an ninh quốc phòng

Ban CHQS quận Kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện kỹ thuật năm 2016
Ngày đăng 27/09/2016 | 10:34 AM  | Lượt xem: 1099

Sáng ngày 27/9/2016, Ban CHQS quận đã tổ chức kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện kỹ thuật đơn vị dự bị động viên.

Ban CHQS quận đã tổ chức kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện kỹ thuật đơn vị dự bị động viên đối với 25 phương tiện kỹ thuật gồm: Xe chở nhiên liệu 01; xe vận tải 2,5 tấn trở lên: 15 xe; xe vận tải hành khách: 08 xe; xe cứu thương: 01xe. Toàn bộ số phương tiện kỹ thuật này được huy động ở 14 phường và 02 đơn vị Tự vệ. 

100% các phương tiện kiểm tra đều bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt

Toàn bộ số phương tiện kỹ thuật được huy động đã bàn giao cho 02 đơn vị Cục Kỹ thuât- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Kho 190, Cục xăng dầu, Tổng Cục Hậu cần. Qua kiểm tra, 100% phương tiện đều đạt tiêu chuẩn các thông số kỹ thuật, chủng loại xe, chất lượng xe đảm bảo tốt, các chủ phương tiện đã chấp hành nghiêm quyết định huy động, đưa phương tiện đến đúng thời gian, địa điểm cho đơn vị nhận nguồn kiểm tra.

Việc kiểm tra định kỳ các phương tiện kỹ thuật góp phần chủ động quản lý phương tiện và sẵn sàng động viên khi có tình huống xảy ra, phục vụ tốt cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương./.