các bài viết chuyên sâu

Đổi mới trong tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố phường Bồ Đề năm 2017
Ngày đăng 18/03/2017 | 11:33 AM  | Lượt xem: 361

Thực hiện kế hoạch liên tịch của UBND – UBMTTQ quận Long Biên về tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2017, từ ngày 14/02 – 26/02/2017, 30 tổ dân phố trên địa bàn phường Bồ Đề đã lần lượt tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân.

Xác định tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân là hoạt động diễn ra hàng năm; thông qua tổ chức Hội nghị cộng đồng dân cư sẽ cùng nhau bàn giải pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề được dư luận quan tâm; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm, từ đó từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

Để thực hiện mục đích, ý nghĩa đó, năm 2017 Đảng ủy - UBND – UBMTTQ phường đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân. Điều này được thể hiện trước hết ở việc lựa chọn nội dung trọng tâm để nhân dân bàn, thực hiện.

Căn cứ vào chủ đề là "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh" và nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng ủy – UBND - UBMTTQ phường đã thảo luận, thống nhất đưa nội dung "Xây dựng Phường văn minh đô thị, tuyến đường, tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị" vào chương trình hội nghị. Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin nội dung để nhân dân bàn bạc, thảo luận, UBND phường đã ban hành Bộ tài liệu tuyên truyền, tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân gửi tới 30 tổ gồm: đĩa tuyên truyền, áp phích tuyên truyền các tiêu chí Phường văn minh đô thị, tuyến đường, tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị; định hướng nội dung bàn bạc, thảo luận; bản cam kết xây dựng Phường văn minh đô thị, tuyến đường, tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị.

Cùng với lựa chọn nội dung phù hợp, Đảng ủy – UBND – UBMTTQ phường đã đổi mới trong chỉ đạo công tác kiểm duyệt, kiểm soát chương trình tổ chức Hội nghị theo nguyên tắc ngắn gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm và không hình thức. Theo đó các báo cáo thực hiện Nghị quyết hội nghị năm 2016 từ tổ đến phường đều có nội dung xúc tích, kết quả đạt được thể hiện bằng số liệu cụ thể, nêu rõ tồn tại – nguyên nhân. Xây dựng chương trình hành động bám sát chủ đề của năm 2017 và tập trung vào 3 vấn đề: nội dung thực hiện, các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện. Các ý kiến tham luận được quan tâm đặc biệt, chủ yếu nhằm đưa ra các giải pháp cụ thể mà không nặng về báo cáo thành tích. Để có sự kiểm soát, UBND phường đã ban hành Thông báo lịch tổ chức, phân công thành viên Ban chỉ đạo phường dự và phối hợp chặt chẽ với các tổ dân phố tổ chức tốt Chương trình hội nghị đề ra.

Đồng chí Ngô Thanh Xuân - PCT UBMTTQ quận dự Hội nghị đại biểu nhân dân tổ 20 phường Bồ Đề

Điểm đổi mới nữa trong tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2017 là công tác Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy – UBND – UBMTTQ phường 100% các tổ dân phố báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị sau hai ngày tổ chức bằng hồ sơ cụ thể; 100% thành viên Ban chỉ đạo phường báo cáo kết quả hội nghị của tổ do mình phụ trách. Từ đó làm căn cứ để Ban chỉ đạo phường phường tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố trên địa bàn phường năm 2017. Đồng thời có đánh giá, rút kinh nghiệm; biểu dương các tổ tổ chức tốt ; phê bình, nhắc nhở các tổ làm chưa tốt hội nghị.

Với những đổi mới trên đây, Hội nghị đại biểu nhân dân phường Bồ Đề năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả khích lệ: 73,31% hộ dân cử đại diện tham gia hội nghị nhân dân tổ dân phố; tổ có người dự họp cao nhất 85,9%; tổ thấp nhất: 64,4%; gần 300 đại biểu tham dự hội nghị đại biểu nhân dân phường; có 146 ý kiến tại hội nghị tổ và 6 ý kiến tại hội nghị phường, đóng góp vào các vấn đề an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Hội nghị đại biểu nhân dân phường Bồ Đề năm 2017 đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia; góp phần quan trọng trong thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương năm 2017.