các bài viết chuyên sâu

Kết quả 8 tháng đầu năm thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy
Ngày đăng 08/09/2016 | 08:04  | Lượt xem: 614

Đảng ủy phường Phúc Đồng thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy và Kế hoạch số 18-KH/ĐU của Đảng ủy phường Phúc Đồng về “ Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Long Biên” 8 tháng đầu năm 2016.

Ngay sau khi nhận được 3 Chương trình công tác toàn khoá của Quận uỷ, Đảng uỷ phường Phúc Đồng  đã họp thành lập các Tiểu ban xây dựng 3 kế hoạch thực hiện 3 chương trình công tác của Quận ủy và tổ chức Hội nghị quán triệt 3 chương trình công tác toàn khoá của Quận uỷ và 3 kế hoạch của Đảng ủy phường đến toàn Đảng bộ, Trưởng các ngành, đoàn thể, Tổ trưởng dân phố không phải là đảng viên, Trưởng ban công tác mặt trận; sau đó giao nhiệm vụ cho các ngành, đoàn thể, Chi bộ tổ dân phố  xây dựng Kế hoạch của ngành, đơn vị mình để tiếp tục quán triệt đến 100% đảng viên trong Chi bộ và 100% Hội viên của từng ngành, đoàn thể. Qua 8 tháng triển khai tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU và Kế hoạch số 18-KH/ĐU của Đảng ủy phường Phúc Đồng, kết quả đạt được như sau:

Thứ nhất, Đổi mới phương thức lãnh đạo của Cấp ủy:

Đảng ủy, Ban Chi ủy chi bộ xác định vai trò của công tác tư tưởng rất quan trọng, bởi tư tưởng của cán bộ, đảng viên có thông thì mới thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng, của chính quyền các cấp triển khai đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; đồng thời công tác tư tưởng phải có sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy. Từ những nhận thức trên, nên Đảng ủy, Chi ủy chi bộ cũng đã từng bước đổi mới phong cách lãnh đạo, lãnh đạo sát với thực tế hơn đó là, Đảng ủy đã xây dựng chuyên đề tổ chức Hội nghị tọa đàm đánh giá thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tổ dân phố thuộc Đảng bộ phường. Qua hội nghị tọa đàm đã đánh giá thực chất công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ còn có nhiều hạn chế, từ đó Đảng ủy đã có những định hướng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng việc ban hành nghị quyết chi bộ sát thực hơn và có tính khả thi cao; bên cạnh đó công tác quản lý đảng viên được chặt chẽ hơn. Song song với việc tọa đàm, Đảng ủy cũng đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ đảng ủy, Đảng ủy viên về dự sinh hoạt với 9 chi bộ tổ dân phố vào ngày 03/8/2016 để nắm tình hình về chất lượng sinh hoạt chi bộ, về việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, đồng thời có những định hướng để các chi bộ thực hiện nghiêm túc có chất lượng hơn về nội dung sinh hoạt, ý thức của đảng viên được nâng lên. Việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động nghị quyết cũng đã được quan tâm từ khâu chuẩn bị báo cáo viên, thời gian phù hợp để tất cả đảng viên trong Đảng bộ đều tham gia học tập, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII so với các năm trước tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đông đủ, ý thức học tập của đảng viên cũng đã nghiêm túc hơn. Việc nắm bắt, đánh giá và dự báo tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên cũng được các cấp ủy chi bộ chủ động phản ánh kịp thời, đầy đủ hơn.

 Công tác tổ chức, cán bộ: Đảng ủy cũng đã thực hiện đúng quy trình rà soát, quy hoạch cán bộ để giới thiệu các chức danh cán bộ chủ chốt Hội đồng nhân dân, UBND phường để bầu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. Lãnh đạo công tác nhân sự Đại hội Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ phường nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo tiêu chuẩn và trẻ hóa đội ngũ cán bộ đoàn thể. Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ như ghi chép sổ theo dõi bảo vệ chính trị nội bộ; lập danh sách cán bộ phường, tổ dân phố đương chức; kiện toàn hồ sơ cán bộ đương chức đối với Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020; Trưởng, phó đoàn thể chính trị-xã hội, công chức phường; hồ sơ cá nhân các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố, các hồ sơ này do Bí thư Đảng ủy quản lý.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng đã được quan tâm chỉ đạo, tám tháng đầu năm 2016  Đảng uỷ đã kiểm tra 01 cuộc đối với 02 chi bộ tổ dân phố; giám sát 02 cuộc  đối với 03 chi bộ.  UBKT Đảng ủy tập trung kiểm tra, giám sát được 04 cuộc  đối với 09 chi bộ và kiểm tra 01 đảng viên có dấu hiệu vi phạm về chế độ chính sách an sinh xã hội.

Thứ hai,  Đổi mới việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy phường đã xác định và lựa chọn những nội dung công việc trọng tâm và công việc khó khăn, phức tạp của phường để ban hành 07 Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo tổ chức thực hiện; ngoài ra, hàng tháng, Ban chấp hành Đảng bộ họp đều có Thông báo kết luận của Ban chấp hành và gửi đến Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các Chi bộ để căn cứ Thông báo kết luận của Đảng ủy triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, Ban thường vụ đều kiểm soát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Thông báo kết luận, hàng tháng Đảng ủy đều xây dựng kế hoạch công tác tháng, lịch công tác tuần với những nội dung sát thực để cả khối Đảng, chính quyền, các đoàn thể tổ chức thực hiện và có đánh giá kết quả thực hiện lịch công tác tuần và kế hoạch công tác tháng.

Ảnh: Hội nghị quán triệt 3 chương trình công tác của Quận ủy giai đoạn 2015-2020

Thứ ba, Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của HĐND, UBND phường

Đối với Hội đồng nhân dân: Hàng tháng, quý Đảng ủy đều có định hướng hoạt động của Hội đồng nhân dân, đặc biệt chú trọng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy định của Luật; đồng thời định kỳ Ban thường vụ Đảng ủy nghe Thường trực HĐND phường báo cáo tình hình hoạt động, tổng hợp ý kiến cử tri về những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân để có định hướng lãnh đạo giải quyết kịp thời, làm ổn định tình hình. HĐND phường cũng đã lựa chọn nội dung cử tri quan tâm, cử tri bức xúc và dành nhiều thời gian để các đại biểu HĐND chất vấn, tái chất vấn tại kỳ họp; thường xuyên đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND phường như Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp đã được chỉ đạo thống nhất trả lời cử tri ngay, không để kỳ họp sau mới trả lời.

 Đối với UBND phường: Đảng ủy đã chỉ đạo đổi mới trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Quận ủy, HĐND, UBND quận và của Đảng ủy phường đảm bảo đúng luật, hiệu quả, tránh hình thức, nhất là những nhiệm vụ quan trọng, đặc thù. Trong 8 tháng đầu năm đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả hơn trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan. Việc kiểm soát công việc đã giao cho cấp dưới cũng đã được quan tâm đôn đốc, nhắc nhở sát sao hơn; việc đánh giá lịch công tác tuần cũng được thực hiện khách quan, nghiêm túc; vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường trong việc bao quát, kiểm soát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ đối với Phó Chủ tịch UBND phường trong thực thi nhiệm vụ cũng đã được quyết liệt hơn. Công tác tiếp dân, đối thoại với dân và giải quyết triệt để các đơn thư liên quan đến công tác GPMB các dự án cũng cơ bản kịp thời, hạn chế bức xúc của nhân dân.

Ảnh: Hội nghị tọa đàm Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố

Thứ tư,  Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác dân vận của hệ thống chính trị và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã chỉ đạo Chính quyền, các ngành, đoàn thể, chi bộ đăng ký nội dung Dân vận khéo để từ đó các tập thể, cá nhân đăng ký chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác dân vận như tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác GPMB dự án khu công viên công nghệ thông tin tại tổ 17, công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn phường. Qua công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện các nội dung đăng ký dân vận khéo của các tập thể, cá nhân đã đạt được kết quả đó là công tác GPMB dự án khu công viên công nghệ thông tin tại tổ dân phố số 17 ban đầu rất khó khăn, phức tạp, nhân dân hầu như không đồng thuận, đến nay cơ bản các hộ gia đình đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng; công tác quản lý trật tự xây dựng các gia đình xây dựng đều có giấy phép đạt 100%; công tác quản lý trật tự  đô thị cũng đã có chuyển biến; đặc biệt công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn phường được tổ chức thành công, đã bầu đủ các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố, quận và phường, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,62%.

Hoạt động của hệ thống chính trị được chú trọng quan tâm, ngay từ đầu năm, Ban thường vụ Đảng ủy đã làm việc với các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh phường để nắm thực trạng hoạt động của các đoàn thể, qua buổi làm việc, Đảng ủy đã định hướng, chỉ đạo UBND phường tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động, đồng thời chỉ đạo các Ban chi ủy Chi bộ quan tâm, lãnh đạo các chi hội đoàn thể tổ dân phố hoạt động hiệu quả hơn.

Tám tháng đầu năm 2016, hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố đã có nhiều cố gắng trong công tác phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác dân vận cũng đã được hệ thống chính trị vào cuộc tích cực hơn, hiệu quả hơn, các phong trào thi đua cũng đã được thực hiện đồng bộ, đây là kết quả giúp cho hệ thống chính trị của phường có quyết tâm cao hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016 cũng như thực hiện tốt hơn chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy giai đoạn 2015-2020.