các bài viết chuyên sâu

Kết quả thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong 8 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn quận Long Biên.
Ngày đăng 06/09/2016 | 12:34  | Lượt xem: 1189

Thực hiện chỉ đạo Trung ương, thành phố và Thường trực Quận ủy về công tác an toàn thực phẩm (ATTP), quận Long Biên đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong quản lý ATTP trong 8 tháng đầu năm 2016 và bước đầu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả.

Tính đến 30/8/2016, toàn quận có 3.742 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (trong đó có: 1.334 cơ sở thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 368 cơ sở thuộc lĩnh vực công thương; 292 cơ sở thuộc lĩnh vực y tế, 1.571 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 177 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố). Phần lớn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quận có quy mô nhỏ lẻ, thường xuyên biến động hoặc thay đổi chủ đầu tư. Mặt khác, quận là cửa ngõ nối các tỉnh lân cận với thủ đô, vì vậy lượng hàng hóa thực phẩm lưu thông qua địa bàn quận rât lớn, khó kiểm soát; Sự gia tăng dân số của quận có tác động trực tiếp tới vấn đề ATTP của các bếp ăn tập thể của khu công nghiệp, trường học; quá trình đô thị hóa cũng dẫn đến các nguy cơ gây mất  an toàn thực phẩm.

Trong 8 tháng đầu năm 2016, công tác ATTP trên địa bàn quận đã đạt được những kết quả tích cực như: tạo sự thống nhất, nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ quản lý ATTP trên địa bàn quận (đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và công thương); nhận thức và thực hành của nhân dân về đảm bảo ATTP, vai trò giám sát, phát hiện cơ sở vi phạm về ATTP của các đoàn thể và nhân dân đã được nâng cao; tình hình chấp hành pháp luật về ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nhiều tiến bộ rõ rệt (đặc biệt ở bếp ăn tập thể của các cơ sở giáo dục), tình trạng sử dụng, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc đã được hạn chế nhiều; Công tác kiểm tra ATTP được duy trì triển khai thường xuyên và tăng cường vào các dịp cao điểm ở quận và 14 phường, tổng số lượt kiểm tra toàn quận là 3.264 lượt cơ sở (trong đó quận: 645 lượt, phường: 2.619 lượt), xử lý vi phạm 211 trường hợp/586.050đồng (quận: 149 trường hợp/529.950.000đồng, phường: 62 trường hợp/56.100.000 đồng); Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cấp quận quản lý được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc ký cam kết đảm bảo ATTP đạt và vượt chỉ tiêu đã xây dựng; kịp thời khen thưởng 13 tập thể có thành tích trong triển khai Tháng Hành động vì ATTP năm 2016; không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Có được những kết quả trên do quận đã xác định được những khó khăn, thách thức; bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Thường trực Quận ủy, tập trung triển khai các giải pháp:

1. Kiện toàn lại Ban chỉ đạo ATTP của quận và 14 phường do đ/c Chủ tịch UBND là trưởng ban theo Chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính phủ; Thiết lập và thông báo công khai các đường dây nóng của quận, 14 phường trong tiếp nhận, xử lý thông tin về mất ATTP.

2. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của quận, phường trong tuyên truyền, vận động và giám sát thực hiện pháp luật đảm bảo ATTP và thực hiện phong trào thi đua ATTP.

3. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn; kịp thời khuyến cáo người dân về các cơ sở thực phẩm, sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn; tăng cường thông tin về các cơ sở cung cấp thực phẩm an toàn để người dân chủ động lựa chọn.

4. Thực hiện nghiêm túc Quyết định 16/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND Thành phố Hà Nội quy định phân công trách nhiệm quản lý về ATTP trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung vào công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP và thông báo công khai trên hệ thống đài truyền thanh phường. Tích cực triển khai công tác cấp Giấy xác nhận kiến thức ATTP, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, ký cam kết đảm bảo ATTP theo phân cấp.

5. Chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm (đặc biệt tại bếp ăn tập thể của các cơ sở giáo dục); phối hợp liên ngành kịp thời xử lý khi có ngộ độc thực phẩm, bệnh lây qua thực phẩm.

6. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai công tác quản lý ATTP tại các phường; kết quả thực hiện phong trào thi đua ATTP của các đơn vị trong năm 2016.

Tuy nhiên, công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn quận vẫn còn những hạn chế và nguy cơ gây mất ATTP do: lãnh đạo một số phường chưa nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác đảm bảo ATTP; hiệu quả kiểm tra, xử lý vi phạm chưa cao tại hầu hết các phường do tâm lý nể nang, ngại va chạm; việc thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chấp hành tốt các quy định về ATTP, các địa chỉ cung cấp thực phẩm an toàn còn hạn chế; tình trạng vi phạm các quy định về đảm bảo ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ còn diễn ra phổ biến.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác ATTP trong thời gian tới, quận và 14 phường tiếp tục thực hiện các giải pháp trên, tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo ATTP trong dịp tết Trung thu, năm học mới, Tết dương lịch và nguyên đán 2017; đồng thời đưa kết quả thực hiện công tác ATTP vào tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm của các ngành đoàn thể, các phường, trường học; chỉ đạo 14 phường đưa tiêu chí đảm bảo ATTP vào đánh giá "Tổ dân phố văn hóa", "Gia đình văn hóa" trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" từ năm 2016./.

Một số hình ảnh:

Tuyên truyền ATTP tại phường Ngọc Thụy

Kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chợ ẩm thực Ngọc Lâm