các bài viết chuyên sâu

Những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ phường Gia Thụy
Ngày đăng 23/05/2021 | 19:55  | Lượt xem: 998

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ phường Gia Thụy đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các mặt, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của phường.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được nâng lên rõ rệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy phường đã ban hành các văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị 05-CT/TW. Trên cơ sở chủ đề học tập Chuyên đề hàng năm, Đảng ủy phường đã lựa chọn các nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là những vấn đề cụ thể, thiết thực để tập trung chỉ đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc của địa phương, chủ đề hàng năm gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phường văn minh đô thị; gắn với những vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống của Nhân dân cần tập trung chỉ đạo giải quyết. Các cấp ủy cơ sở căn cứ tình hình của đơn vị, tổ dân phố để triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW hàng năm đến với toàn thể cán bộ, đảng viên; hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, bản cam kết, đăng ký của cá nhân về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, phường luôn gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong đó đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực. 

Hội nghị học tập Chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018

Công tác tổ chức học tập các nội dung chuyên đề trong năm được các cấp ủy đảng chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc và bài bản. Trong 5 năm qua, Đảng ủy phường đã ban hành kế hoạch học tập, triển khai chuyên đề từng năm, chỉ đạo xây dựng Hướng dẫn, đôn đốc để công tác quán triệt, học tập chuyên đề kịp thời, thống nhất trong toàn đảng bộ. Bám sát tình hình thực tế, chỉ đạo hình thức học tập chuyên đề phù hợp, hiệu quả, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham dự học tập chuyên đề hàng năm đạt trên 98%, công tác đôn đốc, theo dõi, giám sát việc tham gia học tập, quán triệt của đảng viên được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc nên chất lượng được nâng lên. 

Công tác tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức phong phú. Trong 4 năm, chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Cổng TTĐT phường đã đăng tải, cập nhật 91 bài viết tuyên truyền, Đài truyền thanh phường duy trì chuyên mục "Học Bác mỗi ngày" với thời lượng phát sóng 2 lần/tuần, đã phát hơn 2000 lượt. Từ năm 2019, chỉ đạo cập nhật thông tin tuyên truyền tại chuyên mục “Đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái” với 26 bài viết, chỉ đạo Đoàn thanh niên phường tiến hành tuyên truyền trên mạng xã hội facebook qua fanpage “Cổng thông tin Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Gia Thuỵ”, cập nhật 69 bài viết, chia sẻ các thông tin về kỷ niệm ngày sinh của Người, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh… thu hút hàng trăm thành viên tham gia và hàng nghìn lượt tương tác. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cũng tổ chức lồng ghép tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân của đoàn viên, hội viên hàng quý.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được Đảng ủy, các chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Đảng ủy đã chỉ đạo đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. Từ tháng 9/2016 đến tháng 4/2020, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tổ chức 5 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 15 lượt chi bộ và 12 đảng viên, 25/25 chi bộ đã tổ chức giám sát việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân với 98 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, sơ kết, kịp thời nắm bắt tình hình, đánh giá những kết quả đạt được đồng thời trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị; chỉ ra những hạn chế, những vấn đề cần lưu ý bổ sung để tiếp tục lãnh, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả Chỉ thị, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt phường, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hàng năm, Đảng ủy phường đã triển khai đã chỉ đạo niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng cá nhân của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND phường, các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, đơn vị như công an, y tế, hiệu trưởng các nhà trường... Qua thực hiện trách nhiệm nêu gương và cam kết trách nhiệm, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân trước tập thể; có lối sống, tác phong theo chuẩn mực; có ý thức rèn luyện đạo đức, xây dựng bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; có ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Công tác xây dựng, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được Đảng ủy, các cơ quan, đơn vị, chi bộ quan tâm. Hình thức tổ chức biểu dương, khen thưởng linh hoạt, đa dạng, sáng tạo. Trong 4 năm qua, đã có 25 tập thể và trên 80 cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, có 01 mô hình tiêu biểu (mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn của chi hội phụ nữ tổ dân phố số 16) được truyền hình Nhân dân đến ghi hình phóng sự, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, 01 cá nhân được đài truyền hình Hà Nội ghi hình phóng sự điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện, nhiều gương người tốt việc tốt được biểu dương, khen thưởng từ cấp thành phố đến quận, phường, tạo phong trào lan tỏa trong toàn phường. Việc xây dựng, nhân rộng và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, lao động góp phần xây dựng phường ngày càng phát triển.

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Với những kết quả đã đạt trong 5 năm qua sẽ là cơ sở vững chắc và động lực để Đảng bộ phường Gia Thụy tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, Nhân dângóp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IV, đặc biệt là ngày 7/5/2021 Bộ Chính trị đã kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong đó nhấn mạnh cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.