an ninh quốc phòng

Ban CHQS Quận tổ chức tập huấn cho cán bộ Dân quân Tự vệ năm 2020
Ngày đăng 17/02/2020 | 08:47  | Lượt xem: 677

Sáng ngày 17/02/2020, Ban Chỉ huy quân sự Quận tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ Dân quân Tự vệ năm 2020

Đối tượng tập huấn lần này cho 328 học viên là Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban CHQS các Phường; trung đội trưởng dân quân, tổ đội trưởng của 14 phường và các đồng chí là phụ trách quân sự 52 đơn vị Tự vệ; tiểu đội trưởng các cơ quan, đơn vị Dân quân Tự vệ trên địa bàn quận.

Lớp tập huấn cán bộ Dân quân Tự vệ năm 2020

Trong thời gian từ ngày 17 - 24/02/2020, các học viên được học tập, quán triệt các nội dung về công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng trong xây dựng, huấn luyện của lực lượng Dân quân Tự vệ; Văn bản thực hiện Luật Dân quân Tự vệ; Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Hướng dẫn thực hiện công tác Dân quân Tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh; xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, thống kê huấn luyện; tổ chức phương pháp diễn tập chiến đấu phòng thủ; kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ và điều lệnh đội ngũ…

Thông qua Lớp tập huấn nhằm triển khai thống nhất một số nội dung về công tác quân sự, quốc phòng, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đồng thời giúp cán bộ Dân quân Tự vệ nắm chắc vị trí, chức năng, vận dụng tốt vào thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được giao./.