70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô

Thông báo về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội
Ngày đăng 11/08/2016 | 14:00

.

Chấp hành, triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy (Tại Thông báo số 152-TB/TU ngày 16/5 của Văn phòng Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946-19/10/206). Thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với các Sở, Ngành ban hành Kế hoạch số 1325/KH-BTL,  ngày 09/6/2016 về Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống LLVT Thủ đô qua 70 năm xây dựng,  chiến đấu, trưởng thành trong cán bộ, chiến sỹ LLVT; cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên; cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh; cán bộ, hội viên phụ nữ; vận động các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham gia. 

Đây là một nội dung hoạt động trọng điểm, ngày 22/6/2016, Cục Chính trị đã ban hành Thông báo số 888/CCT-TNPNCĐ  (kèm theo Kế hoạch số 1325/KH-BTL ngày 09/6/2016 xem chi tiết tại đây) đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:

Xem chi tiết tại đây

PHIM TÀI LIỆU

Tiêu đề