ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG THÔNG TIN SAI TRÁI

Tuyên truyền Luật An ninh mạng; Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
Ngày đăng 15/06/2018 | 10:19  | Lượt xem: 6359

Thời gian gần đây, lợi dụng việc Quốc hội đang thảo luận, xem xét thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng, các thế lực thù địch tìm mọi cách xuyên tạc, kích động để chống phá; thổi phồng một số vấn đề còn đang cần thảo luận, làm rõ, bổ sung, sửa đổi thành những nguy cơ, nhằm tạo ra các sự việc, những điểm nóng phức tạp…

Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc được xây dựng nhằm thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng 3 đặc khu kinh tế, thử nghiệm thể chế phát triển vùng có tính đột phá, có sức lan tỏa lớn. 

Đã có nhiều luồng tư tưởng, quan điểm, nhiều người thuộc mọi tầng lớp, từ công nhân, nông dân, trí thức đến văn nghệ sĩ, nhà khoa học, kinh tế… có những đóng góp tâm huyết về dự thảo Luật Đặc khu

Sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và cử tri, UBTVQH đã thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ chỉnh lý dự án luật theo hướng không quy định trường hợp đặc biệt thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu có thể được kéo dài không quá 99 năm. UBTVQH thống nhất với Chính phủ trân trọng đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật này từ Kỳ họp thứ năm sang kỳ họp sau để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân, hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm xây dựng thành công 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia.

Vì vậy, việc xem xét lùi thời hạn thông qua, để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện dự án luật đặc biệt này, đã nhận được sự tôn trọng, đồng thuận lớn của nhân dân, dư luận, thể hiện sự xác tín, trách nhiệm của Chính phủ, của các đại biểu quốc hội, sự tin tưởng mà nhân dân gửi gắm tới những người đã được họ bầu chọn bằng lá phiếu cử tri của mình.Qua những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết, cử tri và nhân dân cả nước đã thể hiện tinh thần yêu nước của mình, thể hiện trách nhiệm công dân, thể hiện lòng tin với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội... Và Chính phủ, Quốc hội… cũng thể hiện trách nhiệm với cử tri, với nhân dân, cùng cam kết của những người nắm vận mệnh đất nước không bao giờ đi chệch hướng, khi nhân dân được biết, được bàn, được giám sát, kiểm tra đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước, dân tộc.

Để góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận, Ban Tuyên giáo Quận ủy xin gửi tài liệu thông tin, tuyên truyền liên quan đến dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng để sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, hội viên, công nhân, người lao động và nhân dân.

Chi tiết tài liệu xem tại đây!