an ninh quốc phòng

Quận Long Biên tổ chức tập huấn Luật Quốc phòng
Ngày đăng 05/07/2019 | 10:11  | Lượt xem: 885

Sáng ngày 5/7/2019 tại hội trường Liên cơ, UBND quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018.

Đến dự, chỉ đạo và chủ trì hội nghị tập huấn, đại biểu quận có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận. Đối tượng tập huấn là các đồng chí trưởng phó các ban ngành đoàn thể của quận; Bí thư, Chủ tịch các phường; cơ quan Ban CHQS quận, Ban CHQS 14 phường và các đơn vị tự vệ trên địa bàn.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn

Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận yêu cầu các đồng chí tham gia nghiêm túc tiếp thu nội dung Luật Quốc phòng và các văn bản thi hành Luật; nắm vững bản chất, chính sách quốc phòng Việt Nam, nền quốc phòng toàn dân. Qua đó, thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự đạt kết quả thiết thực; tuyên truyền sâu rộng những quy định mới của Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản thi hành Luật tới nhân dân.

Đại tá Trịnh Quốc Thư - Giảng viên Học viện Chính trị, BQP giới thiệu các chuyên đề

Trong thời gian ½ ngày, các đại biểu tham gia lớp tập huấn đã được đồng chí Đại tá Trịnh Quốc Thư, giảng viên Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng và các nghị định hướng dẫn. Luật Quốc phòng năm 2018 gồm 7 chương, 40 điều, quy định các nguyên tắc, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, những hoạt động cơ bản về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm quốc phòng; vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo đảm quốc phòng. Đây là luật quan trọng, chi phối toàn bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Trong đó, luật đã bổ sung nhiều quy định mới và thể chế hóa các nội dung của Hiến pháp năm 2013, quan điểm, chủ trương mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và một số quy định trong các luật có liên quan, văn bản dưới luật về quốc phòng, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019./.