các bài viết chuyên sâu

Cự Khối với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường năm 2017
Ngày đăng 11/10/2017 | 13:57 PM  | Lượt xem: 50

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2017 của UBND quận Long Biên về việc kiểm tra, chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên năm 2017, UBND phường Cự Khối đã triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung quản lý nhà nước về kiểm soát ô nhiễm trên địa bàn

Dưới sự chỉ đạo của UBND quận Long Biên; Đảng ủy phường Cự Khối, ngay từ đầu năm 2017, UBND phường đã phối hợp với UB MTTQ các ngành đoàn thể triển khai kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyên sâu rộng trong cán bộ, nhân dân về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường với nhiều hình thức như phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh cùng nhiều loạt tin, bài, tuyên truyền tại các hộ nghị, các buổi tập huấn, các đợt sinh hoạt của các chi hội đoàn thể (trong tháng 8 năm 2017 đã phối hợp với hộ luật gia tổ chức 01 buổi tuyền truyên phổ biến pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường). Bên cạnh đó UBND phường cũng tổ chức các đợt kiểm tra lồng ghép tuyên truyền trực tiếp bằng việc ký cam kết đảm bảo VSMT đến các hộ chăn nuôi trên địa bàn (trong năm 2017 đã ký 50 bản).

Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các hộ chăn nuôi trên địa bàn phường áp dụng các biện pháp đảm bảo vệ sinh không thải trực tiếp chất thải chăn nuôi ra hệ thống thoát nước chung gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 28/8/2017 UBND phường đã tổ chức lễ ra mắt tổ tự quản bảo vệ môi trường, thành phần tham gia gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND, Thường trực UBMTTQ, trưởng các các ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, tổ trưởng, tổ phó, trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố. Phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn toàn phường, vào sáng thứ 7 hàng tuần các đội xung kích và các đoàn kiểm tra của phường  đã xuống từng hộ dân để tuyên truyền và nhắc nhở các cơ quan, doanh nghiệp về công tác diệt bọ gậy, đến thời điểm này trên địa bàn phường không có ổ dịch sốt xuất huyết.

Với phương châm xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, đảm bảo cho công tác vệ quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn đi vào nề nếp, UBND phường đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn tường xuyên phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Đối với công tác giảm bụi, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các trường hợp xây dựng, các chủ công trình thực hiện nghiêm túc việc che chắn, tưới nước khu vực thi công nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, trong năm 2017 đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ với 04 trường hợp với số tiền là 5 triệu đồng.

Tổ chức nhiều đợt kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn lập biên bàn, nhắc nhở một số tồn tại trong lĩnh vực môi trường, xử phạt vi phạm hành chính với 01 cơ sở với số tiền 2.5 triệu đồng.

Công tác duy tu, duy trì vệ sinh môi trường, đã phát huy vai trò giám sát của các tổ tự quản, tăng cường công tác kiểm tra, tích cực chủ động phối hợp với công ty cổ phần công trình đô thị Long Biên thực hiện tốt quy trình đổi mới thu gom rác thải bằng xe cơ giới, phát động tổng vệ sinh môi trường gắn với các đợt ra quân xử lý vi phạm TTĐT và VSMT. Tiến hành kiểm tra đánh giá hiện trạng hệ thống tiêu thoát nước và đề nghị UBND quận hỗ trợ kinh phí duy tu, nạo vét để đảm bảo cho việc tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ, hạn chế thấp nhất tình trạng ngập úng trên địa bàn.

Có thể nói, công tác quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn phường đã có  nhiều chuyển biến tích cực hiệu quả: Đã cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo, cụ thể hoá được các nội dung nhiệm vụ quản lý về bảo vệ môi trường ở địa phương thể hiện sự quan tâm và tăng cường chỉ đạo của chính quyền, trở thành yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên để đưa quản lý bảo vệ môi trường đi vào nề nếp. Đã tập trung giải quyết được cơ bản các điểm bức xúc về ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường. Đồng thời tăng cường năng lực tham mưu đề xuất của các bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về môi trường. Đẩy mạnh sự phối hợp và trách nhiệm các ngành, các đơn vị, tổ dân phố trong công tác quản lý bảo vệ môi trường. Tuy nhiện bên cạnh một số kết quả đã đạt được công tác VSMT trên địa bàn vẫn còn gặp phải một số các tồn tại như việc nhận thức về trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường của một số người dân còn chưa tốt. Cấp ủy chi bộ, tổ dân phố một số tổ dân phố chưa tập trung, chưa sâu sát trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường vì vậy vẫn còn hiện tượng vứt rác không đúng giờ, đúng nơi quy định gây mất cảnh quan, ô nhiễm môi trường. Việc xử lý các hộ chăn nuôi xả thải trực tiếp ra môi trường còn gặp nhiều khó khăn, do tập quán sản xuất và nằm rải rác tại các khu dân cư, bên cạnh đó hệ thống nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, sản xuất của một số hộ kinh doanh còn chưa xử lý trước khi xả thải ra môi trường.

Trước những khó khăn và tồn tại nêu trên, trong thời gian tới UBND phường sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận Long Biên, Đảng ủy phường bằng việc cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch quản lý nhà nước ở địa phương về bảo vệ môi trường. Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường, mở lớp tập huấn về luật bảo vệ môi trường và lồng ghép chương trình giáo dục về bảo vệ môi trường vào các bậc học trong các trường học, đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tích cực vào cuộc trong việc phát động, triển khai nhiều phong trào, mô hình về bảo vệ môi trường như: phong trào "5 không, 3 sạch" do hội LHPN làm nòng cốt; "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh" của Đoàn Thanh niên... Thông qua các phong trào, nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, huy động được mọi nguồn lực từ cộng đồng dân cư để thực hiện công tác vệ sinh môi trường đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự thay đổi về nhận thức, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nếp sống sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Tiếp tục phối hợp với công ty cổ phần công trình đô thị Long Biên thực hiện "Phương án cơ giới hoá công tác thu gom, vận chuyển rác và duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020" duy trì tốt việc tổ chức thu, gom rác thải của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát định kỳ tổng hợp đánh giá việc thực hiện của các hộ gia đình theo phương án thu gom rác đã đăng ký trên cơ sở tổng hợp, đánh giá của vệ sinh viên của đơn vị duy trì và các tổ tự quản tại các tổ dân phố, xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường, không để tình trạng rác vứt bừa bãi nơi công cộng, dọc các tuyến phố, tuyến đường ngõ trên địa bàn phường hướng tới phường Cự Khối  đảm bảo Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp.

Một số hình ảnh về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Cự Khối năm 2017: