70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2016)
Ngày đăng 24/08/2016 | 11:12

.

Thực hiện Thông báo số 152-TB/TU ngày 16/5/2016 Kết luận của Thường trực Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 23/6/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2016); ngày 22/8/2016, UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 253/KH-UBND về việc "Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2016)", nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ, các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn quận về bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Thủ đô Hà Nội. Từ đó phát huy truyền thống anh hùng LLVT nhân dân, truyền thống "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", xây dựng LLVT Thủ đô Hà Nội nói chung, LLVT quận Long Biên nói riêng vững mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội kết hợp chặt chẽ với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Thành phố Hà Nội, quận Long Biên và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và cuộc vận động trong Quân đội "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ"; Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Quyết thắng trong Lực lượng vũ trang quận. Kịp thời biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua "70 ngày hành động kiểu mẫu", tạo chuyển biến mới trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng Lực lượng vũ trang quận vững mạnh toàn diện.

- Tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tránh hình thức.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức tuyên truyền trong toàn Đảng bộ, nhân dân và Lực lượng vũ trang quận về truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của LLVT Thủ đô Hà Nội.

2. Thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của LLVT Thủ đô Hà Nội.

3. Tổ chức thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ.

4. Thăm, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn và thăm tặng quà đơn vị kết nghĩa (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu).

5. Tổ chức hội nghị gặp mặt truyền thống, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô cấp quận, phường.

* Cấp quận

- Đại biểu Thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

- Các đồng chí Thường vụ Quận ủy; Thường trực HĐND - UBND quận.

- Trưởng các phòng ban, ngành; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Lãnh đạo chỉ huy, cán bộ Ban CHQS quận.

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND, Chính trị viên phó, chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban CHQS 14 phường và Ban chỉ huy quân sự  55 đơn vị tự vệ.

- Các đồng chí cán bộ BCH Quân sự quận đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Đại biểu các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn.

* Cấp phường

- Tùy theo tình hình thực tiễn của từng phường, tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ công tác tại phường.

- Tổ chức giao lưu văn nghệ, thể dục - thể thao theo các cụm.

- Thành phần cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, cán bộ làm công tác quân sự nghỉ hưu trên địa bàn do phường quyết định.

III. THỜI GIAN:

Từ ngày 20/7/2016 đến ngày 19/10/2016, cụ thể:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 70 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô: Từ 01/8/2016 đến 19/10/2016.

- Tổ chức thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của LLVT Thủ đô Hà Nội: Từ 01/8 đến 01/9/2016.

- Tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao: Từ 12-28/9/2016.

- Tổ chức đi thăm đơn vị kết nghĩa: Từ 10-15/9/2016 (có kế hoạch riêng).

- Tổ chức gặp mặt cấp quận: Thời gian 8h00 ngày 18/10/2016.

- Tổ chức gặp mặt cấp phường: Từ 16-19/10/2016 (các phường lập kế hoạch, thông qua Đảng ủy, UBND phường; tự tổ chức thực hiện).

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy

-  Phối hợp với Ban CHQS quận biên soạn đề cương tuyên truyền về nội dung 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Thủ đô Hà Nội; định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hoạt động văn nghệ.

Mở chuyên mục tuyên truyền "70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Thủ đô Hà Nội".

2. BCH Quân sự quận

- Là cơ quan thường trực, phối hợp với các phòng, ban, ngành tham mưu cho Quận ủy, HĐND, UBND quận xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội.

- Chủ trì thực hiện hoạt động giao lưu thi đấu thể thao, văn hóa văn nghệ trong cơ quan quân sự và các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 2 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

- Xây dựng dự toán kinh phí bảo đảm cho các hoạt động kỷ niệm.

- Thực hiện các nội dung khác theo sự chỉ đạo của UBND quận.

 3. Văn phòng HĐND-UBND quận và đề nghị Văn phòng Quận ủy

Phối hợp thực hiện các nội dung trong kế hoạch theo hiệp đồng của Ban CHQS quận và các cơ quan có liên quan.

4. Đề nghị Hội Cựu chiến binh quận

 Phối hợp với BCH Quân sự quận và các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung theo kế hoạch của UBND quận; nội dung chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội. Chỉ đạo các Chi hội Cựu chiến binh 14 phường tham gia thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của LLVT Thủ đô; lựa chọn đại biểu phát biểu trong buổi gặp mặt do quận tổ chức (là cán bộ thuộc LLVT Thủ đô).

5. Đề nghị Quận đoàn

 Phối hợp với Hội Cựu chiến binh, phòng Giáo dục & Đào tạo, Trung tâm Văn hóa quận, và các trường Trung cấp, THPT trên địa bàn xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động nói chuyện truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội; chỉ đạo Đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giao lưu, biểu diễn văn nghệ, thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống LLVT Thủ đô; tổ chức chương trình văn nghệ tại buổi gặp mặt do quận tổ chức.

6. Phòng Giáo dục & Đào tạo

Phối hợp với Hội CCB quận, Quận đoàn, phòng Văn hóa & Thông tin xây dựng nội dung và chỉ đạo các trường học trên địa bàn quận tuyên truyền bằng nhiều hình thức như nói chuyện truyền thống, thi tìm hiểu về lịch, truyền thống của LLVT Thủ đô trong 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phối hợp với BCH Quân sự quận cùng các ban ngành có liên quan lập dự trù bảo đảm kinh phí các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội theo từng nội dung kế hoạch.

8. Phòng VH&TT, Trung tâm Văn hóa quận

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung và triển khai các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về lịch sử, truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội.

- Trang trí Hội trường và phối hợp với Quận đoàn tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng trong buổi gặp mặt do quận tổ chức.

9. Phòng LĐ TB&XH quận

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan nắm chắc đối tượng chính sách trên địa bàn; lựa chọn và mời đại biểu là Mẹ VNAH, cán bộ lão thành cách mạng, thương binh về dự buổi gặp mặt do quận tổ chức.

- Phối hợp thực hiện các nội dung khác theo chỉ đạo của UBND quận và hiệp đồng của BCH Quân sự quận.

10. Trung tâm TDTT

- Phối hợp với BCH Quân sự quận xây dựng kế hoạch và tổ chức giao lưu thể thao trong Cụm thi đua số 2.

- Thực hiện các nội dung khác theo chỉ đạo của UBND  quận và hiệp đồng của BCH Quân sự quận.

11. Phòng Nội vụ

 Phối hợp với BCH Quân sự, Hội CCB quận tiến hành sơ kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm "70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Thủ đô Hà Nội", lập hồ sơ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "70 ngày hành động kiểu mẫu" trình UBND quận khen, thông báo quyết định và trao thưởng tại buổi gặp mặt truyền thống do quận tổ chức.

12. UBND các phường

- Phối hợp với BCH Quân sự quận thực hiện Kế hoạch hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội. Chỉ đạo BCH Quân sự phường xây dựng kế hoạch và làm tốt công tác tham mưu trong thực hiện.

- Thực hiện các hoạt động tại điểm 5, mục II trong kế hoạch này.

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc của Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang quận; Thành phố. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể của quận; UBND phường quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

(Nguồn Ban chỉ huy Quân sự quận)

PHIM TÀI LIỆU

Tiêu đề