các bài viết chuyên sâu

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, phong trào thi đua Hội cựu chiến binh phường Ngọc Lâm 9 tháng năm 2016
Ngày đăng 19/09/2016 | 10:50  | Lượt xem: 904

.

Bám sát chương trình công tác của Quận Hội, nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy phường, ngay từ tháng đầu của năm, Hội CCB phường đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch, phân công cụ thể trong BCH hội, nhiệm vụ của từng chi hội. Trong 9 tháng đầu năm 2016, các nhiệm vụ và chỉ tiêu của Hội đề ra đã hoàn thành:

    * Tham gia bảo vệ Đảng xây dựng chính quyền: bước vào tháng đầu năm 2016 diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc, đây là sự kiện chính trị lớn của toàn Đảng toàn dân tộc, quyết định đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới, các đối tượng thù địch tìm cách chống phá Đảng.Được nghiên cứu thảo luận văn kiện dự thảo của Đại hội Đảng lần thứ XII, cán bộ hội viên tin tưởng vào đường lối xây dựng Đảng, xây dựng đất nước và sự đổi mới trong Đảng, Đại hội Đảng thành công trong niềm vui chung của nhân dân cả nước, trong đó có sự đóng góp tích cực các hội viên CCB phường Ngọc Lâm.  Công tác xây dựng chính quyền, toàn hội làm tốt công tác tuyên truyền giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cán bộ hội viên đề cao trách nhiệm trong mỗi cuộc tiếp xúc cử tri của người ứng cử, nghiên cứu nghiêm túc tiểu sử của người ứng cử, trên cơ sở đó tuyên truyền trong toàn hội và nhân dân, lựa chọn bầu các ứng cử viên có đức có tài, là đại biểu Quốc hội và H ĐND các cấp, kết quả toàn phường đã có 5 đồng chí Cựu chiến binh được bầu vào HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021

  * Công tác hoạt động, phát triển Hội: Công tác xây dựng hội trong sạch vững mạnh,Về chính trị tư tưởng, Ban chấp hành luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ nhất là trước và sau Đại hội Đảng toàn quốc, hội mời báo cáo viên về nói chuyện tình hình Đại hội Đảng, qua đó củng cố lòng tin của cán bộ hội viên, trên cơ sở đó làm tốt làm tốt công tác xây dựng Đảng tại chi bộ, nơi mỗi hội viên sinh hoạt công tác và tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ chương chính sách  của Đảng pháp luật của nhà nước. Hội luôn coi trọng công tác vận động đoàn kết các thế hệ CCB, thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động nhất là trong tháng 4 vừa qua hội tổ chức thi cấp cụm chi hội trưởng CCB giỏi trên cơ sở đó chọn những đồng chí chi hội trưởng đạt giải nhất, nhì cấp cụm tham gia hội thi cấp phường vào ngày 18/5/2016, Chào mừng ngày sinh nhật Bác và chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Qua hội thi chúng ta đã tạo được không khí vui tươi trong toàn hội, các chi hội trưởng được củng cố kiến thức hội, cả về trình độ công tác vận động phát, kết nạp hội viên, đến mối quan hệ công tác với các đoàn thể, Tổ dân phố, với Bí thư chi bộ Đảng. 9 tháng năm 2016 toàn hội đã phát triển được 34 hội viên cụ thể chi hội 2, chi hội 3, chi hội 4, chi hội 6, chi hội 7, chi hội 8, chi hội 10 chi hội 12, chi hội 13, chi hội 14, chi hội 15, chi hội 17, chi họi 18, chi hội 20, chi hội 21, chi hội 22, chi hội 26, chi hội 28. 9 tháng năm 2016 đã có 18 chi hội phát triển hội viên mới, hiện còn 12 chi hội chưa phát triển được hội viên các chi hội chú ý làm tốt công tác vận động, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của chi hội mình, trên cơ sở đó lôi cuốn anh em tự nguyện xin vào hội

  * Công tác giúp đỡ hội viên:Giúp đỡ hội viên nâng cao đời sống. Hội luôn giữ mối quan hệ với ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho 62 hội viên vay vốn với số tiền 1.480.000.000đ, lãi xuất đúng quy định của Ngân hàng chính sách xã hội, giúp hội viên phát triển kinh tế nhiều hội viên sử dụng vốn vay có hiệu quả, nâng cao đời sống của gia đình, qua đó tạo sự gắn bó giữa hội viên với hội. Quan tâm hoạt động tình nghĩa. Hội đã đề nghị đổi thẻ BHYT cựu chiến binh năm 2016 cho 79 hội viên hưởng chế độ 142, và 139 hội viên hưởng chế độ 62, và hướng dẫn hội viên hưởng chế độ ưu đãi đối với người tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ đang hưởng lương hưu chưa được hưởng chế độ ưu đãi BHYT theo quy định. Dịp tết Bính Thân thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn 21 lượt với số tiền 4.800.000đ mừng thọ 13 đồng chí với số tiền 1.300.000đ, tặng quà cho 46 đồng chí với số tiền 14.100.000đ ủng hộ quỹ xóa nhà dột nát do thành hội phát động với số tiền 8.424.000đ, ủng hộ quỹ vì trường sa thân yêu với số tiền 15.400.000đ. ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa của UBND phường 3.000.000đ. Tháng 4 vừa qua Quận hội xét giúp hội viên Trần Văn Sơn chi hội 12 sửa chữa nhà dột nát với số tiền 45.000.000đ. Hội đã phát động hội viên trong toàn hội ủng hộ với số tiền 9.338.000đ, giúp đồng chí Trần Văn Sơn sửa chữa nhà và đã khánh thành ngày 21 tháng 6 năm 2016.Hội đã tổ chức khám mắt cho cán bộ hội viên trong toàn hội song hội viên tham gia còn ít. Thực hiện chương trình công tác của Quận hội, hội tổ chức cho cán bộ hội viên đi thăm chiến trường xưa, các chuyến đi đều để lại kỷ niệm đẹp trong mỗi hội viên về sự đổi thay phát triển của các Địa phương, nơi đoàn đi qua

* Công tác phối hợp, hoạt động kiểm tra giám sát.  9 tháng  năm 2016 đã kiểm tra 8 chi hội và giám sát 9 chi hội về tham gia xây dựng văn minh đô thị, qua kiểm tra các chi hội đều chấp hành nghiêm túc điều lệ của hội, nhiều hội viên gương mẫu trong công tác, tích cực tham gia xây dựng chi bộ, Tổ dân phố. Phối hợp với Mặt trận tổ quốc, BCH hội phối hợp thường xuyên với MTTQ thực hiện tốt 5 quy chế dân chủ, tham gia giám sát việc thực hiện văn minh đô thị trên địa bàn tổ dân phố số7, 17, với UBND phường. Phối hợp với Quân sự, Cán bộ hội viên trong toàn hội tích cực tuyên truyền vận động Thanh niên đăng ký độ tuổi 17, tham gia khám tuyển lên đường làm nghĩa vụ quân sự , tháng 2 năm 2016 toàn phường đã có 5 thanh niên lên đường nhập ngũ, tích cực tham gia huấn luyện Dân quân tự vệ, góp phần ngăn chặn tệ nạn xã hội giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn phường Phối hợp với Đoàn thanh niên. BCH luôn trú trọng bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho Thanh niên, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 9 tháng năm 2016, Hội đã nói chuyện truyền thống cho 1200 Thầy cô giáo và học sinh, qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc với truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông, tích cực học tập vươn lên trở thành các chủ nhân tương lai của đất nước, làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

* Phong trào thi đua gắn với thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách  Hồ Chí Minh" gắn với việc tiếp tục thực hiện nghị quyết TW 4, duy trì chế độ nghe thời sự, tập san CCB, tờ tin CCB, báo CCB Thủ đô giúp CCB trong toàn phường, định hướng đúng về tư tưởng, trước những phức tạp về tình hình thế giới, trong nước, cách giải quyết của Đảng từ đó xây dựng lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng.Ban thường vụ bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, chương trình công tác của BCH hội CCB Quận, triển khai hướng dẫn các chi hội thực hiện nhất là học tập nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, các chỉ tiêu công tác năm 2016 gắn với thực hiện năm trật tự văn minh đô thị, tổ chức tốt việc chấm điểm thi đua năm 2016.được quận hội đánh giá đơn vị thi đua ở tốt đầu của quận hội. trong tháng đầu của quí IV, các chi hội rà sát chỉ tiêu kế hoạch của chi hội mình, những mặt công tác chưa hoàn thành, những tồn tại, hạn chế trên cơ sở đó tổng kết tốt phong trào thi đua năm 2016. Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ hội viên trong toàn Hội phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội năm 2016.

Một số hoạt động nổi bật của Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Lâm:

Hội Nghị Sơ Kết 6 tháng đầu năm 2016

Hội thi Chi hội trưởng CCB giỏi năm 2016

Lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên Hội CCB