an ninh quốc phòng

Ban CHQS quận tổ chức kiểm tra bắn đạn thật năm 2020
Ngày đăng 24/10/2020 | 19:10  | Lượt xem: 2037

Sáng ngày 23/10/2020, Ban Chỉ huy quân sự quận tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho cán bộ trong cơ quan, chỉ huy trưởng Ban CHQS 14 phường

Tham gia kiểm tra bắn đạn thật, đối tượng là các đồng chí Sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp thuộc biên chế của cơ quan; Chỉ huy trưởng của 14 phường trên địa bàn. Nội dung kiểm tra bắn lần này đối với sĩ quan: bắn súng K54 bài 1b và 1c; quân nhân chuyên nghiệp kiểm tra nội dung: bắn súng AK bài 1 mục tiêu ẩn hiện ban ngày. Đây là đợt kiểm tra định kỳ hàng năm, nhằm đánh giá phương pháp, kết quả huấn luyện tại chức, trình độ, kỹ năng sử dụng vũ khí của cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ dân quân;  đồng thời rèn luyện bản lĩnh, tâm lý, nâng cao khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nội dung kiểm tra bắn súng ngắn K54 của Sỹ quan
 
Nội dung kiểm tra bắn súng AK của Quân nhân chuyên nghiệp

Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, 75% đạt khá và giỏi, trong đó có 25 % đạt giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị./.