các bài viết chuyên sâu

Hiệu quả trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn phường Ngọc Lâm
Ngày đăng 14/06/2017 | 14:08 PM  | Lượt xem: 916

.

Do nhận định đúng và nắm bắt tình hình kịp thời địa bàn phường, phân tích cụ vấn đề mà dư luận quan tâm, triển khai cụ thể từng qui chế dân chủ (QDCD)   trong các lọai hình mới, người đứng đầu tăng cường đối thoại với nhân dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của dân và có trách nhiệm trong giải quyết và chỉ đạo, kiểm tra nên các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn phường đã được kiểm soát, tạo sự ổn định trong đời sống nhân dân. Để QCDC thực sự đến với người dân và đi vào cuộc sống, đảng ủy đã tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị, Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 14/01/2016 của Thành uỷ về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dụng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở: Tổ chức 03 hội nghị quán triệt cấp ủy các chi bộ. Đài truyền thanh đã phát thanh 02 buổi/ngày vào thứ 4,7 hàng tuần. Năm 2016, 2017, qua kênh MTTQ phường phối hợp tuyên truyền các quy định về QCDC, triển khai pháp lệnh 34, các QCDC của quận ban hành đến các hộ dân.

Dân chủ luôn được gắn với các nhiệm vụ chính trị của phường, phát huy các phong trào "Dân vận khéo", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; với thực hiện năm "Kỷ cương hành chính",
trật tự văn minh đô thị..."Khéo" trong Lĩnh vực văn hóa xã hội thể hiện trong vận động tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo, năm 2016 toàn phường giảm 12 hộ nghèo xây dựng 3"Nhà đại đoàn kết",  5 tháng đầu năm 2017 thoát 3 hộ nghèo, xây và sửa tổng 3 nhà ĐĐK, chính sách, hiện toàn phường có 382 đối tượng chính sách, 30 hộ nghèo và 22 hộ cận nghèo, phát động xây dựng khu dân cư không có tệ nạn xã hội, duy trì mô hình "liên gia tự quản" về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, mô hình "tuyến đường tuyến phố" do Hội CCB, Phụ nữ tự quản, mô hình " hộp từ thiện gia đình" "tuyến phố hiến máu tình nguyện" của Hội CTĐ, đoàn thanh niên phát động mô hình " gia đình tình nguyện, cộng đồng  tình nguyện trong công vệ sinh môi trường.

Quan tâm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Qua giám sát về chế độ chính sách cho các đối tượng trong các dịp lễ tết, pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân, công tác giảm nghèo, thu chi công khai ngân sách phường, các dự án đầu tư trên địa bàn, quản lý đất đai, vận động thu các loại quỹ, CCHC, đảm bảo TTĐT, VSMT, công tác thuế. Năm 2016 Ban TTND phường đã giám sát 4 dự án do quận làm chủ đầu tư, 65 tuyến ngõ giai đoạn 4. Phát huy vai trò, tăng cường hoạt động của tổ dân vận, tổ tự quản, các nhóm nòng cốt theo Đề án 02-212 của MTTQtrong vận động thực hiện nộp thuế, TTĐT, kê khai cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa.Công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí, công khai dân chủ trong các hoạt động cơ quan luôn được quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Là nhiệm vụ trọng tâm được đảng ủy lãnh đạo và thưc hiện, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 do UBND Thành phố triển khai. Năm 2016, UBND phường đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 25.191 hồ sơ hành chính các loại đạt tỷ lệ 100%), trong 5 tháng đầu năm 2017 tiếp nhận tổng số 9968 sơ hành chính các loại; trực tiếp giải quyết và phối hợp giải quyết được 9937 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,6%), còn lại 31 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết (không có hồ sơ giải quyết quá hạn). Không có đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân, tổ chức về thái độ của cán bộ, công chức và kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

 QCDC trong các loại hình mới luôn được triển khai nghiêm túc và hiệu quả. Xác định tầm quan trọng trong triển khai thực hiện QCDC trong các loại hình mới do quận ban hành, ngay sau khi có qui chế quận, BCĐ thực hiện QCDC của phường đã tham mưu cho đảng ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo và tổ chức niêm yết, tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn để thực hiện và giám sát. UBND đã nghiêm túc xây dựng các kế hoạch triển khai, như: Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị. Năm 2016, 2017 tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020", quy chế dân chủ trong công tác quản lý TTĐT trên địa bàn phường. Trong 5 tháng đầu năm 2017, UBND phường đã chỉ đạo Ban chỉ huy công an Phường xây dựng phương án thực hiện Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 ngày 03/3/2017 của Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội và kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 06/3/2017 của UBND quận Long Biên về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố, các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn quận Long Biên và đã đạt được kết quả cụ thể như sau: Phát 491 thư ngỏ, 42 thông báo tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh mặt đường 6 tuyến phố chính, tổ chức kí 541 bản cam kết về việc đảm bảo TTĐT, VSMT, TTATGT với các hộ kinh doanh; Phối hợp với Đội Cảnh sát trật tự Công an Quận, Đội thanh tra giao thông vận tải Long Biên ra quân 4 buổi xử lý các vi phạm TTĐT trên địa bàn phường; Các lực lượng đã tiến hành xử lý: 115 trường hợp. Trong đó, lập biên bản nhắc nhở 27 trường hợp; Tạm thu giữ tang vật, phương tiện vi phạm 29 trường hợp; Xử lý 157 trường hợp vi phạm TTĐT với tổng số tiền 66,5 triệu đồng. Quy chế dân chủ trong quản lý trật tự xây dựng:  Năm 2016 toàn địa bàn phường đã phát sinh 118 công trình xây dựng, 100% công trình có phép, thu thuế xây dựng tổng số tiền 831, 2 triệu đồng; 5 tháng đầu năm phát sinh 49 trường hợp xây dựng có phép, phối hợp với đội thuế liên phường số 1 tổ chức thu thuế xây dựng với tổng số tiền là 292,8 triệu đồng. Xử phạt 5 trường hợp công trình vi phạm vệ sinh môi trường, không che chắn công trình với số tiền 9 triệu đồng. Quy chế dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, Năm 2016: tổng thu ngân sách trên địa bàn phường 24 tỷ 422,6 triệu đồng đạt 125 % kế hoạch quận giao. 5 tháng đầu năm 2017 tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 tháng đầu năm ước thực hiện 11 tỷ 85 triệu đồng (đạt 49,4% kế hoạch pháp lệnh năm và bằng 48,34% Nghị quyết HĐND giao), trong đó một  số khoản thu như sau: Thuế Ngoài quốc doanh ước thực hiện: 2 tỷ 694 triệu đồng (đạt 44% kế hoạch pháp lệnh và Nghị quyết HĐND giao); Thuế thu nhập cá nhân ước thực hiện: 1 tỷ 556 triệu đồng (đạt 41,9% kế hoạch pháp lệnh và Nghị quyết HĐND giao); Phí, lệ phí ước thu được: 435,344 triệu đồng (đạt 69,7% kế hoạch pháp lệnh và Nghị quyết HĐND giao). Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Năm 2016: UBND phường trình quận 150 hồ sơ, quận cấp 131 hồ sơ GCNQSDĐ đạt 131% kế hoạch quận  giao, trả 134 GCN QSDĐ cho công dân. 5 tháng đầu năm 2017 đã cấp được 129/94 chỉ tiêu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quận giao; cấp 326/323 giấy đăng ký quản lý đất đai, hiện tại toàn phường còn 11 trường hợp chưa ra làm thủ tục kê khai. Quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ  và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường,  Từ đầu năm 2017 đến nay, đã tiến hành kiểm tra 05 cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường trên địa bàn, qua kết quả kiểm tra có 4/5 cơ sở đảm bảo công tác môi trường, lập biên bản nhắc nhở 1/5 cơ sở còn thiếu cam kết bảo vệ môi trường theo quy định;

Thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị và Pháp lệnh 34 của quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã phường thực sự đã đi vào đời sống của nhân dân phường Ngọc lâm, với trọng trách được giao Đảng, chính quyền đoàn thể phường có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện QCDC trên địa bàn. Quyền làm chủ của nhân dân được đề cao và được thể hiện" Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" đã động viên được các tầng lớp nhân dân và các tổ chức đoàn thể cùng tham gia quản lý xã hội. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ Đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tính công khai minh bạch, phát huy tác dụng phòng chống tiêu cực tham nhũng, lãng phí. Tạo sự đồng thuận nhất trí cao giữa Đảng chính quyền, đoàn thể và nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Trong thời gian tới, với mục tiêu duy trì danh hiệu Đảng bộ phường đạt "Trong sạch vững mạnh ", "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị", tiếp tục được quận công nhận " Mô hình cơ quan điện  tử" cấp phường, đảng ủy tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ:  

 Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa ban chỉ đạo thực hiện QCDC, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện QCDC trên địa bàn phường. Gắn thực hiện QCDC với thực hiện luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác cải cách hành chính, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của nhân dân trong việc giám sát cán bộ, công chức, Đảng viên. Chỉ đạo thực hiện QCDC theo hướng nâng cao chất lượng, tập trung vào những vấn đề, những lĩnh vực đang gây bức xúc trong nhân dân. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện QCDC phường

Tiếp tục đẩy tuyên truyền chỉ thị 30-CT/TW và pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH 11. Tập trung nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm về thực hiện QCDC gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), chỉ thị 05 của Bộ chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh".