các bài viết chuyên sâu

Phát huy vai trò của Tổ Dân vận ở tổ dân phố-phường Cự Khối
Ngày đăng 05/08/2016 | 11:06  | Lượt xem: 1772

Đảng bộ phường Cự Khối có 13 tổ dân phố, 13/13 tổ dân phố đều có chi bộ lãnh đạo và mỗi tổ dân phố có một tổ Dân vận. Với cơ cấu tổ chức chặt chẽ nên trong thời gian qua việc tuyên truyền và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được thực hiện bài bản, trong đó có việc tuyên truyền và thực hiện QCDC ở cơ sở cũng như 5 Quy chế mới của quận Long Biên ban hành.

Từ tháng 01/2013 các Tổ dân vận ở 13/13 tổ dân phố trên địa bàn phường Cự Khối được thành lập, mỗi tổ từ 5 đến 7 thành viên, Tổ trưởng là đồng chí bí thư chi bộ và các thành viên là tổ trưởng hoặc tổ phó tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể. Với vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên ở tổ dân phố sau một thời gian đi vào hoạt động Tổ dân vận đã phát huy được tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa-tổ dân phố văn hóa. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống tinh thần và vật chất của người dân...

Khi hỏi ý kiến của các đồng chí bí thư chi bộ - tổ trưởng Tổ dân vận ở tổ dân phố về sự cần thiết và kết quả của việc thực hiện QCDC ở cơ sở cũng như 5 quy chế của Quận bàn hành:

Đồng chí Đặng Ngọc Tuất - Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân vận ở TDP số 3 cho biết: "Tổ dân vận ở tổ dân phố muốn làm tốt công việc của mình thì cần luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng và 5 quy chế mới của Quận ban hành, đồng thời đây là những vấn đề cốt lõi trong xây dựng tổ dân phố văn hóa. Vì vậy, Chi bộ đã lãnh đạo tổ dân vận cần phải luôn đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công, mỗi thành viên phải làm gương trong các hoạt động, các phong trào; đồng thời phải phối hợp đồng bộ với các tổ liên gia trong công tác tuyên truyền vận động. Để tổ dân vận hoạt động được thuận lợi chi bộ phải thường xuyên có chỉ đạo bằng Nghị quyết chuyên đề và phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí cụ thể, đồng thời nhận xét các thành viên trong tổ dân vận báo cáo chi bộ trong sinh hoạt hàng tháng".

Đồng chí Đặng Hồng Sơn - Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân vận ở TDP số 7 khẳng định: "Sự quan tâm của Đảng đối với công tác dân vận trong việc vận động nhân dân chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, là động lực cho việc hoàn thiện nhiệm vụ chính trị của địa phương hàng năm. Xác định rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao, tổ dân vận đã bán sát Nghị quyết của chi bộ hàng tháng để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện. Kể từ năm 2013 tổ dân vận đã hoạt động tích cực có hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cở sở trên các lĩnh vực như: Xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa; Thực hiện tốt việc thu nộp các loại quỹ, thuế; Thực hiện tốt việc cưới tiết kiệm, tang văn minh và lễ hội; Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; Thực hiện tốt chính sách giải phóng mặt bằng; Thực hiện tốt việc xóa đối giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội; Thực hiện tốt chính sách đối với người có công; Có ý thực bảo vệ cây xanh và môi trường; Tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trực tiếp góp phần quan trọng để tổ hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm sau cao hơn năm trước, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn"

Hàng quý, Khối Dân vận Đảng ủy tiến hành họp giao thường kỳ và Trưởng phó Khối mỗi quý họp với Tổ trưởng tổ dân vận một lần để đánh giá công tác và đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới. Ngoài ra trong tháng có những nhiệm vụ đột xuất khối dân vận và tổ dân vận tiến hành họp để triển khai những vấn đề cần làm ngay như: công tác GPMB, bảo vệ thi công, phòng chống dịch bệnh… Chỉ đạo các tổ dân vận (tổ trưởng là đồng chí bí thư chi bộ) sau khi họp chi bộ xong thì tiến hành họp tổ dân vận để quán triệt nghị quyết của chi bộ và nhiệm vụ của chính trị chung của địa phương: công tác thu thuế, quỹ, giám sát của nhân dân trong đầu tư cộng đồng, vận động về chuyển đổi cây trồng, vệ sinh đồng ruộng… từ đó đã để các tổ dân vận chủ động trong công việc. Trong 7 tháng đầu năm 2016 việc thực hiện các quy chế trên một số lĩnh vực được cụ thể hóa bằng những kết quả cụ thể, trong đó có sự đóng góp rất lơn của các tổ dân vận: Đối với công tác thuế phi nông nghiệp đạt gần 80% kế hoạch năm; Công tác trật tự xây dựng 100% công trình xây đựng đều có giấy phép và nộp thuế đầy đủ; Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 20/30 hồ sơ đạt 66,6% kế hoạch năm; Các dự án GPMB trên địa bàn phường được niêm yết công khai các văn bản pháp lý liên quan đến dự án tại trụ sở UBND phường, trụ sở tổ dân phố và trên hệ thống đài truyền thanh phường, các hộ gia đình có đất bị thu hồi của dự án; Công tác trật tự đô thị được đảm bảo, xử lý mạnh những trường hợp cố tình bán ổ trên cầu Thanh Trì và không để tái lấn chiếm khu vực gầm cầu Thanh Trì…

Việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở các lĩnh vực trên địa bàn đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả, các quy chế đã đáp ứng mong mỏi của nhân dân, góp phần minh bạch các thủ tục, quy định, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Việc đưa quy chế dân chủ vào cuộc sống đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thực của cán bộ và nhân dân, mỗi người có ý thức và trách nhiệm hơn với công việc; giúp cán bộ gần dân hơn và nhân dân tích cực tham gia xây dựng chính quyền hơn thông qua bằng những việc cụ thể như : đóng các loại thuế, hưởng ứng tham gia các loại quỹ, ủng hộ công tác GPMB, …

Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện ở cơ sở vẫn còn một số khó khăn khi nhận thức của một bộ phận ít người dân chưa đồng đều; không nghe giải thích của cán bộ, cố tình không hiểu nội dung văn bản triển khai để kiến nghị đòi hỏi quyền lợi không thuộc về mình; Vẫn còn một vài đối tượng chuyên khiếu kiện đã làm ảnh hưởng đến hình ản chung của phường.

Để trong thời gian tới QCDC tiếp tục phát huy hiệu quả chúng ta cần: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nắm được đầy đủ các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định về thực hiện quy chế dân chủ. Thực hiện tốt cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân. Tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xử lý nghiêm minh những vụ việc tiêu cực, những hành vi lợi dụng dân chủ gây rối, làm mất ổn định trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể ở phường. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích trong thực hiện. Lấy Tổ dân vận làm nòng cốt, giải quyết các mâu thuẫn, kiến nghị của nhân dân ngay từ tổ dân phố, cần có những chính sách phù hợp để hỗ trợ tổ dân vận và có khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể làm tốt công tác Vận./.