các bài viết chuyên sâu

Hội LHPN quận Long Biên với công tác vệ sinh môi trường
Ngày đăng 01/09/2016 | 17:11  | Lượt xem: 1925

Nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của phụ nữ đối với công tác bảo vệ môi trường, trong những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Quận đã có nhiều hoạt động thiết thực phát huy vai trò của người phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường

Nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của phụ nữ đối với công tác bảo vệ môi trường, trong những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận đã tập trung chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ 14 phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức tốt các hoạt động, xây dựng các mô hình cụ thể, thiết thực như mô hình hạn chế sử dụng túi nilon, mô hình gia đình 5 không 3 sạch (Không đói nghèo, Không có người vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, Không có bạo lực gia đình, Không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học, Không sinh con thứ 3 trở lên; Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ); mô hình TDP tự quản về VSMT nhằm phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong tuyên truyền, vận động nhân dân quận Long Biên tham gia bảo vệ môi trường... Công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường được các cấp Hội LHPN Quận thực hiện thông qua lồng ghép tổ chức nhân các dịp gặp mặt, kỷ niệm ngày truyền thống của Hội như ngày 8/3, 20/10.... bằng nhiều hình thức như sinh hoạt chuyên đề, giao lưu,... đồng thời, phối hợp tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về vệ sinh môi trường (29/4-6/5) và ngày môi trường thế giới (5/6) đã góp phần nâng cao nhận thức của chị em phụ nữ nói riêng và nhân dân trên địa bàn Quận nói chung về tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống và sức khoẻ của con người.

Không những thế, các nội dung hoạt động bảo vệ môi trường, những tấm gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường cũng được thông tin, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của các phường, Cổng thông tin điện tử Quận...qua đó, những hành động đẹp về bảo vệ môi trường đã nhanh chóng lan tỏa đến với toàn thể người dân trên địa bàn Quận. Đặc biệt, để đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận chỉ đạo Hội LHPN cơ sở tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, các tiểu phẩm tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường được chị em phụ nữ tự biên, tự diễn với nội dung gần gũi, thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Hàng năm, Hội LHPN Quận phối hợp liên ngành với Ban Quản lý dự án, phòng Quản lý đô thị, phòng Văn hóa Thông tin Quận ra quân kiểm tra vệ sinh môi trường vào các dịp 8/3; 30/4, 1/5; 2/9; 20/10 và các ngày lễ lớn trong năm …trên 12 tuyến phố, 45 đoạn đường phụ nữ đăng ký tự quản. Phối hợp với Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm, Ban Quản lý dự án Quận, UBND phường Ngọc Lâm duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, đánh giá việc giữ gìn VSMT trên tuyến phố Ngọc Lâm hàng tháng, qua kiểm tra cho thấy việc duy trì VSMT trên tuyến phố Ngọc Lâm được các cấp, các ngành quan tâm và chỉ đạo đồng bộ không chỉ đối với cán bộ, hội viên phụ nữ mà cả đối với nhân dân trên toàn phường, từ đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện mô hình khoán quản về vệ sinh môi trường tại địa phương. Phối hợp với phòng Văn hóa thông tin Quận tuyên truyền các tiêu chí "Tuyến phố văn minh đô thị" do Quận ban hành, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang…thông qua các hội nghị và trên hệ thống đài truyền thanh phường. Những hoạt động trên góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ Quận trong sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên, ý thức giữ gìn vệ sinh nơi cư trú.

Cùng với các hoạt động tập huấn, tuyên truyền, Hội phụ nữ Quận còn phối hợp tham gia giám sát trong việc thực hiện Đề án thu gom rác thải, bảo vệ môi trường. Thông qua Đề án này đã giúp cho người dân quen dần với khái niệm dịch vụ vệ sinh công cộng, vừa giải quyết được bức xúc về rác thải, vừa nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường. Song song với việc tuyên truyền vận động, xây dựng các mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận còn chỉ đạo Hội LHPN cơ sở thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương về công tác bảo vệ môi trường như Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị (khoá IX) về "Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các văn bản chỉ đạo của Hội LHPN Thành phố Hà Nội, UBND quận Long Biên. Đồng thời, đưa nội dung công tác bảo vệ môi trường vào các chỉ tiêu thi đua để đánh giá, xếp loại phong trào của các cơ sở hội. Qua đó nhằm từng bước làm chuyển biến nhận thức của hội viên phụ nữ, động viên chị em phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Quận.

Với sự phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền, cùng với sự hoạt động hiệu quả, thiết thực và sôi nổi của các mô hình, các cấp Hội Phụ nữ quận Long Biên đã tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ và toàn thể nhân dân trên địa bàn Quận, thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng thiết thực, không những giữ gìn môi trường sống, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường mà còn nâng cao tình đoàn kết, chung sức, đồng lòng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ Quận, góp phần thực hiện nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống, chung tay xây dựng quê hương Long Biên ngày càng văn minh, giàu đẹp./.