Danh sách tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quận uỷ

DANH SÁCH

TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ QUẬN LONG BIÊN

(Tính đến 09/09/2020)

STT

TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRỰC THUỘC

1

Đảng bộ bệnh viện đa khoa Đức Giang

2

Đảng bộ bệnh viện tâm thần Hà Nội

3

Đảng bộ Chi cục thuế quận

4

Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng

5

Đảng bộ cơ quan UBND quận

6

Đảng bộ Công an quận

7

Đảng bộ Công ty cổ phần cầu 12

8

Đảng bộ Công ty cổ phần cầu 14

9

Đảng bộ Công ty cổ phần Diêm Thống nhất

10

Đảng bộ Công ty cổ phần In Hàng Không

11

Đảng bộ Công ty cổ phần Nicotex

12

Đảng bộ Công ty cổ phần quản lý đường sông số 6

13

Đảng bộ Công ty cổ phần tập đoàn Thạch Bàn

14

Đảng bộ Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội

15

Đảng bộ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Máy và Phụ tùng

16

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp

17

Đảng bộ phường Bồ Đề

18

Đảng bộ phường Cự Khối

19

Đảng bộ phường Đức Giang

20

Đảng bộ phường Gia Thuỵ

21

Đảng bộ phường Giang Biên

22

Đảng bộ phường Long Biên

23

Đảng bộ phường Ngọc Lâm

24

Đảng bộ phường Ngọc Thuỵ

25

Đảng bộ phường Phúc Đồng

26

Đảng bộ phường Phúc Lợi

27

Đảng bộ phường Sài Đồng

28

Đảng bộ phường Thạch Bàn

29

Đảng bộ phường Thượng Thanh

30

Đảng bộ phường Việt Hưng

31

Đảng bộ Quân sự quận

32

Đảng bộ Toà án nhân dân quận

33

Đảng bộ Trung tâm y tế quận

34

Chi bộ Bảo hiểm xã hội

35

Chi bộ Chi cục Thi hành án Dân sự quận

36

Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Long Biên

37

Chi bộ Công ty cổ phần cơ khí, xây dựng và lắp máy điện nước

38

Chi bộ Đội quản lý thị trường số 16

39

Chi bộ Đội Thanh tra giao thông vận tải

40

Chi bộ Hạt quản lý đê số 5

41

Chi bộ Hợp tác xã công nghiệp Hợp Long

42

Chi bộ Kho bạc nhà nước Long Biên

43

Chi bộ Trạm chăn nuôi và thú y

44

Chi bộ Trường THPT Lý Thường Kiệt

45

Chi bộ Trường THPT Nguyễn Gia Thiều

46

Chi bộ Trường THPT Phúc Lợi

47

Chi bộ Trường THPT Thạch Bàn

48

Chi bộ Trường Trung cấp Quang Trung

49

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận