70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử và truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2016)
Ngày đăng 11/08/2016 | 14:40

.

Căn cứ Kế hoạch số 1325/KH-BTL ngày 09/6/2016 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946 - 19/10/2016); Ngày 25/7/2016, Ban Chỉ huy Quân sự quận ban hành Kế hoạch số 837/KH-BCH về việc "Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946 - 19/10/2016)" . Nôi dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Thủ đô nói chung, thế trẻ quận Long Biên nói riêng về truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Thủ đô, phát huy truyền thống Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố  vì hòa bình, qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nâng cao lòng tự hào, phát huy trách nhiệm, tiếp tục đóng góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô, đất nước trong thời kỳ mới.

- Tổ chức chặt chẽ, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, đạt hiệu quả thiết thực tiết kiệm.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Nội dung

- Hoàn cảnh, điều kiện sự ra đời, ngày thành lập LLVT Thủ đô Hà Nội; những truyền thống, trận đánh, chiến công tiêu biểu; tập thể, cá nhân lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong 70 năm qua.

- Phát huy truyền thống "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước ngày nay.

2. Hình thức: Viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4, sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt có dấu, đánh số trang theo thứ tự. Khuyến khích bài thi viết tay, bài thi có tài liệu phong phú, hình ảnh minh họa và phương pháp thể hiện sáng tạo.

- Nội dung câu hỏi, đề cương (xem chi tiết tại đây)

- Bìa bài dự thi (xem chi tiết tại đây)

3. Đối tượng dự thi

a) Lực lượng thường trực Ban CHQS quận: 100% cán bộ SQ, QNCN trong cơ quan.

b) Lực lượng Dân quân, tự vệ: 100% cán bộ, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị mình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban tổ chức

- Đ/c Thượng tá Đinh Công Vụ, Chính trị viên Ban CHQS quận-Trưởng Ban

- Đ/c Trung tá Trần Đức Hiệp, Chính trị viên phó Ban CHQS quận - Phó ban

- Đ/c Trung tá Lê Quốc Dương, phó TMT - Uỷ viên

- Đ/c Trung tá Cam Văn Tuấn, Chủ nhiệm HC-KT -Uỷ viên

- Đ/c Đại úy Nguyễn Hoài Bắc, Trợ lý Tuyên huấn - Uỷ viên

- Đ/c Đại úy Đỗ Minh Tiến, Bí thư Chi đoàn cơ quan - Uỷ viên

Ban Tổ chức có nhiệm vụ: Chỉ đạo tổ chức cuộc thi; ban hành câu hỏi, thể lệ cuộc thi, thang bảng điểm; thành lập Ban giám khảo; đánh giá kết quả, đề nghị khen thưởng; giải quyết khiếu nại có liên quan đến cuộc thi.

2. Lực lượng thường trực cơ quan Ban CHQS quận

- Ban CHQS quận là đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi. Làm tốt công tác tuyên truyền về cuộc thi. Chỉ đạo phát động cuộc thi trong cơ quan, đơn vị LLVT Ban CHQS quận; chấm và lựa chọn 10 bài thi xuất sắc nhất tham gia thi cấp Bộ Tư lệnh. Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi. Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá, trao giải cuộc thi.

* Nhiệm vụ cụ thể của các Ban:

- Ban Chính trị là cơ quan thường trực giúp Đảng ủy, Ban CHQS quận xây dựng kế hoạch, xây dựng đề cương, gửi kế hoạch cho các đơn vị, tổng hợp bài dự thi; ,tổ chức cho Ban mình viết và nộp bài dự thi theo quân số biên chế.

- Ban Tham mưu; Hậu cần- kỹ thuật: Phụ trách Ban phổ biến, quán triệt Kế hoạch, tổ chức cho Ban mình viết và nộp bài dự thi theo quân số biên chế, nộp bài theo thời gian quy định.

3. Lực lượng Dân quân, tự vệ

Chỉ huy các cơ quan đơn vị Dân quân tự vệ nhận được Kế hoạch này, phổ biến, tổ chức viết bài thi tìm hiểu theo quân số biên chế. Nộp bài về Ban CHQS quận đúng thời gian quy định.

IV. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN

- Họp Ban Tổ chức triển khai kế hoạch, thông qua câu hỏi, thể lệ cuộc thi, thang bảng điểm, thành lập Ban giám khảo; Tổ chức phát động cuộc thi

- Ban tổ chức tiếp nhận bài dự thi: Từ ngày 01/8 đến ngày 10/8/2016

- Chấm bài thi: Từ ngày 11/8/2016 đến ngày 20/8/2016

- Tổng kết, trao giải và tổng hợp báo cáo Bộ Tư lệnh: Tuần 4 tháng 8 năm 2016.

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ LLVT; học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô nói chung, quận Long Biên nói riêng. Đây là Cuộc thi do toàn Thành phố Hà Nội phát động. Bài dự thi tìm hiểu là một trong cơ sở cho nội dung chấm thi đua cuối năm của các đơn vị. Ban CHQS quận đề nghị chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị mình viết bài thi tìm hiểu với quân số, chất lượng cao nhất, nộp về Ban CHQS quận đúng thời gian.

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946 - 19/10/2016). Đề nghị các cơ quan, đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chu đáo./.

 

PHIM TÀI LIỆU

Tiêu đề