các bài viết chuyên sâu

Phúc Đồng tập trung nhiều giải pháp thu ngân sách 8 tháng năm 2016
Ngày đăng 17/09/2016 | 07:31  | Lượt xem: 1215

.

Những năm qua, UBND phường Phúc Đồng là đơn vị hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách của HĐND quận Long Biên giao. Năm 2016, phường được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước là 17,339 tỷ đồng. Nhận định tình hình thu ngân sách trong năm gặp nhiều khó khăn, UBND phường đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo thu ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của phường.

Để thực hiện mục tiêu, ngay từ những tháng đầu năm 2016, UBND phường Phúc Đồng đã triển khai nhiều biện pháp quản lý, khai thác nguồn thu nhằm bảo đảm đạt dự toán; tổ chức rà soát, đánh giá, phân tích khả năng thu từ các nguồn thu và xử lý nợ đọng thuế… Đồng thời xây dựng Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 31/12/2015 về việc thu ngân sách năm 2016 và triển khai đến các ban ngành, đoàn thể, các tổ dân phố (TDP) trên địa bàn phường. Xác định thuế Ngoài quốc doanh là một trong những khoản thu chủ yếu mang yếu tố lâu dài và là nhiệm vụ chính trị, song đây cũng là sắc thuế thường có những diễn biến phức tạp do một số bộ phận tổ chức, cá nhân hay tìm mọi cách để trốn thuế, gian lận thuế hoặc chây ỳ nợ thuế. Để hoàn thành thu Ngân sách Nhà nước năm 2016, ngay từ tháng 11/2015 UBND phường đã chỉ đạo Hội đồng tư vấn thuế và đội thuế liên phường số 3 phát tờ khai cho các hộ kinh doanh, thu tờ khai, khảo sát doanh thu đối với hộ kinh doanh khai thuế chưa sát với thực tế sản xuất kinh doanh, chưa tương xứng với khai thuế của hộ kinh doanh cùng ngành nghề, cùng quy mô. Kết quả lập bộ năm 2016 tăng 8,4% so với năm 2015. Trong quá trình triển khai, các cán bộ lồng ghép tuyên truyền, động viên các hộ kinh doanh nộp thuế sớm và đúng hạn. Trên cơ sở đó, Phúc Đồng đã thành lập tổ công tác (gồm cán bộ thuế, cán bộ phường và ban lãnh đạo tổ dân phố) rà soát diện hộ kinh doanh để đưa ngay các hộ phát sinh vào quản lý thu thuế. Kết quả 8 tháng năm 2016 đã đưa được 138 hộ phát sinh vào quản lý thu thuế. Tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn là 407 hộ, trong đó hộ thu thuế là 241 hộ với số thuế là 142.808.000 đồng, số hộ được miễn thuế là 166 hộ, tăng 24% so với năm 2015.Tuy nhiên, số hộ tạm nghỉ, bỏ kinh doanh cũng tăng đã làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách. Tính đến tháng 8 đã có hơn 20 hộ bỏ kinh doanh và 75 lượt hộ tạm nghỉ kinh doanh. Để khắc phục những tồn tại, khó khăn trong thu thuế ngoài quốc doanh, Phúc Đồng xác định giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách phụ thuộc chủ yếu vào việc mở rộng, tăng cường các nguồn thu. Thực hiện các phương án chống thất thu thuế trong lĩnh vực dịch vụ, xây dựng tư nhân, nhà nghỉ, karaoke...;. Trong quý 1 năm 2016, UBND phường phối hợp với Chi cục thuế (CCT) tổ chức tuyên truyền và đối thoại với hàng trăm hộ kinh doanh trên địa bàn, qua đó kịp thời giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về chính sách thuế. Đối với các hộ sản xuất, kinh doanh, UBND phường chỉ đạo Hội đồng tư vấn thuế phường cùng các tổ trưởng tổ dân phố để nắm chắc danh sách các hộ kinh doanh theo từng địa bàn cụ thể. Tăng cường kiểm tra các hộ kinh doanh và điều chỉnh mức thuế phù hợp với kết quả sản xuất, doanh thu kinh doanh. Bên cạnh đó, để đảm bảo các hộ kinh doanh chấp hành tốt pháp luật thuế, UBND phường phối hợp CCT chú trọng công tác kiểm tra đối tượng nộp thuế…Định kỳ hàng tháng UBND phường chỉ đạo Hội đồng tư vấn thuế họp giao ban công tác thu thuế nhằm kịp thời xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện đôn đốc thu nộp đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường.

Trong 8 tháng năm 2016, UBND phường đã nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, cụ thể:

- UBND phường phối hợp với CCT đã triển khai công tác công khai mức thuế dự kiến phải nộp tại trụ sở UBND phường, tại nhà văn hóa TDP và ba chợ dân sinh. Sau khi có ý kiến phản hồi của lãnh đạo TDP, UBND đã rà soát xin ý kiến của Đảng uỷ-HĐND-UBMTTQ phường điều chỉnh mức doanh thu, tên, địa chỉ kinh doanh nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thu thuế năm 2016.

- Hàng tháng, UBND phường công khai, niêm yết danh sách các hộ tạm nghỉ, nghỉ hẳn kinh doanh tại trụ sở UBND phường, nhà văn hóa TDP, Ban quản lý chợ. Thông báo qua hệ thống đài truyền thanh của phường.

- Công khai doanh thu, mức thuế khoán phải nộp của các hộ kinh doanh và danh sách hộ nợ thuế trên địa bàn phường.

- Sự phối hợp giữa đội thuế, với bộ phận kế toán, công an, lực lượng QLĐT, đội QLTT số 16, các hội đoàn thể và các tổ dân phố trong công tác thu hồi nợ đọng (thực hiện từ tuần thứ 3 đến tuần thứ 4 hàng tháng) kết quả trong 8 tháng đầu năm thu nợ đọng được 91 lượt hộ với số tiền thu được là 90.948.000 đồng.

Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, ngay từ đầu năm, UBND phường đã triển khai rà soát các trường hợp miễn giảm, biến động về diện tích đất chuyển về Chi cục thuế lập sổ bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2016 cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn để tổ chức quản lý thu. Kết quả thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường 8 tháng đạt 720.565.000 đồng  đạt 81%  so với dự toán và đạt 93% so với cùng kỳ. Song song đó, UBND phường rà soát và khai thác nguồn thu trên lĩnh vực xây dựng nhà tư nhân, thu tiền hoa lợi công sản (HLCS) đối với các tổ chức và cá nhân thuê mặt bằng khu Đồng Gốc. Cụ thể đến thời điểm này khoản thu từ quỹ đất công ích và HLCS đạt 456,8 % so với dự toán và 100% hộ xây dựng nhà tư nhân phát sinh trên địa bàn phường đều nộp thuế đầy đủ. Nhiều năm liên tục được UBND quận đánh giá cao trong công tác quản lý và thu thuế xây dựng nhà tư nhân.

Bên cạnh đó, một trong những giải pháp quan trọng phường Phúc Đồng đang thực hiện là tăng cường biện pháp đôn đốc thu nợ, phấn đấu không để phát sinh nợ mới; bảo đảm đến cuối năm 2016 đạt chỉ tiêu thu được giao và tỷ lệ nợ đọng trên địa bàn phường thấp hơn 5% so với tổng thu ngân sách nhà nước. Đồng thời tiếp tục triển khai nghị quyết 19 của Chính phủ tạo điều kiện cho người nộp thuế làm tròn nghĩa vụ đối với cơ quan thuế để tăng nguồn thu cho ngân sách.

Ảnh: Giao ban tổ công tác đôn đốc nợ đọng thuế  tháng 8 năm 2016

Để quản lý tốt nguồn thu của các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, năm 2016 UBND phường đã có một số biện pháp tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh như sau:

Một là, minh bạch việc xác định doanh thu khoán và số thuế khoán phải nộp với sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng tư vấn thuế phường và sự tham gia giám sát của người dân. Thực hiện công khai thông tin hộ khoán hàng năm, cập nhật sự thay đổi hàng tháng; công khai đường dây nóng nhận phản ánh của người dân; tăng cường, nâng cao vai trò và sự giám sát của các các ban ngành, đoàn thể phường.

Hai là, phối hợp với CCT đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ kịp thời các chính sách thuế mới đến từng hộ kinh doanh; tranh thủ sự hỗ trợ, phối hợp của các  tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn trong việc tuyên truyền khi niêm yết công khai lấy ý kiến về doanh thu, mức thuế khoán, điều tra doanh thu khoán, rà soát đối tượng quản lý thuế; tuyên truyền, tuyên dương người nộp thuế tự giác chấp hành pháp luật về thuế, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế về công tác thuế.

Ba là, tăng cường công tác quản lý thuế, áp dụng công nghệ thông tin ở hầu hết các khâu quản lý. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công tác thuế và quy chế phối hợp giữa CCT và UBND các phường trong công tác quản lý thu thuế.

Bốn là, tranh thủ sự hỗ trợ, phối hợp với các phòng ban chuyên môn của UBND quận và các ban, ngành để quản lý tốt các nguồn thu, chống thất thu, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức tất cả các lĩnh vực thu trên địa bàn phường.

Để các giải pháp về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh thực sự đi vào cuộc sống, ngoài sự nỗ lực của chính quyền địa phương cần có sự phối hợp của ngành thuế và sự đồng thuận của người nộp thuế. Với quyết tâm trên, tin rằng tiến độ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Phúc Đồng năm 2016 sẽ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.