các bài viết chuyên sâu

Kết quả nổi bật công tác quốc phòng, quân sự địa phương của phường Thượng Thanh trong 06 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 17/07/2019 | 04:49  | Lượt xem: 492
Công tác quốc phòng quân sự địa phương làm một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, trong đó lực lượng vũ trang phường có vai trò quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở cơ...

Kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 17/07/2019 | 04:49  | Lượt xem: 310
Nhận thức sâu sắc về vai trò của việc kiểm tra, giám sát (KTGS) và giữ gìn kỷ luật trong Đảng, nên Đảng ủy phường Ngọc Thụy luôn coi trọng và quan tâm thực hiện tốt công tác KTGS, vì vậy đã góp...

Ông Trịnh Bá Hiển, tấm gương sáng trong học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 17/07/2019 | 04:48  | Lượt xem: 277
Tôi có dịp gặp, được nghe ông bộc bạch về bản thân, trao đổi về công việc tại hội nghị "Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở 2014 - 2019 phường Đức Giang"...

Những kết quả nổi bật của Hội đồng nhân dân phường Gia Thụy trong 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 17/07/2019 | 04:48  | Lượt xem: 172
Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) phường và kế hoạch hoạt động của HĐND phường năm 2019, trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐND phường Gia Thụy...

Những hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019 của Hội LHPN phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 17/07/2019 | 04:48  | Lượt xem: 676
6 tháng đầu năm 2019, Hội LHPN phường Ngọc Thụy đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Hội; tuyên truyền cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách,...

Những kết quả nổi bật của Hội LHPN phường Phúc Lợi 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 17/07/2019 | 04:48  | Lượt xem: 164
Được sự chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ Hội LHPN quận, sự chỉ đạo trực tiếp, quan tâm tạo điều kiện của Ban thường vụ Đảng ủy phường, Ban chấp hành Hội LHPN phường Phúc Lợi tập trung chỉ đạo và...

MTTQ phường Thạch Bàn phát huy vai trò trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 17/07/2019 | 08:34  | Lượt xem: 169
Trong nửa đầu năm 2019, MTTQ phường Thạch Bàn đã phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; tổ chức triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động; thực hiện việc tuyên truyền, vận...

Phường Thạch Bàn: Nâng cao chất lượng công tác DS-KHHGĐ để phát triển bền vững

Ngày đăng 17/07/2019 | 08:22  | Lượt xem: 173
Trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của UBND quận; sự quan tâm sâu sắc của Trung tâm y tế quận Long Biên, Đảng ủy, HĐND, UBND phường; sự phối kết hợp của các ban ngành,...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ khối Văn hóa – xã hội phường Phúc Đồng 6 tháng năm 2019

Ngày đăng 17/07/2019 | 08:19  | Lượt xem: 167
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019 và Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, chương trình công tác năm 2019, lãnh đạo UBND phường đã tập trung chỉ đạo thực hiện...

Hội LHPN phường Bồ Đề với những kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 09/07/2019 | 05:00  | Lượt xem: 366
Trong 6 tháng đầu năm 2019, bám sát chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn...

Thực hiện và trả kết quả TTHC miễn phí tại nhà cho các đối tượng chính sách, một giải pháp hiệu quả ở Bộ phận một cửa phường Đức Giang

Ngày đăng 09/07/2019 | 09:33  | Lượt xem: 327
Ngày 15/10/2015 Quận ủy Long Biên ban hành chương trình 02- CTr/QU về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô...

Những kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng trong 6 tháng đầu năm 2019!

Ngày đăng 09/07/2019 | 09:33  | Lượt xem: 386
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng đã bám sát vào sự lãnh đạo của UBMTTQ Quận Long Biên và chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy phường, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính...

Phường Phúc Đồng làm tốt “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2019

Ngày đăng 09/07/2019 | 09:33  | Lượt xem: 214
Với gần 3000 trẻ em tham gia hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6 năm 2019, với chủ đề: “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số” và hoạt động hè sẽ diễn...

Hội LHPN phường Đức Giang đứng đấu trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 09/07/2019 | 09:33  | Lượt xem: 173
Được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, sự chỉ đạo của Hội LHPN Quận, sự phối kết hợp, tạo điều kiện của chính quyền và các ban ngành, đoàn thể, Hội LHPN Phường đã tổ chức và thực hiện có hiệu các...

UB MTTQ phường Giang Biên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 09/07/2019 | 09:33  | Lượt xem: 182
Thời gian qua, UB MTTQ Việt Nam phường Giang Biên tiếp tục phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Trong sáu tháng đầu năm 2019, UB MTTQ Việt...

Phường Bồ Đề chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ trẻ em

Ngày đăng 09/07/2019 | 09:33  | Lượt xem: 128
“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là vấn đề có tính chiến lược và lâu dài, không chỉ là nhiệm vụ của riêng cấp nào, ngành nào, mà chính là...

Hội CCB phường Ngọc Thụy hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 09/07/2019 | 09:33  | Lượt xem: 141
6 tháng đầu năm 2019, Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Thụy luôn làm tốt chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên Cựu chiến binh; làm tham mưu giúp cấp uỷ...

Kết quả thực hiện mô hình “Một cửa thân thiện – gần dân” phường Phúc Lợi 6 tháng đầu năm 2019.

Ngày đăng 09/07/2019 | 09:33  | Lượt xem: 130
6 tháng đầu năm 2019, phường Phúc Lợi tiếp nhận 4228 hồ sơ đã giải quyết 4204 hồ sơ, còn 24 hồ sơ đang giải quyết chưa đến hẹn trả, không có hồ sơ chậm muộn.Trong đó tiếp nhận 504 hồ sơ trực tuyến...

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng quận Long Biên 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 04/07/2019 | 03:07  | Lượt xem: 632
6 tháng đầu năm 2019, Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng đảng quận Long Biên đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể: