các bài viết chuyên sâu

Công đoàn Cơ quan Phường Ngọc Thụy tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Ngày đăng 19/06/2017 | 08:42 AM  | Lượt xem: 780

Thực hiện kế hoạch số 23/KH-LĐLĐ ngày 27/02/2017 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận Long Biên về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Chiều ngày 16/6/2017, tại Hội trường UBND phường, Công đoàn phường Ngọc Thụy đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022.

Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Thị Thu Hằng- Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận; đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường- Thủ trưởng cơ quan; các đồng chí Phó chủ tịch LĐLĐ quận, thường trực Đảng ủy phường và có 54/60 Đoàn viên công đoàn được triệu tập đã có mặt dự Đại hội.

Sau phần văn nghệ chào mừng của đoàn viên Công đoàn phường và phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Đăng Lễ, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch công đoàn phường;  Đại hội đã tiến hành các nội dung: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký; Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội; Đại hội đã đón nhận lẵng hoa tươi thắm và những lời chúc mừng của Đảng ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phường.

Đại hội đón nhận lãng hoa chúc mừng

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn cơ quan phường nhiệm kỳ 2013-2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022 do đồng chí Lê Đăng Lễ Chủ tịch Công đoàn phường trình bày; báo cáo đã nêu rõ: Công đoàn phường Ngọc Thụy có 66 đồng chí được chia thành 03 tổ công đoàn. Trong đó nam: 42 đồng chí, nữ: 24 đồng chí; 30 đồng chí là đảng viên; 26 đồng chí là cán bộ công chức phường, 15 cán bộ không chuyên trách và 25 cán bộ hợp đồng, độ tuổi trung bình 43 tuổi. Mỗi cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường luôn tự giác học tập rèn luyện bản thân để hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của công việc. Công đoàn cơ quan phường đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; củng cố niềm tin, sự gắn bó của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với cơ quan phường. Ban chấp hành Công đoàn cơ quan phường luôn có sự đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động công đoàn tại cơ quan phường; xác định được nội dung trọng tâm hàng năm, từ đó triển khai thực hiện có hiệu quả; Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, TDTT, chăm lo nâng cao đời sống tinh thần của CNVCLĐ. Tập trung làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, vận động công nhân viên chức, người lao động thực hiện sáng tạo, chất lượng, hiệu quả xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, tích tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo; Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân tồn tại, bài học kinh nghiệm và các giải pháp khắc phục. Nhiệm kỳ 2017-2022, với khẩu hiệu hành động: "Công đoàn cơ quan phường Ngọc Thụy đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng phường Ngọc Thụy đạt chuẩn phường văn minh đô thị", BCH Công đoàn phường đã xây dựng 8 chỉ tiêu cụ thể theo 5 nhiệm vụ trong tâm và các giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội V đẫ đề ra.

Thay mặt đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ IV và sửa đổi diều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại hội nghe báo cáo

Đại hội đã tiến hành tham luận với 3 ý kiến, các ý kiến cơ bản nhát trí với các bản báo cáo, làm rõ thêm những kết quả đạt được của Công đoàn phường trong nhiệm kỳ qua, bổ sung các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới về công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, việc thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương hành chính và việc vận động đoàn viên tham gia các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đại hội tham luận

Dự, chỉ đạo Đại hội đồng chí Phan Thị Thu Hằng- Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận và đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của đoàn viên Công đoàn phường Ngọc Thụy trong nhiệm kỳ qua vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, nhiệm vụ chính trị của phường, của Liên đoàn lao động quận hàng năm. Các đồng chí chỉ đạo Ban chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022 bám sát các văn bản chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, của Đảng ủy, UBND phường Ngọc Thụy, nhanh chóng triển khai Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể; quán triệt, vận động đoàn viên công đoàn nâng cao năng lực, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Ban chấp hành Công đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để chăm lo bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.  

Đ/c Phan Thị Thu Hằng, QUV, Chủ tịch LĐLĐ quận và đ/c Thẩm Bá Phước, BTĐU, Chủ tịch HĐND phường  phát biểu chỉ đạo

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, Đại hội đã thảo luận, lựa chọn và bầu ra BCH Công đoàn Cơ quan Phường Khóa V gồm 5 đồng chí, bầu 01 đồng chí tiêu biểu tham dự Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023. 

Các đ/c lãnh đạo LĐLĐ quận và lãnh đạo phường tặng hoa BCH khóa V

Tại Đại hội, Công đoàn phường đã quyết định tặng giấy khen và thưởng cho 14 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2017; trao thưởng cho các cá nhân đạt giải trong hoạt động thể thao chào mừng Đại hội Công đoàn phường lần thứ V.

Khen thưởng cá nhân xuất sắc trong nhiệm kỳ 2013-2017

Đại hội Công đoàn Phường Ngọc Thụy đã thành công tốt đẹp; Đại hội kêu gọi toàn thể Đoàn viên Công đoàn phường đoàn kết, nhất trí phát huy những thành tích đã đạt được ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đề ra góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng phường Ngọc Thụy phát triển theo hướng bền vững.