các bài viết chuyên sâu

Kết quả hoạt động Công đoàn phường Gia Thụy 9 tháng đầu năm 2016
Ngày đăng 20/09/2016 | 02:36  | Lượt xem: 600

Dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động quận Long Biên, của Đảng ủy phường Gia Thụy và sự nỗ lực của Ban Chấp hành, trong 9 tháng đầu năm 2016, công đoàn phường Gia Thụy đã đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tính đến tháng 9 năm 2016, Công đoàn phường Gia Thụy có 53 đoàn viên. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên tiếp tục được Ban Chấp hành Công đoàn phường quan tâm và duy trì thường xuyên. Đặc biệt như tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quan điểm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; tuyên truyền nhân kỷ niệm những ngày Lễ lớn của đất nước. Thường xuyên vận động đoàn viên công đoàn và người lao động gương mẫu tham gia xây dựng "cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa"; hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; vận động các đoàn viên nữ hưởng ứng phong trào thi đua "giỏi việc nước, đảm việc nhà". Đồng thời, công đoàn phường đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức tổ chức tuyên truyền các văn pháp luật như: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Luật tổ chức chính quyền địa phương, những nội dung văn bản pháp luật khác và 1 số hội nghị tuyên truyền luật về các văn bản quy phạm pháp luật, triển khai quán triệt 03 Chương tình công tác toàn khóa của Quận ủy, các Kế hoạch trọng tâm của Đảng uỷ, UBND phường về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường, triển khai thực hiện năm trật tự và văn minh đô thị, kỷ cương hành chính, Mô hình cơ quan điện tử cho toàn thể đoàn viên công đoàn.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn phường luôn quan tâm và thường xuyên động viên, khuyến khích đoàn viên tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao với mục đích tích cực giao lưu và rèn luyện sức khỏe, thể chất, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, tính năng động, sáng tạo, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Đội văn nghệ công đoàn phường thường xuyên duy trì tập luyện để tham gia phong trào văn nghệ do LĐLĐ quận và phường tổ chức. Trong Hội thi văn nghệ chào mừng thành công bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do LĐLĐ quận tổ chức, đội văn nghệ công đoàn phường tham gia và đạt giải 3. Phong trào thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Đội bóng đá nam công đoàn thường duy trì tập luyện, tổ chức giao lưu với các đơn vị, thu hút đông đảo đoàn viên đoàn viên công đoàn tham gia, cổ vũ. Trong 9 tháng đầu năm, đội bóng nam công đoàn phường đã tổ chức giao lưu với đội bóng công đoàn phường Phúc Đồng, đội bóng Thi hành án quận, đội bóng Ngân hàng Agribank chi nhánh Long Biên ... Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống CAND, công đoàn phường đã tổ chức bóng đá giao lưu với công an phường, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết giữa hai đơn vị.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt các chính sách có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động như đảm bảo ký kết hợp đồng lao động cho đoàn viên công đoàn, chi trả lương đúng thời gian, nâng lương đúng thời hạn, đảm bảo về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Công đoàn phường đã thực hiện tốt công tác thăm hỏi, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản, tổ chức sinh nhật hàng tháng cho đoàn viên công đoàn, tặng quà cho con đoàn viên công đoàn nhân dịp các ngày lễ tết.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được tăng cường, Công đoàn đã chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; thông qua Hội nghị, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có điều kiện tham gia đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của cơ quan, của Công đoàn phường và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị. Công tác kiểm tra được Uỷ ban kiểm tra, Ban Thanh tra nhân dân duy trì, 100% đoàn viên không vi phạm các chính sách, pháp luật của nhà nước, Điều lệ Công đoàn và Quy chế làm việc của cơ quan; không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đoàn viên Công đoàn trong cơ quan. Ngoài ra, mỗi đoàn viên Công đoàn ở khu dân cư đều là những công dân gương mẫu xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa.

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh được chú trọng, đã thực hiện kiện toàn Phó chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT, Ủy viên UBKT công đoàn phường. Xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ việc rõ ràng, cụ thể cho từng đ/c trong BCH để các đ/c uỷ viên phát huy khả năng của mình và giúp Chủ tịch lãnh đạo Ban chấp hành hoàn thành nhiệm vụ.

Phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục được đẩy mạnh. Tính đến tháng 9 năm 2016, đã có 09 lượt đoàn viên công đoàn được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng tháng; 02 đ/c được khen thưởng cấp quận, 4 đ/c được khen thưởng cấp phường trong công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; 01 đ/c đoàn viên công đoàn được đề nghị công nhận danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp Thành phố, 02 đ/c được công nhận danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp quận năm 2016.

Với những kết quả đã đạt được, trong 3 tháng cuối năm 2016, Công đoàn phường Gia Thụy tiếp tục triển khai các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của phường Gia Thụy năm 2016 và những năm tiếp theo.