an ninh quốc phòng

Long Biên tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021
Ngày đăng 06/07/2021 | 16:29  | Lượt xem: 1399

Sáng ngày 07/7/2021, tại hội trường Quận ủy, UBND quận Long Biên đã tổ chức hội nghị tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Trường - UVTV, Phó chủ tịch UBND quận; đồng chí Thượng tá Nguyễn Danh Quyết – Chính trị viên BCH Quận sự quận; các đồng chí lãnh đạo các ngành, đoàn thể, phòng ban chuyên môn và cán bộ BCH Quân sự quận.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021

Tại hội nghị, Tiểu ban diễn tập Thành phố đã phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên nhằm thống nhất của chủ trương giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, triển khai làm tốt mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất như: hệ thống văn bản, kế hoạch, văn kiện khối đảng, chính quyền, nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và thứ tự nội dung, phương pháp điều hành các hội nghị trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021...

Đại diện tiểu ban diễn tập Thành phố đã phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên

Thông qua buổi tập huấn, hội nghị cũng đã được nghe lãnh đạo UBND quận, chỉ đạo và yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể nhất là hai ngành Quân sự, Công an chủ động nghiên cứu kỹ văn bản chỉ đạo của cấp trên, tham mưu với Quận ủy, UBND quận để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ theo cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu sát đúng với tinh thần nghị quyết 28 của Bộ Chính trị.