các bài viết chuyên sâu

Phường Cự Khối làm tốt công tác triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn
Ngày đăng 15/06/2017 | 15:08 PM  | Lượt xem: 150

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy phường đã nghiêm túc chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và các QCDC trong các loại hình mới của quận Long Biên.

Phường Cự Khối có tổng diện tích tự nhiên là 484 ha, toàn phường có 2.330 hộ gia đình với 8.889 nhân khẩu; chia làm 13 Tổ dân phố. Đảng bộ Phường có 239 đảng viên sinh hoạt tại 21 chi bộ, miễn sinh hoạt 34 đồng chí. Trong đó: Chi bộ Tổ dân phố có 13 chi bộ; 04 Chi bộ trường học, 01 Chi bộ Công an phường, 01 Chi bộ cơ quan phường, 01 chi bộ nông trại hữu cơ Tuệ Viên và 01 chi bộ Hợp tác xã. Hệ thống chính trị từ phường tới tổ dân phố đầy đủ, ổn định, hoạt động bài bản, nề nếp chất lượng; các chi hội đoàn thể được thành lập theo tổ dân phố.

Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn phường Cự Khối có những thuận lợi cơ bản đó là: Đội ngũ cán bộ phường đoàn kết, nhiệt tình trách nhiệm, chủ động tích cực tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Đảng uỷ, chính quyền phường; phát huy được quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân trong việc phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội, an ninh quốc phòng. Nhân dân được bàn bạc và trực tiếp, hoặc gián tiếp quyết định những công việc thiết thực gắn với những lợi ích của mình và thực hiện tốt chức năng giám sát kiểm tra các hoạt động của HĐND, UBND, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của phường. Kinh tế xã hội trên địa bàn phường tiếp tục phát triển, đời sống về vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường luôn được giữ vững ổn định, không có điểm nóng, phức tạp. Bên cạnh thuận cơ bản, ph­­ường cũng gặp nhiều khó khăn như: Nhận thức của một bộ phận nhân dân về chính sách, pháp luật và về quy chế dân chủ còn nhiều hạn chế; chưa ý thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của công dân,  còn lợi dụng dân chủ để đề nghị, khiếu kiện các việc cũ đã có trả lời của cấp có thẩm quyền. Một số công dân có  khiếu kiện về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và về GPMB.  Hệ thống hạ tầng cơ sở tuy được đầu tư cải tạo nhưng chưa hoàn chỉnh, còn nhiều bất cập về giao thông, tiêu thoát nước; hoạt động thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn chưa phát triển; kinh tế của các hộ dân không đồng đều, đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn.

Xác định được vai trò, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy - chính quyền - MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và thủ trưởng cơ quan đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và 6 QCDC của Quận trong các loại hình; đã phân công chỉ đạo mỗi đoàn thể xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy chế dân chủ của Quận trên địa bàn phường và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. UBMTTQ phường đã tổ chức giám sát thường xuyên công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; Hội Nông dân tổ chức giám sát công tác cấp GCNQSD đất.

Đồng thời trong việc triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết TW 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy phường đã yêu cầu 205 đảng viên  viết bài thu hoạch sau học tập và mỗi đảng viên phải tự xây dựng kế hoạch tự tu dưỡng rèn luyện theo tình thần nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05. Các chi bộ thống nhất kiểm soát nội dung tu dưỡng của từng đảng viên để kiểm điểm trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Các đồng chí lãnh đạo phường đã lựa chọn các nội dung sát thực tới nhiệm vụ được giao; các tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016 để xây dựng kế hoạch tu dưỡng; tiến hành niêm yết công khai bản kế hoạch tự tu dưỡng của đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND phường tại phòng tiếp dân. Hàng năm phong trào Thi đua "Dân vận khéo", " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với thực hiện " năm kỷ cương hành chính" được triển khai đến các đoàn thể, tổ dân phố, qua mỗi đợt phát động đã phát hiện những tập thể, cá nhân có những việc làm cụ thể thiết thực góp phần và sự phát triển và ổn định chung của địa phương. Từ tháng 01/2015 đến nay đã có 5 đoàn thể phường, 3 Tổ dân vận, 7 cá nhân đăng ký nội dung dân vận khéo về các lĩnh vực cấp GCNQSDĐ, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, GPMB, công tác thuế. Cơ quan đã kịp thời bổ sung, sửa đổi nội quy, quy chế dân chủ trong cơ quan, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và việc công khai, minh bạch những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ công chức, người lao động và nhân dân. Thực hiện nghiêm Quyết định số 522 của UBND Thành phố về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Hàng năm, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra từ 02 chi bộ trở lên: năm 2015 kiểm tra chi bộ 6, 8, 13; năm 2016 kiểm tra chi bộ 3, 7; năm 2017 dự kiến kiểm tra chi bộ 2, 8 trong quý 3 về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện QCDC và 6 QCDC của quận. Qua kiểm tra các chi bộ kịp thời chỉ ra những tồn tại hạn chế như: Công tác tuyên truyền đến nhân dân các nội dung QCDC, việc mở cửa các Nhà văn hóa Tổ dân phố chưa đều để nhân dân xem các văn bản công khai tại nhà văn hóa; việc thay đổi niêm yết các văn bản chính sách mới còn chậm. Từ đó có những chỉ đạo khắc phục kịp thời, hiện nay các chi bộ đã quan tâm công tác tuyên truyền, công khai. Đảng ủy phường lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền 6 QCDC mới của quận trên các lĩnh vực bằng các hình thức như thông qua các hội nghị, phát thanh trên đài truyền thanh phường, niêm yết công khai tại Nhà văn hóa các Tổ dân phố. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân giám sát việc thực hiện, kịp thời phát hiện các tồn tại, thiếu xót để khắc phục. Hiệu quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường có nhiều tiến bộ, đội ngũ cán bộ công chức chuyên môn đã nêu cao tinh thần gương mẫu, ý thức, trách nhiệm.

Niêm yết các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch triển khai các dự án trên địa bàn phường tại Trụ sở UBND phường, nhà văn hóa các tổ dân phố. Hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư xây dựng công khai giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn phường, đối với các dự án phải niêm yết Quyết định phê duyệt dự án, phối cảnh công trình, tên và địa chỉ chủ đầu tư xây dựng công trình; ngày khởi công, ngày hoàn thành, tên đơn vị thiết kế, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, số điện thoại để liên hệ, các biện pháp đảm bảo an toàn trong thi công theo quy định và các nội dung khác liên quan đến xây dựng công trình. Từ tháng 01/2015 đến hết tháng 3/2017, trên địa bàn phường phát sinh 223 công trình xây dựng mới, trong đó có 219 công trình có giấy phép, 3 công trình trình có phép tạm, 01 công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, đã tổ chức cưỡng chế. Thu thuế xây dựng đạt 98,3%. Công tác kiểm tra xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, công khai danh sách vi phạm và kết quả xử lý các vi phạm, kết quả thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các công trình vi phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng đồng thời chuyển kết tài liệu cho Mặt trận tổ quốc phường để giám sát việc thực hiện.

Từ năm 2015 đến nay trên địa bàn phường đã triển khai thực hiện 6 dự án, thu hồi với diện tích 3,5 ha của 254 hộ gia đình. UBND phường thực hiện nghiêm túc việc công khai 61 lượt các văn bản liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng như: Các văn bản, chính sách về GPMB, công khai nguồn gốc đất, dự thảo phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Hình thức công khai tại các cuộc họp, đối thoại trực tiếp với người bị thu hồi đất, niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường, tại các nhà văn hóa nơi có đất thu hồi, trên đài truyền thanh phường. UBND phường đã, tiếp nhận 35 kiến nghị, phản ảnh; đã giải quyết và đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết 35/35 kiến nghị của nhân dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. UBND phường đã công khai các văn bản thực hiện việc kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Tiến hành công khai kế hoạch, các nội dung về danh sách các trường hợp đã được cấp GCN nhưng chưa kê khai nghĩa vụ tài chính, Danh sách các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đã trình quận, Danh sách các trường hợp tranh chấp đất đai, Danh sách các trường hợp phải tranh tra trước khi cấp giấy chứng nhận, danh sách các trường hợp vướng mắc chưa kê khai trên hệ thống đài truyền thanh UBND phường, Trụ sở UBND phường và nhà văn hóa 13 tổ dân phố. Trong hơn 2 năm từ 2015 đến nay UBND phường đã tổ chức công khai 150 hồ sơ nguồn gốc sử dụng đất bằng hình thức công khai trên hệ thống đài truyền thanh và niêm yết tại trụ sở UBND, nhà văn hóa các tổ dân phố. Kết quả trong các năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu quận giao; năm 2015 đạt 42/37 giấy bằng 113%, năm 2016 đạt 38/30 giấy bằng 126%.  6 tháng đầu năm 2017 công tác đăng ký và cấp GCN quyền sử dụng đất triên địa bàn đã hoàn thành kế hoạch Quận giao.

Công khai hộ kinh doanh cá thể không thuộc diện nộp thuế GTGT, TNCN hàng năm, công khai các hộ nộp thuế theo quý trong đó có các hộ nộp thuế xây dựng, công khai các hộ kinh doanh nợ thuế; công khai các hộ kinh doanh có đơn xin tạm ngừng kinh doanh hàng tháng tại trụ sở UBND phường và Nhà văn hóa các tổ dân phố. Kết thúc quá trình công khai UBND phường đã phối hợp vời các tổ dân phố lập biên bản kết thúc công khai, trong tính đến hết tháng 3/2017 UBND phường đã tiếp nhận và phối hợp với chi cục thuế quận giải quyết 15 kiến nghị liên quan đến hạn mức nộp thuế, thời gian kinh doanh ... Kết quả công tác thu thuế hàng năm đều đạt và đạt vượt mức chỉ tiêu kế hoạch giao; năm 2015 thu đạt 392.000.000 đồng, năm 2016 thu đạt 430.000.000 đồng.

Công khai các văn bản Pháp luật, các văn bản của UBND thành phố về trật tự đô thị tại các nhà văn hóa TDP, trụ sở UBND phường: Nghị định số 121/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính Phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trong hoạt động xây dựng: kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở. Nghị định số 46/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính Phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020. Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND quận Long Biên về việc ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện khoán quản về quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận. Phương án số 01/PA-UBND ngày 10/3/2017 về việc Phân công, khoán quản địa bàn đối với các lực lượng chức năng tham gia quản lý đô thị trên địa bàn phường Cự Khối năm 2017.

Hàng năm UBND phường đã xây dựng kế hoạch, phương án khoán quản địa bàn đến thành viên tổ trật tự đô thị, phối hợp với Mặt trật tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thống nhất thành lập các tổ tự quản về đô thị, môi trường tại các đoạn đường, tuyến đường trên địa bàn phường 13/13 tổ dân phố đã có tổ tự quản. Kết quả qua 2 năm triển khai đã  tổ chức ký cam kết và gửi thư ngỏ tới các tổ chức, hộ gia đình cá nhân kinh doanh dọc các tuyến đường Bát Khối, đường gom cầu Thanh Trì, phố Xuân Đỗ được gần 400 lượt trường hợp. Xử lý hơn 300 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông. Triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hàng năm của UBND quận, phường đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường và các văn bản khác theo quy định tại nhà văn hóa tổ dân phố. Kết quả đã xử phạt vi phạm hành chính 5 lượt đơn vị vi phạm với số tiền 10.500.000 đồng, các nội dung nhiệm vụ quản lý bảo vệ môi trường ở địa phương đã có chiều sâu, từ công tác triển khai thực hiện phòng ngừa, bảo vệ, đến việc xử lý khắc phục ô nhiễm. Đã tập trung giải quyết được cơ bản các điểm bức xúc về ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường. Đồng thời tăng cường năng lực tham mưu đề xuất của các bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về môi trường. Đẩy mạnh sự phối hợp và trách nhiệm các ngành, các đơn vị, tổ dân phố trong công tác quản lý bảo vệ môi trường.

Để tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, các Nghị định của Chính phủ, các chỉ thị của Thành ủy, 6 QCDC của quận Long Biên trong các loại hình. Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và cùng hệ thống chính trị cần tiếp tục quan tâm, vào cuộc một cách sâu rộng, hiệu quả thiết thực để QCDC tiếp tục đi vào cuộc sống./.