các bài viết chuyên sâu

Công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị nhân dân của chi bộ tổ dân phố số 2 phường Việt Hưng
Ngày đăng 18/03/2017 | 11:06 AM  | Lượt xem: 603

Chi bộ phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, nhất là đội ngũ cán bộ đảng viên phải gương mẫu làm trước nói sau, nói đi đôi với làm để nhân dân noi theo, đưa các Nghị quyết của đảng và Nghị quyết của hội nghị nhân dân vào cuộc sống. Đó chính là quan điểm lãnh đạo của chi bộ tổ dân phố số 2 trong việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại tổ dân phố.

Là tổ dân phố có địa bàn rộng, số hộ gia đình và nhân hộ khẩu đông nhất phường (trên 500 hộ dân và trên 1.700 nhân khẩu), công tác quản lý, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương được chi bộ và tổ dân phố đặc biệt quan tâm.

Cấp ủy chi bộ xác định, để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là Nghị quyết hội nghị nhân dân của tổ dân phố và phường thì vai trò lãnh đạo của chi bộ là rất quan trọng. Chính vì vậy, theo từng năm, bám sát vào sự lãnh đạo của Đảng Ủy, chỉ đạo của UBND, Chi bộ tổ dân phố số 2 đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề để tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Đảng viên phối hợp cùng với ban vận động của tổ để triển khai thực hiện. Ban vận động, các chi hội đoàn thể có trách nhiệm xây dựng chương trình, đề ra các giải pháp, biện pháp để tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền vận động được chi bộ chú trọng bởi vì nhân dân là người chấp hành, thực hiện, khi nhận thức của nhân dân được nâng lên sẽ góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện. Do vậy, phải tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ ở cơ sở để nhân dân cởi mở, bàn và hiến kế tìm giải pháp thực hiện, trong đó các tổ liên gia, các chi hội đoàn thể được chọn làm nòng cốt. Hàng tháng, chi bộ giao nhiệm vụ cho ban vận động tổ chức họp để đánh giá kết quả đạt được, những mặt còn yếu kém, tập trung tìm hiểu rõ nguyên nhân để có biện pháp khắc phục những việc còn tồn tại mà nhân dân đã bàn để thực hiện như: Vệ sinh môi trường; công tác TTXD-TTĐ; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, trong việc xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Các buổi họp dân chính hàng tháng của tổ dân phố, đồng chí bí thư chi bộ đều dự họp và yêu cầu ban vận động đánh giá kết quả trong tháng, nêu rõ những mặt được,chưa được, nguyên nhân và đề ra nhiệm vụ tháng sau. Đồng thời, tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, các đồng chí đảng viên được giao nhiệm vụ có trách nhiệm báo cáo với chi bộ kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục.

Trên địa bàn tổ có 05 đoạn đường tự quản và 09 ngõ, ngách. Để rõ trách nhiệm, TDP đã giao các đoạn đường tự quản, tuyến chính của tổ do chi hội phụ nữ phụ trách, các ngõ xóm thuộc liên gia nào liên gia đó phụ trách, các cán bộ, Đảng viên phải gương mẫu ra làm trước và vận động các hộ dân cùng làm, dần dần thành thói quen, nề nếp; các điểm đổ rác không đúng giờ, đổ rác trước và sau giờ thu gom rác tạo cho những người nơi khác đến vứt rác thành đống đã được tổ dân phố giao cho các hộ dân tại điểm đó trực tiếp quản lý và phát hiện kịp thời các vi phạm để xử lý.

Bên cạnh đó, Nhà văn hóa TDP đã được phường và quận quan tâm đầu tư và được chọn làm điểm mô hình nhà văn hóa tổ dân phố cấp quận. Đây là một thuận lợi rất lớn cho tổ trong việc phát huy tính năng nhà văn hóa để tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng như: VHVN, Thể dục thể thao, hoạt động thư viện, sinh hoạt hội họp,... Chi bộ đã phân công Đảng viên phụ trách bám sát vào chỉ đạo của các cấp, chủ động phối hợp để tổ chức các hoạt động tại nhà văn hóa tổ dân phố. Do vậy, mọi hoạt động tại nhà văn hóa tổ dân phố đã thu hút được đông đảo các tầng lớp tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, từng bước xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Kết quả, năm 2016 TDP được xếp thứ 2, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu xuất sắc.

Từ thực tiễn và kết quả đạt được của tổ dân phố số 2 trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị Đại biểu nhân dân, chi bộ đã  rút ra một số bài học kinh nghiệm:Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải phát huy dân chủ ở cơ sở, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, đề cao vai trò tự quản của các hộ dân; nội bộ, cán bộ và nhân dân đoàn kết cùng chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; Các biện pháp và giải pháp tổ chức thực hiện phải phù hợp với thực tế, có sự kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên. Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cán bộ phải kiên trì bền bỉ, không nóng vội.

Năm 2017, hội nghị nhân dân tổ dân phố bàn thực hiện với chủ đề " Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh" hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết và chương trình hành động với sự biểu thị quyết tâm cao. Cùng với vai trò lãnh đạo của chi bộ, chắc chắn tổ dân phố số 2 sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng phường Việt Hưng ngày càng văn minh, giàu đẹp.