70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2016)
Ngày đăng 11/08/2016 | 15:16

.

Thực hiện Kế hoạch số 362/KH-BTL, ngày 29/02/2016 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2016); ngày 05/8/2016, Cục Chính trị đã ban hành Công văn số 1134/CCT-TuH về việc "Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2016), đề nghị các cơ quan, đơn vị:

1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, QNCN, CNCQP, HSQ-CS trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh nội bộ về truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của LLVT Thủ đô Hà Nội (đề cương tuyên truyền tại đây).

2. Tổ chức giáo dục thường xuyên, kết hợp giáo dục truyền thống LLVT Thủ đô cho lực lượng thường trực, lực lượng DBĐV và Dân quân tự vệ thuộc quyền.

3. Đội ngũ báo cáo viên cơ sở biên soạn và tuyên truyền Chuyên đề "LLVT Thủ đô Hà Nội 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành" cho cán bộ, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị và nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Thời gian tuyên truyền, giáo dục đến ngày 19/10/2016./.

(Nguồn Ban Chỉ huy Quân sự Quận)

PHIM TÀI LIỆU

Tiêu đề