an ninh quốc phòng

Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ thuộc Đảng bộ Quân sự Quận
Ngày đăng 02/08/2022 | 13:16  | Lượt xem: 479

Từ ngày 21/7 đến 02/8/2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Quân sự Quận tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Nhiệm kỳ vừa qua các Chi bộ đã chủ động xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội cho cả nhiệm kỳ, trong đó chú trọng bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Quân sự Quận và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội, người chiến sĩ Thủ đô”. Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên. Thực hiện đúng quy trình công tác cán bộ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi ủy từng bước được nâng cao, bảo đảm tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Phương thức lãnh đạo của chi bộ có đổi mới, dân chủ và sát thực tiễn... Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, Đại hội Chi bộ các Ban: Chính trị; Tham mưu; Hậu cần - Kỹ thuật nhiệm kỳ 2022 - 2025 thuộc Đảng bộ quân sự Quận đã thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ

Đại hội Chi bộ Ban Chính trị nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội Chi bộ Ban Tham mưu nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội Chi bộ Ban Hậu cần - Kỹ thuật, nhiệm kỳ 2022 - 2025