70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô

Kế hoạch Tổ chức Giải thi đấu thể thao kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2016)
Ngày đăng 11/08/2016 | 13:48

.

Căn cứ Kế hoạch số 362/KH-BTL, ngày 29/02/2016 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã được Tổng Cục Chính trị phê duyệt về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/206);

Căn cứ Phân công nhiệm vụ số 575/PC-BTL ngày 29/3/2016 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/206);

Ngày 16/6/2016, Bộ Tham mưu ban hành Kế hoạch số 1012/KH-BTM về việc "Tổ chức Giải thi đấu các môn thể thao quần chúng chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/206)" nội dung cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây

PHIM TÀI LIỆU

Tiêu đề