các bài viết chuyên sâu

Đảng ủy phường Giang Biên đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong đảng.

Ngày đăng 09/10/2019 | 02:05  | Lượt xem: 386
Năm 2019, Đảng ủy phường Giang Biên chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường chấp hành kỷ luật đảng, ngăn chặn “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” xây dựng Đảng ngày càng trong...

Ngọc Thụy hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát 9 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 07/10/2019 | 05:02  | Lượt xem: 1738
9 tháng đầu năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát đã của Đảng ủy phường Ngọc Thụy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát nên đã có nhiều nội dung vượt kế hoạch năm 2019 đề ra. Qua đó giúp Đảng ủy nắm...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội phụ nữ và phong trào thi đua 9 tháng đầu năm 2019!

Ngày đăng 07/10/2019 | 10:20  | Lượt xem: 2811
Thực hiện Chương trình công tác Hội và kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào thi đua năm 2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN quận Long Biên. Hội LHPN phường Ngọc Lâm xây dựng chương trình công tác...

Chi hội Khuyến học tổ dân phố 24 - tấm gương sáng trong công tác khuyến học khuyến tài

Ngày đăng 05/10/2019 | 11:27  | Lượt xem: 1032
Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường, chi hội Khuyến học tổ dân phố 24 - phường Bồ Đề đã phát huy truyền thống hiếu học, phát triển phong trào khuyến học,...

Ủy ban MTTQ phường Ngọc Lâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 03/10/2019 | 07:53  | Lượt xem: 410
Bám sát các chương trình, kế hoạch công tác năm của MTTQ quận, Đảng ủy phường và phối hợp tốt với chính quyền, 9 tháng đầu năm 2019 Ủy ban MTTQ phường Ngọc Lâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt...

Hội LHPN phường Thượng Thanh với những hoạt động nổi bật 9 tháng năm 2019

Ngày đăng 03/10/2019 | 07:53  | Lượt xem: 505
Phát huy truyền thống phụ nữ Thủ đô, thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHPN Quận Long Biên, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Phường. Năm 2019 Hội LHPN Phường Thượng Thanh tiếp tục và chú trọng việc đổi...

Kết quả công tác khuyến học khuyến tài phường Đức Giang nhiệm kỳ 2014 - 2019

Ngày đăng 03/10/2019 | 07:53  | Lượt xem: 357
Bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của chính quyền, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, 5 năm qua Hội khuyến học phường Đức giang đã tổ chức hiệu quả nhiều...

Những kết quả nổi bật của Hội khuyến học phường Sài Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Ngày đăng 01/10/2019 | 10:39  | Lượt xem: 483
Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trong những năm qua Hội khuyến học đã đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, góp phần quan trọng xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

Công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi phường Phúc Đồng

Ngày đăng 01/10/2019 | 12:08  | Lượt xem: 703
Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, trong những năm qua Đảng bộ và chính quyền phường đã thường xuyên quan tâm chăm lo cho NCT và đã ban hành nhiều văn bản, chính sách liên quan đến liên quan...

Giang Biên với công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 9 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 01/10/2019 | 12:07  | Lượt xem: 208
Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường đối với sự phát triển kinh tế, xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống, ngay từ đầu năm 2019, UBND phường Giang Biên đã triển khai...

Kết quả công tác Mặt trận và Thanh tra nhân dân phường Ngọc Thụy quý III năm 2019

Ngày đăng 30/09/2019 | 04:19  | Lượt xem: 332
Quý III/ 2019, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường,Ban công tác mặt trận các tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể đã có nhiều chuyển biến tích cực, làm cơ sở cho việc hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến hoc lần thứ III- phường Ngọc Lâm

Ngày đăng 30/09/2019 | 04:17  | Lượt xem: 447
Trong không khí chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu BCH Hội khuyến học phường Ngọc Lâm lần thứ IV, Hội khuyến học phường đã thực hiện tổng kết công tác xây dựng Hội và phong trào Hội nhiệm kỳ...

Kết quả 10 năm thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo (2009-2019)

Ngày đăng 30/09/2019 | 03:23  | Lượt xem: 553
Trong 10 năm qua, phong trào thi đua Dân vận khéo được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đạt được những...

Những kết quả nổi bật trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của hội khuyến học phường Việt Hưng nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày đăng 25/09/2019 | 04:00  | Lượt xem: 799
Với phương châm “hướng hoạt động về cơ sở”, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội khuyến học phường lần thứ III đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức cao; tỷ lệ gia đình học tập đạt 88.27% trên...

Câu chuyện giữ lửa nghề cho đời của nghệ nhân ca trù Phó Thị Kim Đức

Ngày đăng 23/09/2019 | 03:02  | Lượt xem: 633
Nghệ nhân Phó Thị Kim Đức sinh năm 1930, hiện thường trú ở địa chỉ tổ 29 phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội là Đào nương cuối cùng của giáo phường Khâm Thiên (Hà Nội).

Chi hội phụ nữ tổ 5 triển khai thu gom phế liệu bán gây quỹ hội

Ngày đăng 21/09/2019 | 10:12  | Lượt xem: 408
Thực hiện thông tri 20-TT/QU ngày 16/8/2019 của Quận ủy Long Biên về việc tăng cường các biện pháp chống rác thảu nhựa và túi nilong khó phân hủy trên địa bàn quận, được sự thống nhất của Chi ủy và...

Kết quả công tác Mặt trận phường Phúc Đồng 9 tháng năm 2019

Ngày đăng 21/09/2019 | 10:12  | Lượt xem: 352
.

Kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường Phúc Đồng 9 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 21/09/2019 | 10:12  | Lượt xem: 3166
Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò rất to lớn, là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm...

Phường Thượng Thanh làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2019

Ngày đăng 21/09/2019 | 10:12  | Lượt xem: 327
Từ kinh nghiệm nhiều năm trong việc tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài của địa phương, BCH Hội khuyến học phường Thượng Thanh nhận thức một cách sâu sắc: Khuyến học, khuyến tài là một...

Việt Hưng thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở

Ngày đăng 18/09/2019 | 08:26  | Lượt xem: 228
Hòa giải ở cơ sở là hoạt động mang tính tự nguyện, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng, giúp ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, giảm bớt các vụ việc phức tạp, giảm khiếu nại, tố...