an ninh quốc phòng

Ban CHQS quận Long Biên kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện kỹ thuật năm 2021
Ngày đăng 20/07/2021 | 14:55  | Lượt xem: 2051

Sáng ngày 20/7/2021, Ban CHQS quận Long Biên đã tổ chức huy động kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện kỹ thuật đơn vị DBĐV năm 2021

Ban CHQS quận đã tổ chức kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện kỹ thuật cho đơn vị dự bị động viên đối với 12 phương tiện kỹ thuật gồm 08 xe khách, 03 xe chở nhiên liệu, 01 xe cứu thương. Toàn bộ số phương tiện kỹ thuật này được huy động ở 08 phường và 02 đơn vị tự vệ. Số phương tiện kỹ thuật trên được huy động và bàn giao cho Cục kỹ thuật/BTL Thủ đô Hà Nội. Qua kiểm tra 100% phương tiện đều đạt tiêu chuẩn theo các thông số kỹ thuật, chất lượng xe  bảo đảm tốt, các chủ phương tiện đã chấp hành nghiệm quy định huy động đưa phương tiện đến đúng thời gian, địa điểm cho đơn vị nhận nguồn.

Việc kiểm tra định kỳ các phương tiện đã góp phần chủ động trong công tác quản lý phương tiện và sẵn sàng động viên khi có tình huống xảy ra, phục vụ tốt cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương./.