các bài viết chuyên sâu

Kết quả hoạt động của Tổ tình nguyện “Vì môi trường – trật tự đô thị” phường Thạch Bàn

Ngày đăng 23/09/2017 | 12:06 PM  | Lượt xem: 89
Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy Hà Nội; Thông tri số 20-TT/QU ngày 20/8/2017 của Quận ủy Long Biên về công tác bảo vệ môi trường; Chương trình số 03-CTr/QU ngày...

Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Giang Biên 9 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 22/09/2017 | 03:41 PM  | Lượt xem: 50
Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành chuyên môn, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Giang Biên cơ bản đã đi vào nề nếp, việc sử...

Kết quả hoạt động của công tác lao động thương binh xã hội 9 tháng năm 2017 phường Giang Biên

Ngày đăng 22/09/2017 | 02:54 PM  | Lượt xem: 41
Nhớ ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, Đảng và Nhà nước cũng như UBND phường Giang Biên đã có những chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với thương bệnh binh và gia...

Kết quả công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư trên địa bàn phường Giang Biên 9 tháng đầu năm

Ngày đăng 22/09/2017 | 02:53 PM  | Lượt xem: 48
Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn phường Giang Biên có chuyển biến tích cực. Công tác tiếp công dân dần đi vào nền nếp; việc tiếp nhận, phân loại...

Đảng ủy phường Phúc Đồng chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Ngày đăng 22/09/2017 | 08:33 AM  | Lượt xem: 131
Xác định Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2017-2020 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ; Thực hiện Công văn số 461-CV/QU, ngày 29/5/2017 của Quận ủy Long...

Khi bảo vệ môi trường gắn với nâng cao sức khỏe!

Ngày đăng 21/09/2017 | 02:51 PM  | Lượt xem: 42
.

Hội Nông dân phường Việt Hưng hoàn thành nhiệm vụ

Ngày đăng 21/09/2017 | 08:17 AM  | Lượt xem: 67
Trải qua 10 kỳ Đại hội - mỗi Đại hội là một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của tổ chức Hội và phong trào nông dân phường Việt Hưng; khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội đã có...

Đề án “Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020” kết quả bước đầu

Ngày đăng 20/09/2017 | 04:11 PM  | Lượt xem: 82
Bám sát sự chỉ đạo sát sao của UBND Quận, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành thành viên Ban quản lý Đề án “Nâng cao chất lượng Dân số quận Long Biên giai đoạn 2016 – 2020”, trong 9 tháng đầu năm...

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Đức Giang thành công tốt đẹp

Ngày đăng 20/09/2017 | 11:17 AM  | Lượt xem: 61
Thực hiện công văn số 1349 – CV/BTCTU ngày 09/5/2017 của Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội; công văn số 461 – CV/QU ngày 29/5/2017 của Quận ủy Long Biên về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc...

Kinh nghiệm và giải pháp để công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật mang lại hiệu quả thiết thực

Ngày đăng 20/09/2017 | 08:03 AM  | Lượt xem: 36
Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường Phúc Đồng luôn là một trong những nhiệm vụ thường xuyên,...

Hệ thống chính trị phường Phúc Lợi nỗ lực thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường

Ngày đăng 19/09/2017 | 09:18 PM  | Lượt xem: 35
Thực hiện Chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy Long Biên về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị...

Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan phường Thạch Bàn

Ngày đăng 19/09/2017 | 06:55 PM  | Lượt xem: 44
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ được Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) phường chủ động thực hiện thường xuyên, nề nếp và đồng bộ đến toàn thể cán...

Đảng bộ phường Thượng Thanh hoàn thành việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 – 2020

Ngày đăng 19/09/2017 | 03:13 PM  | Lượt xem: 81
Xác định Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2017-2020 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ nên Đảng bộ phường Thượng Thanh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công...

Bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Việt Hưng

Ngày đăng 19/09/2017 | 09:31 AM  | Lượt xem: 118
Từ ngày 5/8 đến ngày 9/9/2017, 23 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Việt Hưng đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 thành công, thực hiện đúng Điều lệ Đảng; Quy định số 29-QĐ/TW ngày...

Giang Biên thực hiện tốt công tác giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn phường

Ngày đăng 18/09/2017 | 09:11 AM  | Lượt xem: 59
Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống UBMTTQ , Tổ GSĐTCĐ được thành lập theo đúng quy định và đi vào hoạt động hiệu quả, khẳng định sự hình thành một thiết chế...

Bồ Đề luôn đi đầu trong phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh"

Ngày đăng 18/09/2017 | 08:59 AM  | Lượt xem: 72
Triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ thu gom rác thải, nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường” trên địa bàn phường Bồ Đề là hoạt động thiết thực và quan trọng nhằm nâng cao chất lượng của...

Kết quả nổi bật công tác Lao động TB&XH phường Thạch Bàn 9 tháng năm 2017

Ngày đăng 16/09/2017 | 03:46 PM  | Lượt xem: 76
Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND quận Long Biên, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Lao động thương binh và xã hội Quận, việc triển khai thực hiện lĩnh vực Lao động Thương binh và xã...

Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Phúc Lợi đại hội chi thành công tốt đẹp

Ngày đăng 15/09/2017 | 09:33 PM  | Lượt xem: 79
Đảng ủy phường Phúc Lợi xác định Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2017-2020 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ.

Phường Việt Hưng chủ động phòng chống mưa bão

Ngày đăng 15/09/2017 | 08:21 PM  | Lượt xem: 29
Năm 2017 được dự báo là năm tiếp tục có diễn biến bất thường, phức tạp, khó lường về thời tiết. Để chủ động ứng phó với mọi diễn biến bất thường của thời tiết, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do...

Cộng đồng chung tay vì trường học “Không sốt xuất huyết”

Ngày đăng 14/09/2017 | 03:00 PM  | Lượt xem: 168
Thời điểm giao mùa ẩm thấp với những cơn mưa dầm là thời điểm rất thích hợp cho vi trùng, vi khuẩn phát triển; đặc biệt, trong thời gian này, dịch bệnh Sốt xuất huyết đang bùng phát và phát triển...