các bài viết chuyên sâu

Phường Việt Hưng với phong trào khuyến học, khuyến tài
Ngày đăng 16/09/2016 | 18:49  | Lượt xem: 2195

Việt Hưng là nằm ở vị trí trung tâm quận Long Biên, với trên 4000 hộ dân, gần 15 nghìn người, thuộc 15 tổ dân phố. Đây là phường có bề dày truyền thống lịch sử - văn hoá và truyền thống hiếu học. Những năm qua, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, phong trào khuyến học, khuyến tài trong phường đã phát triển mạnh mẽ và rộng khắp. Hội khuyến học phường – một tổ chức xã hội từ thiện - đã nhận được sự chung tay góp sức của cộng đồng trong việc chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Thực hiện Chỉ thị 11/CT- TW của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Đảng uỷ Phường đã có nghị quyết chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài, HĐND đã thông qua nội dung Nghị quyết hàng năm trong đó có chỉ tiêu cụ thể về xây dựng gia đình hiếu học, TDP khuyến học, UBND có kế hoạch chỉ đạo công tác giáo dục trên địa bàn nhằm mục đích phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưõng nhân tài cho đất nước.

Báo công kết quả học tập trước bàn thờ họ trong ngày hội khuyến học họ Đinh - Kim Quan

Xác định được nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài là hết sức quan trọng trong tình hình hiện nay, Hội khuyến học phường thường xuyên tuyên truyền trong cán bộ, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về tôn chỉ, mục đích của Hội khuyến học Việt Nam, Điều lệ Hội, văn bản các cấp,... Mặt khác, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài cũng luôn được BCH hội coi trọng. BCH hội đã chủ động phối hợp cùng UBND, UBMTTQ, các đoàn thể gắn nội dung tuyên truyền xây dựng gia đình hiếu học, TDP khuyến học với cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá, bằng nhiều hình thức như thông qua các hội nghị, đài truyền thanh tuyên truyền vận động toàn dân tham gia công tác khuyến học, động viên nhân dân tích cực tham gia học tập, đồng thời tạo mọi điều kiện cho con em trong độ tuổi đi học được đến trường và tham gia học tập đạt kết quả tốt. Hội đã đặt Báo Dân trí để năm bắt kịp thời những chủ trương của Đảng về công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập, thông qua những việc làm hay, những điển hình trong công tác khuyến học, BCH hội đã xây dựng những nội dung hoạt động phù hợp với điều kiện của địa phương. Thông qua công tác tuyên truyền nhận thức của các tầng lớp nhân dân ngày càng rõ hơn về vị trí vai trò của công tác khuyến học, sự chăm lo việc học tập của con em trong mỗi gia đình được các bậc phụ huynh quan tâm đúng mức góp phần vào kết quả học tập của các em trong những năm học vừa qua.

Để phong trào khuyến học, khuyến tài trong phường từng bước phát triển, Hội luôn coi trọng công tác vận động từ ngay trong nhân dân, từ các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức kinh tê... trong phường. Bình quân mỗi năm hội vận động được hơn 100 triệu đồng, năm 2016, hội vận động được 247,7 triệu đồng. Nhiều TDP trong kế hoạch hoạt động đã xây dựng chỉ tiêu phấn đấu đạt bình quân từ 25.000đ / hộ trở lên và đã có nhiều TDP đạt kết quả  cao, tiêu biểu là TDP số 12 đạt bình quân 33.000đ/hộ, TDP số 2,5,10 đạt 27.000đ/ hộ, ... Bên cạnh đó, Hội khuyến học đã vận động các đôi nam nữ đăng ký kết hôn tiết kiệm trong việc tổ chức lễ cưới ủng hộ quỹ khuyến học từ 200.000đ trở lên, 100% các đôi đăng ký kết hôn đều nhiệt tình hưởng ứng.

Đ/c Nguyễn Đình Hùng - CT UB MTTQ phường dự và tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó học tập tại dòng họ Âu - Trường Lâm

Bên cạnh đó, Hội còn xây dựng, củng cố hội viên, xây dựng hàng chục gia đình học tập tiêu biểu, dòng họ khuyến học...Với các nội dung cụ thể đã được đề ra, như: xây dựng gia đình hiếu học, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân học tập, quan tâm đến con em, tạo mọi điều kiện để con em trong độ tuổi được đến trường, vận động xây dựng quỹ khuyến học, tổ chức ngày hội khuyến học tại TDP vào dịp chuẩn bị khai giảng năm học mới,... công tác khuyến học của TDP đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Không chỉ vậy, nhiều hộ gia đình đã tích cực ủng hộ quỹ khuyến học từ 200.000đ trở lên.

Cùng với hoạt động của các TDP, các dòng họ trên địa bàn cũng đẩy mạnh công tác khuyến học, BCH hội khuyến học đã tổ chức hội nghị với đại diện các dòng họ trên địa bàn để bàn về công tác xây dựng dòng họ khuyến học. Sau hội nghị triển khai của phường các dòng họ đã chủ động xây dựng chương trình khuyến học dòng họ và nâng cao chất lượng cũng như nội dung hoạt động. Năm 2016, các họ đã vận động ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học của họ với tổng số tiền 81,7 triệu đồng, có 09 dòng họ tổ chức các hoạt động khuyến học, tổ chức khen thưởng cho 1.316 em học sinh đạt thành tích tốt trong học tập năm học 2015 – 2016.

Cùng với các TDP, dòng họ một số Hội đồng niên Kim quan trong hoạt động của mình cũng xây dựng chương trình khuyến học, các hội đồng niên đã tổ chức tuyên dương khen thưởng các cháu đạt thành tích trong học tập nhân dịp chuẩn bị bước vào năm học mới, tiêu biểu như hội đồng niên 1977 – 1978, hội đồng niên 1970 – 1971 (Kim Quan),...

Tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó và học sinh đạt thành tích cao trong học tập là một trong c ác hoạt động trọng tâm của hội nhiều năm qua

Thực tế cho thấy, địa phương nào thực hiện tốt mô hình Hội Khuyến học thì nơi đó chất lượng giao dục được nâng lên. Điều này đã được minh chứng ở Việt Hưng! Kết quả học tập hoặc kết quả tham dự các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố của các trường trên địa bàn phường năm sau luôn cao hơn năm trước. Đó chính là nhờ sự hỗ trợ thường xuyên của hội trong từng năm học, và tất nhiên, các em học sinh thi đua học tốt không phải chỉ để chờ nhận được những phần quà, phần thưởng của hội, mà các em cũng xem đó là niềm vinh dự, tự hào cho bản thân, gia đình và địa phương nên càng nỗ lực phấn đấu học tập, xứng đáng với sự quan tâm của xã hội dành cho mình.

Có thể nói, phong trào khuyến học, khuyến tài ở Việt Hưng đạt được kết quả tốt chính nhờ sự quan tâm rất lớn của cấp uỷ Đảng cùng chính quyền, sự hoạt động năng nổ của hội, sự đóng góp ủng hộ tích cực của toàn xã hội. Mỗi cá nhân, gia đình luôn đề cao vai trò trách nhiệm của mình trong phong trào khuyến học, khuyến tài, là đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và sự phát triển chung của địa phương trong thời đại hội nhập.

Các cô giáo đạt giải cấp quận, thành phố và Quốc gia năm học 2015 - 2016 được khen thưởng trong ngày hội khuyến học phường năm 2016

Với những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, phường Việt Hưng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của lãnh đạo các cấp về công tác khuyến học. Đồng thời, củng cố tổ chức, xây dựng hội vững mạnh, duy trì phường đạt tiêu chuẩn phường khuyến học, chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền về công tác khuyến học và xây dựng nội dung hoạt động phù hợp, đáp ứng được tình hình địa phương trong giai đoạn mới; phấn đấu 100% TDP có  kế hoạch xây dựng TDP khuyến học; 80% Số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình học tập; Có 10 dòng họ triển khai công tác khuyến học; và 07 TDP, 05 dòng họ được công nhận là TDP, dòng họ khuyến học cấp quận.