Danh sách thường trực UBND quận các khoá

DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND QUẬN KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2016-2021

Tính tại thời điểm tháng 02/2020

STT

Họ và tên

Đơn vị, chức danh

1

Đ/c

Nguyễn Mạnh Hà

Chủ tịch UBND quận

2

Đ/c

Nguyễn Mạnh Trình

Phó Chủ tịch UBND quận

3

Đ/c

Đinh Thị Thu Hương

Phó Chủ tịch UBND quận

4

Đ/c

Vũ Xuân Trường

Phó Chủ tịch UBND quận

5

Đ/c

Tô Anh Dũng

Trưởng Công an quận

6

Đ/c

Vũ Thanh Quang

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận

7

Đ/c

Nguyễn Huy Hoàng

Chánh Thanh tra quận

8

Đ/c

Trịnh Quốc Huy

Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường

9

Đ/c

Trần Thị Hoài Hương

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

10

Đ/c

Nguyễn Thị Thu Hằng

Trưởng phòng Nội vụ

11

Đ/c

Dương Đình Tình

Trưởng phòng Kinh tế

12

Đ/c

Nguyễn Trọng Duy

Trưởng phòng Văn hóa thông tin

13

Đ/c

Lương Thị Minh Nguyệt

Trưởng phòng Y tế

14

Đ/c

Nguyễn Văn Vinh

Trưởng phòng Tư pháp

15

Đ/c

Hoàng Hải

Trưởng phòng Quản lý đô thị

16

Đ/c

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Chánh Văn phòng HĐND&UBND

17

Đ/c

Vũ Thị Thu Hà

Trưởng phòng Giáo dục đào tạo

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND QUẬN KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2016-2021

STT

Họ và tên

Đơn vị, chức danh

1

Đ/c

Vũ Thu Hà

Chủ tịch UBND quận (đã chuyển công tác)

2

Đ/c

Đỗ Huy Chiến

Phó Chủ tịch UBND quận (đã chuyển công tác)

3

Đ/c

Nguyễn Mạnh Trình

Phó Chủ tịch UBND quận

4

Đ/c

Đinh Thị Thu Hương

Phó Chủ tịch UBND quận

5

Đ/c

Vũ Văn Hùng

Trưởng Công an quận (đã chuyển công tác)

6

Đ/c

Nguyễn Thành Trung

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận  (đã chuyển công tác)

7

Đ/c

Nguyễn Thiệu Sơn

Chánh Thanh tra quận (đã nghỉ hưu)

8

Đ/c

Trịnh Quốc Huy

Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường

9

Đ/c

Trần Thị Hoài Hương

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

10

Đ/c

Vũ Thị Thành

Trưởng phòng Nội vụ (đã chuyển công tác)

11

Đ/c

Dương Đình Tình

Trưởng phòng Kinh tế

12

Đ/c

Nguyễn Trọng Duy

Trưởng phòng Văn hóa thông tin

13

Đ/c

Lương Thị Minh Nguyệt

Trưởng phòng Y tế

14

Đ/c

Nguyễn Văn Vinh

Trưởng phòng Tư pháp

15

Đ/c

Nguyễn Văn Thắng

Trưởng phòng Quản lý đô thị (đã chuyển công tác)

16

Đ/c

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Chánh Văn phòng HĐND&UBND

17

Đ/c

Vũ Xuân Trường

Trưởng phòng Tài chính kế hoạch (đã chuyển công tác)

18

Đ/c

Lưu Thị Bích Hằng

Trưởng phòng Giáo dục đào tạo (đã nghỉ hưu)

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND QUẬN KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2011-2016

STT

Họ và tên

Đơn vị, chức danh

1

Đ/c

Đỗ Mạnh Hải

Chủ tịch UBND quận (đã chuyển công tác)

2

Đ/c

Trần Thị Ngọc

Phó Chủ tịch UBND quận (đã nghỉ hưu)

3

Đ/c

Vũ Thu Hà

Phó Chủ tịch UBND quận (từ 01/8/2014)

4

Đ/c

Đỗ Huy Chiến

Phó Chủ tịch UBND quận

5

Đ/c

Lê Anh Quân

Phó Chủ tịch UBND quận (chuyển công tác từ tháng 10/2014)

6

Đ/c

Nguyễn Mạnh Trình

Phó Chủ tịch UBND quận (từ tháng 10/2014)

7

Đ/c

Vũ Văn Hùng

Trưởng Công an quận

8

Đ/c

Dương Trung Sơn

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự quận (nghỉ hưu từ 29/06/2013)

9

Đ/c

Hoàng Quốc Thịnh

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự quận (từ 29/06/2013 đến 31/3/2015)

10

Đ/c

Nguyễn Thành Trung

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự quận

11

Đ/c

Phạm Bạch Đằng

Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận (chuyển công tác từ tháng 12/2014)

12

Đ/c

Đàm Văn Huân

Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận (từ tháng 12/2014)

13

Đ/c

Phan Thị Thu Hằng

Chánh Thanh tra quận

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND QUẬN KHOÁ I, NHIỆM KỲ 2004-2011

STT

Họ và tên

Đơn vị, chức danh

1

Đ/c

Vũ Đức Bảo

Chủ tịch UBND quận (từ 2004 đến tháng 10/2010)

2

Đ/c

Đỗ Mạnh Hải

Chủ tịch UBND quận (từ tháng 10/2010)

3

Đ/c

Đỗ Mạnh Hải

Phó Chủ tịch UBND quận (từ 2004 đến tháng 10/2010)

4

Đ/c

Trần Thị Ngọc

Phó Chủ tịch UBND quận

5

Đ/c

Đỗ Huy Chiến

Phó Chủ tịch UBND quận

6

Đ/c

Lê Anh Quân

Phó Chủ tịch UBND quận (từ tháng 10/2010)

7

Đ/c

Vũ Văn Hùng

Trưởng Công an quận

8

Đ/c

Dương Trung Sơn

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự quận

9

Đ/c

Trần Thị Vân Anh

Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận

10

Đ/c

Vũ Thị Thân

Chánh Thanh tra quận

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND QUẬN LÂM THỜI

STT

Họ và tên

Đơn vị, chức danh

1

Đ/c

Vũ Đức Bảo

Chủ tịch UBND quận

2

Đ/c

Thẩm Thị Cúc

Phó Chủ tịch UBND quận

3

Đ/c

Đặng Vũ Nhật Thăng

Phó Chủ tịch UBND quận

4

Đ/c

Nguyễn Đức Tuấn

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự quận

5

Đ/c

Đinh Văn Toản

Trưởng Công an quận

6

Đ/c

Nguyễn Văn Liêm

Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh tế

7

Đ/c

Bùi Văn Bình

Trưởng phòng Địa chính - Nhà đất & Đô thị

8

Đ/c

Hà Thị Bích Loan

Trưởng phòng Tổ chức chính quyền

9

Đ/c

Phạm Hải Minh

Chánh Thanh tra quận