các bài viết chuyên sâu

Cự Khối thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng
Ngày đăng 20/03/2017 | 09:04 AM  | Lượt xem: 389

Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Quận ủy - HĐND - UBND quận Long Biên, phường Cự Khối đã thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2016, trong đó có công tác thi đua khen thưởng.

Năm 2016 có nhiều sự kiện quan trọng của Thủ đô, đất nước, Năm tổ chức Đại hội lần thứ XII của Đảng, năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện "Năm kỷ cương hành chính", "năm trật tự văn minh đô thị". Xác định rõ nhiệm vụ của phong trào thi đua, ngay từ đầu năm 2016, Đảng ủy, UBND, Hội đồng thi đua khen thưởng phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào thi đua khen thưởng gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường và các ngày lễ kỷ niệm. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận, sự phối hợp của các phòng, ban ngành của Quận, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị theo kế hoạch đề ra và đạt được những kết quả nổi bật sau:

Công tác xây dựng Đảng: Đảng uỷ từng bước đổi mới phương lãnh đạo, đảm bảo lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của phường: bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã ban hành, các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình ngay từ đầu năm; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm để ban hành 27  nghị quyết lãnh đạo ở các lĩnh vực phát triển kinh tế, thu ngân sách, trật tự đô thị, văn hóa xã hội, ANQP... để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, văn phòng được quan tâm: tổ chức tốt quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của đảng, Nghị quyết hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 2, 3, 4 (khóa XII); Chỉ Thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phóng cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI;  sơ tổng kết các Chỉ thị, nghị quyết của đảng đúng kế hoạch đề ra; Tiếp tục thực hiện có kết quả "Năm kỷ cương hành chính"; Ban hành kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế sau kiểm điểm; Thực hiện chủ trương giảm họp, nâng cao chất lượng cuộc họp, tăng thời gian giải quyết trực tiếp những vấn đề phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ của tổ dân phố, đoàn thể, các bộ phận chuyên môn phường. Ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra công vụ, đánh giá xếp loại cán bộ Đảng ủy, đoàn thể theo từng quý, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai bài bản, đạt kết quả. Đảng bộ đã chỉ đạo 21/21 chi bộ tiến hành rà soát, xây dựng các chuẩn mực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng đồng chí đảng viên đăng ký các nội dung làm theo cụ thể bằng kế hoạch; hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện trước chi bộ. 13 chi bộ TDP đã phân công cho đảng viên phụ trách hộ gia đình; Phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với chi bộ và Đảng ủy, chính quyền phường, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong nhân dân... đây là yếu tố quan trọng tạo nên sự đồng thuận cao trong nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ. Công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy được thực hiện đúng chương trình kế hoạch đề ra. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 17 cuộc; trong đó kiểm tra 9 cuộc với 9 chi bộ, 01 đồng chí Bí thư chi bộ, 01 đảng viên; giám sát 8 chi bộ, 01 đảng viên; Năm 2016, kết nạp 7/6  đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra. Chuyển chính thức 6 đảng viên và trao Huy hiệu Đảng cho 17 đồng chí. Kết quả phân tích chất lượng Chi bộ và đảng viên năm 2016: Tổng số đảng viên: 231 đồng chí, trong đó: Miễn sinh hoạt 31 đồng chí, 3 đồng chí dự bị chưa đủ thời gian; dự Phân loại đảng viên 197 đồng chí; đảng viên không dự phân loại: Không. Kết quả đánh giá hàng năm;  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 27 đồng chí, đạt 13,71 %; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 155 đồng chí, đạt 78,68%; Hoàn thành nhiệm vụ: 15 đồng chí, đạt 7,61%; Chưa hoàn thành nhiệm vụ:  không.

Phân loại Chi Bộ năm 2016 kết quả: 10 Chi bộ trong sạch vững mạnh đạt 47,62 % ; Trong đó đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu: 02 Chi bộ (Chi bộ tổ dân phố số 9 và chi bộ Công an phường), 11 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 52,38 %. Đảng bộ phường đạt trong sạch vững mạnh. Lãnh đạo khối Dân vận, MTTQ và Các Ban ngành đoàn thể triển khai nhiệm vụ năm 2016, tập trung vận động Đoàn viên hội viên thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước và các nhiệm vụ của phường triển khai; tuyên truyền vận động thực hiện 6 quy chế dân chủ do quận ban hành. Phản ánh kịp thời các tâm tư nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân để các cấp chính quyền giải quyết kịp thời.

Công tác xây dựng chính quyền: Lãnh đạo HĐND, UBND UBMTTQ và các đoàn thể triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp trên địa bàn phường. UBBC phường đã chủ động triển khai công tác bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo khoa học, đúng quy định; Các hình thức tuyên truyền đa dạng nhiều hình thức, đạt hiệu quả, chất lượng. Tổ chức hướng dẫn kê khai hồ sơ, phối hợp trong công tác hiệp thương, mạn đàm tiểu sử ddến từng TDP, hộ gia đình. Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phụ vụ cho ngày bầu cử tại 7 khu vực bỏ phiếu. Kết quả tổng số cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%, tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ đạt 99,8%; Đã bầu được 4/4 đại biểu HĐND Thành phố, 3/3 đại biểu HĐND quận, 24/25 đại biểu HĐND phường. Sau bầu cử đã lãnh đạo bầu kiện toàn bộ máy lãnh đạo của HĐND, các ban của HĐND và lãnh đạo UBND phường theo đúng quy định. Thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH, ANQP quận giao năm 2016; Kết luận của Ban thường vụ Quận ủy, Nghị quyết của BCH Đảng bộ; Nghị quyết HĐND kỳ họp thứ IX; Ngay từ đầu năm, UBND phường đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đến nay cơ bản đã hoàn thành 8/8 chỉ tiêu quận giao, 21/21 chỉ tiêu HĐND phường đề ra, đạt được những kết quả cụ thể: Tổng thu ngân sách quận giao Ước thực hiện năm 2016 trên địa bàn, Tổng thu NSNN trên địa bàn phường ước thực hiện năm 2016 là 11,066 tỷ đồng đạt 137% dự toán giao, Thu thuế ngoài quốc doanh đạt 247,66%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 137,33%, thu hoa lợi công sản đạt 405,24%, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 104%. Chi cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 đạt 9,084 tỷ đồng đạt 99,99% dự toán sau bổ xung, gồm: chi đầu tư xây dựng cơ bản 729, 568 triệu đồng đạt 100% dự toán; chi thường xuyên đạt 98,44% dự toán. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 89.6%; Tổ dân phố đạt tiêu chuẩn TDP văn hóa là 10/13 tổ; Giảm 10 hộ nghèo.

Duy trì vùng sản xuất trên 200 ha cây ăn quả, 5,2ha rau an toàn, cho thu hoạch 200-220 triệu đồng/ha; triển khai thực hiện  phương án duy trì thương hiệu vùng quả an toàn; hỗ trợ sản xuất cho nhân dân 2 đợt, với số tiền là 715 triệu đồng. Triển khai 20 ha sản xuất quả theo quy trình VIETGAP.

Phối hợp với các phòng ban chuyên môn của quận triển khai xây dựng trường Mầm non Cự Khối, cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học; dự án thi công tạo mặt bằng sạch khu C3-6/DVCCVO5; khởi công dự án đường sau đình Thổ Khối. Phối hợp với quận thực hiện GPMB dự án sau đình Thổ Khối, đường 25 m; hiện nay đang công khai phương án đền bù GPMB cho nhân dân. Đảng uỷ, UBND phường đã nhận 8 đơn, đã giải quyết 8/8 đơn đạt 100%, không để tồn đọng.

Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị gắn với thực hiện năm trật tự văn minh đô thị và các quy chế dân chủ trên 6 lĩnh vực dân sinh bức xúc được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, đã  hoàn thiện 45 hồ sơ đề nghị cấp  GCN quyền sử dụng đất cho nhân dân, cấp được 40/30 GCN, đạt 133 % so với kế hoạch. Rà soát các điểm đất công  vào quản lý và khai thác. Nghiêm túc triển khai kế hoạch thực hiện năm trật tự văn minh đô thị; xây dựng phương án khóa quản 3 tuyến đường, tổ chức 4 đợt ra quân, xử lý 488 lượt vi phạm đô thị, phối hợp giải quyết dứt điểm việc vi phạm gầm Cầu thanh Trì, bán ổi trên đường dẫn cầu Thanh Trì ... Thực hiện tốt công tác quản lý TTXD, đảm bảo 116/116 trường hợp xây dựng có phép đạt tỷ lệ 100 %, thu thuế xây dựng 97,4% các công trình. 

Lãnh đạo HĐND, UBND phường Cự Khối (khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 hoàn thiện Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ trách nhiệm. Duy trì nghiêm túc kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế làm viaệc ; tổ chức thực hiện, kiểm soát các văn bản ban hành, giảm số lượng văn bản không cần thiết (năm 2016 đã giảm 33 % số lượng văn bản ban hành so với năm 2015). Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện 11 quy trình nội bộ phường, tổ chức thực hiện đề án về vị trí, việc làm do UBND quận ban hành. Triển khai đồng bộ, toàn diện và đạt kết quả tốt các tiêu chí thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường.  Duy trì đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, đảm bảo dân chủ từ Đảng ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể.

An ninh chính trị- TTATXH  trên địa bàn phường được giữ vững ổn định­; Công an, BCHquân sự phường đã triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đảm bảo ANTT, quốc phòng quân sự địa phương. Hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. 

Công tác văn hóa xã hội được triển khai thực hiện: Nhân dịp lễ, tết, ngày thương binh liệt sỹ, kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9, phường tổ chức chúc thọ, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi ... đảm bảo đầy đủ đến các đối tượng theo quy định. Tổng số tiền, quà trị giá trên 250 triệu đồng.

Công tác y tế khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều chuyển biến rõ nét, chất lượng khám chữa bệnh có nhiều tiến bộ. Duy trì hoạt động chuẩn quốc gia về Y tế cơ sở và điểm tiên tiến về y học cổ truyền dân tộc. Tổ chức thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế cơ sở. Thực hiện tốt công tác khám sức khỏe cho học sinh Tiểu học, người cao tuổi và các đối tượng chính sách. Công tác VSATTP được tăng cường kiểm tra kiểm soát, tăng cường phòng chống dịch bệnh; Tổ chức 04 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn phường, diệt muỗi phòng chống dịch sốt xuất huyết, tiếp tục tuyên truyền nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Các phong trào thi đua đã được nhân rộng và đạt nhiều thành tích quan trọng, ngay từ đầu năm Đảng ủy- UBND phường đã phát động các phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2016; thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong năm 2016 Tập thể UBND phường được UBND quận tặng giấy khen tập thể lao động tiên tiến, cơ quan phường Cự Khối được công nhận là cơ quan văn hóa, được công nhận là cơ quan đạt chuẩn trong thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường và mô hình một cửa chuẩn.

UBND-HĐTĐKT phường đã bố trí kinh phí khen thưởng trên 72 tập thể, 199 cá nhân với số tiền là 97.145.000đ. Đảng ủy đã khen thưởng 10 tập thể, 27 cá nhân với tổng kinh phí là 11.253.000đồng. Được UBND quận thẩm định và công nhận 10 TDP đạt danh hiệu TDP văn hóa năm 2016 đó là TDP số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Trong đó tổ dân phố số 8 được công nhận đạt tổ dân phố văn hóa 3 năm liên tục, tổ dân phố số 4, 5, 9 được UBND quận tặng giấy khen tổ dân phố tiêu biểu. 

UBND quận công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2016 đối với 01 đồng chí. Đã có 03 cá nhân được tặng danh hiệu "Người tốt, Việc tốt" cấp Quận. 4 cá nhân được tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4 cá nhân được khen thưởng thực hiện tốt mô hình cơ quan điện tử và mô hình một cửa. Các ngành đoàn thể đều được ngành của quận tặng giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường được Thành Hội tặng bằng khen và nhiều đồng chí khác được các cấp khen thưởng./.