các bài viết chuyên sâu

MTTQ phường Ngọc Lâm: Chất lượng, tiến độ công việc luôn đảm bảo trong 9 tháng đầu năm
Ngày đăng 16/09/2016 | 13:59  | Lượt xem: 464

.

Với sự chủ động trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, 9 tháng đầu năm 2016, MTTQ phường Ngọc Lâm đã phối hợp tốt với UBND phường trong việc giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc; nâng cao chất lượng các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời đã thực hiện tốt chức năng, vai trò, vị trí trong tập hợp đoàn kết nhân dân phường, chung sức đồng lòng để xây dựng địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương trong sạch vững mạnh. Tổ chức hệ thống MTTQ phường luôn được củng cố, đổi mới. Đội ngũ cán bộ mặt trận từ phường tới các Ban CTMT luôn được kiện toàn đủ năng lực để hoàn thành các nhiệm vụ.  Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ từ Ban thường trực tới các Ban CTMT 29 TDP trên quan điểm tăng cường trao đổi, đối thoại trực tiếp, hướng các hoạt động về khu dân cư, TDP. Xây dựng hệ thống các văn bản, biểu mẫu….sát thực tế để hướng dẫn các Ban CTMT tổ chức thực hiện. Chất lượng, tiến độ công việc của MTTQ phường triển khai luôn đảm bảo và hiệu quả.

Ngay từ đầu năm, BTT Ủy ban MTTQ phường đã có kế hoạch chỉ đạo các Ban CTMT đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm như. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động: Ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì Trường Sa thân yêu, quỹ vì người nghèo, CVĐ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tuyên truyền và thực hiện các nội dung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; thực hiện tốt năm trật tự và văn minh đô thị, đảm bảo VSMT;  thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Triển khai thực hiện các cuộc vận động do MTTQ phát động đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội từ phường đến các tổ dân phố. sót. Tổng số tiền tặng quà hộ nghèo, cận nghèo trong các đợt lễ, tết được trích từ quỹ vì người nghèo của phường là trên 167 triệu đồng. Tính đến thời điểm này tổng số tiền quỹ đền ơn đáp nghĩa phường thu được hơn 189 triệu đồng; quỹ Vì Trường Sa thân yêu thu được 127.120.000đ. Phường đã triển khai khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho 1 gia đình liệt sĩ tại tổ 25. Khánh thành 01 nhà đại đoàn kết tại tổ 26 và tháng 9/2016 khởi công xây dựng 01 nhà đại đoàn kết tại tổ 13. Phối hợp với UBND phường triển khai công tác thẩm định các hộ nghèo và các hộ thoát nghèo năm 2016, thẩm định các hộ nghèo được trợ cấp đột xuất theo kế hoạch của quận. Thực hiện kế hoạch liên tịch, MTTQ phường đã phối hợp với UBND phường tổ chức thành công hội nghị ĐBND tại 29 TDP và phường. Tổng số người dự hội nghị tại 29 TDP: 2878 người và có 157 ý kiến phát biểu của nhân dân. Chất lượng tổ chức hội nghị được nâng cao, đã tập trung vào những giải pháp để thực hiện chủ đề của hội nghị, đây cũng là đợt tuyên truyền sâu rộng những nội dung hướng dẫn mục tiêu xây dựng gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá năm 2016.

 Các Ban CTMT trên cơ sở nhiệm vụ thường xuyên tổ chức kiềm tra giám sát việc chấp hành các quy định về TTĐT, VSMT trong địa bàn của các TDP, việc thực hiện 5 quy chế dân chủ và 2 quy ước cộng đồng của TDP. Vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Các nhóm nòng cốt đã tổ chức vận động trực tiếp đến từng hộ thường xuyên tái vi phạm về TTĐT, VSMT, TTXD, thuế….; đã thiết lập biên bản đối với 157 trường hợp vi phạm TTĐT, VSMT và 192 biên bản vận động nhân dân chấp hành nộp thuế nợ đọng NQD. Duy trì tốt hoạt động của tổ hòa giải, hầu hết đơn thư của nhân dân đươc tổ chức hòa giải thành tại các tổ đân phố, không có đơn thư lên phường, đơn thư vượt cấp. Tổng số có 31 vụ việc được hòa giải thành tại các TDP. Tích cực vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Số  trường hợp người qua đời thực hiện hỏa táng: 48/60 trường hợp

Ủy ban MTTQ phường cũng Chủ động, sáng tạo trong thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Tập trung lựa chọn các vấn đề giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đúng, trúng, được nhân dân quan tâm và đồng tình ủng hộ. Uỷ ban MTTQ phường đã tổ chức 3 hội nghị giám sát chuyên đề đối với Ủy ban nhân dân phường về thực hiện khoán quản quản lý TTĐT vào tháng 4/2016; về chế độ BHYT cho NCT và trẻ em dưới 6 tuổi trong tháng 6/2016 và về thực hiện mô hình NVH TDP vào tháng 9/2016. Triển khai nội dung việc phối hợp thực hiện giám sát thường xuyên về TTXD, TTĐT, VSATTP đối với các trường hợp vi phạm theo hướng dẫn của MTTQ quận. Tổ chức giám sát thường xuyên việc thực hiện các QCDC và các đề án khác của quận đã ban hành thông qua các Ban CTMT, Ban TTND phường và qua hội nghị giao ban công tác QLĐT hàng tháng; xét duyệt cấp GCN, họp hội đồng tư vấn thuế….Qua giám sát đã có nhiều kiền nghị, đề xuất và đưa ra các giải pháp trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương trên các lĩnh vực: quản lý đất đai, quản lý TTĐT, chính sách an sinh xã hội, thu ngân sách và các quy chế dân chủ đã được ban hành trên địa bàn phường.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm MTTQ phường Ngọc Lâm cũng tập trung triển khai ngay từ đầu năm đó là thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021. Ban thường trực UBMTTQ phường thực hiên tốt các quy trình, các bước hiệp thương giới thiệu người ứng cử và tổ chức thành công các hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét, vận động bầu cử với tổng số 75 hội nghị đã được hệ thống MTTQ phường tổ chức. Tổ chức lấy ý kiến giới thiệu, ý kiến nhận xét của cử tri với 100% người được giới thiệu ứng cử  HĐND thành phố, quận, phường. Các hội nghị hiệp thương đều được chuẩn bị chu đáo và thực hiện đúng qui trình, tiến độ. Tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử vào ngày 22/5 và vận động nhân dân tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao và đúng luật.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, MTTQ phường tiếp tục chỉ đạo các Ban CTMT tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục thực hiện giám sát: CCHC, TTĐT, VSMT, dự án, giám sát việc thực hiện QCDC trong TTXD, công tác thuế, GPMB, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, TTĐT và thực hiện các đợt giám sát chuyên đề theo kế hoạch đã xây dựng. Phối hợp UBND phường triển khai thực hiện tháng cao điểm vì người nghèo năm 2016. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân 18/11 tới các Ban CTMT. Chỉ đạo các BCTMT nhận xét cán bộ đảng viên sinh hoạt hai chiều tại nơi cư trú theo kế hoạch của quận. Tham gia đánh giá, bình xét kết quả GĐVH, TDP VH 2016. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư theo Đề án 02-212, tuyên truyền pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Trung ương và các chủ trương chính sách của Thành phố, quận. Phối hợp với HĐND - UBND phường tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp của HĐND phường, quận…..

3 tháng cuối năm 2016, công tác mặt trận chắc chắn còn bộn bề với nhiều nhiệm vụ phải triển khai nhưng với tinh thần trách nhiệm chung Ủy ban MTTQ phường Ngọc Lâm tin tưởng rằng sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2016. Hệ thống mặt trận phường thực sự phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương trong sạch vững mạnh.