các bài viết chuyên sâu

Phường Ngọc Lâm: Phong trào VHVN-TDTT phát triển, lan tỏa mạnh mẽ theo Mô hình Nhà văn hóa tổ dân phố
Ngày đăng 06/09/2016 | 10:01  | Lượt xem: 661

.

Xác định được tầm quan trọng của việc xây dựng và triển khai mô hình Nhà văn hóa TDP theo kế hoạch 345/KH-UBND ngày 30/12/2015 của UBND Quận về thực hiện đề án "Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà văn hoá tổ dân phố và Trung tâm Văn hoá - thể thao phường". UBND phường đã xây dựng Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 09/01/2016 về thực hiện đề án "Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà văn hoá tổ dân phố và Trung tâm Văn hoá - thể thao phường" .  Từ năm 2015 đến nay, phường duy trì triển khai thực hiện các nội dung Mô hình hoạt động Nhà văn hóa tổ dân phố theo quyết định 494/QĐ-UBND của UBND quận đối với TDP số 5. Xây dựng phương án Mô hình hoạt động Nhà văn hóa tổ dân phố 11; 23+24+28 và 13+17+18 và trình UBND quận phê duyệt.

Qua đó, tổ chức triển khai các nội dung của Đề án và kế hoạch thực hiện của phường năm 2016 đến các nghành, đoàn thể, tổ dân phố. Hướng dẫn Ban quản lý Nhà văn hóa Tổ dân phố xây dựng kế hoạch và báo cáo hoạt động tại trụ sở Nhà văn hóa Tổ dân phố hàng tháng. Xác định nhiều khó khăn, vất vả trong khi triển khai thực hiện, tập thể lãnh đạo tổ dân phố đã cùng quyết tâm xây dựng mô hình hoạt động nhà văn hóa tổ dân phố đảm bảo đúng theo tinh thần quyết định 494/QĐ của UBND quận.

Với sự quyết tâm của tập thể ban lãnh đạo các tổ dân phố thực hiện làm điểm Mô hình nhà văn hóa tổ dân phố cấp quận, phương án đã bắt đầu hoạt động có hiệu quả tích cực. UBND phường đã ra quyết định thành lập: 03 Ban quản lý Nhà văn hóa Tổ dân phố: 11, 13+17+18; 23+24+28; 06 Ban chủ nhiệm Câu lạc bộvăn nghệ và Câu lạc bộ TDTT nhà văn hóa Tổ dân phố. Sau khi thành lập và được hướng dẫn, phân công nhiệm vụ rõ người rõ trách nhiệm Ban quản lý Nhà văn hóa Tổ dân phố từ hình thức hoạt động rời rạc không hiệu quả, nay đã có sự thống nhất hoạt động một cách khoa học. Các nhóm văn nghệ, nhóm tập TDTT từ hình thức sinh hoạt không thường xuyên, sau khi thành lập Câu lạc bộ đã thu hút được nhiều thành viên tham gia và hoạt động tích cực, sinh hoạt đều 2 buổi/ tuần. Đây là kết quả bước đầu có sức lan tỏa rộng khắp. Được sự giúp đỡ về chuyên môn của Trung tâm văn hóa, trung tâm thể dục thể thao quận Long Biên, tổ dân phố đã tổ chức ra mắt câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ thể dục thể thao. Các Câu lạc bộ Nhà văn hóa tổ dân phố đã tham gia 08 buổi giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao do Quận, phường tổ chức. Nhân dân trong tổ đã có nhiều đóng góp cả về tinh thần, vật chất để cổ vũ, động viên phong trào. Chính các hoạt động như vậy tạo nên sự gắn kết cộng đồng dân cư, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Các cuộc họp nhân dân đã bắt đầu đông hơn, ai cũng có trách nhiệm trong xây dựng mô hình tại nhà văn hóa.

Bên cạnh đó, tại các Nhà văn hóa Tổ dân phố làm điểm Mô hình Nhà văn hóa Tổ dân phố: 5; 11; 13+17+18; 23+24+28 đã tổ chức 08 buổi hoạt động chuyên đề về sức khỏe và dân số đầy bổ ích cho nhân dân. Công tác tuyên truyền cũng được phát huy hiệu quả hơn, tại trụ sở các Nhà văn hóa Tổ dân phố đã được đầu tư bảng niêm yết nhằm mục đích niêm yết các thông báo, các văn bản tuyên truyền giúp nhân dân cập nhập, khai thác thông tin một cách tốt nhất, đồng thời thu hút nhân dân đến trụ sở Nhà văn hóa tổ dân phố.

Mô hình hoạt động nhà văn hóa tổ dân phố tại Ngọc Lâm bước đầu hoạt động có hiệu quả thiết thực. Mô hình này cần có thời gian để tuyên truyền, đòi hỏi nhiều sự sáng tạo hơn trong quá trình thực hiện, thời gian tới, ban quản lý nhà văn hóa tiếp tục có những đổi mới trong công tác lãnh đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện theo mô hình, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên của tổ dân phố. 

Một số hình ảnh:

Ra mắt CLB Văn nghệ, CLB TDTT các Nhà văn hóa TDP làm điểm cấp quận

CLB văn nghệ tham ra Chương trình liên hoan văn nghệ cấp quận