các bài viết chuyên sâu

Giang Biên thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở
Ngày đăng 21/09/2016 | 09:33  | Lượt xem: 1507

Thời gian qua, phường Giang Biên đã triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, nhất là 05 QCDC trên các lĩnh vực mới do quận Long Biên ban hành. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị của phường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện QCDC. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, QCDC ở cơ sở đã củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa đảng, chính quyền và nhân dân; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với các phong trào thi đua, xây dựng đô thị văn minh.

Bám sát sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ quận Long Biên, ngay từ đầu năm 2016 Đảng ủy phường đã chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, các chi bộ trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở. Hàng tháng Đảng ủy phường đều kiểm điểm kết quả lãnh đạo thực hiện QCDC gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Việc thực hiện QCDC theo pháp lệnh 34 của Chính phủ được phường Giang Biên thực hiện ghiêm túc. Trong đó, 11/11 nội dung được phường triển khai thực hiện đạt kết quả. Phường đã công khai các khoản thu chi đóng góp của Nhân dân gồm 6 loại quỹ: Đền ơn đáp nghĩa; Vì người nghèo; chữ thập đỏ; chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; quản lý nghĩa trang; khuyến học. Phường tiến hành công khai tại các tổ dân phố về kết quả bình xét 54 hộ nghèo, 07 hộ cận nghèo năm 2016. Tại hội nghị đại biểu nhân dân, nhân dân đã bàn biện pháp thực hiện các nội dung về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Nội dung nhân dân giám sát có 19 việc của điều 5,13,14 đều thực hiện tốt. Trong đó, ban thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng đã thực hiện có hiệu quả các nội dung, thực hiện đúng chức năng và quyền hạn giám sát trên các lĩnh vực.

Trong 8 tháng đầu năm 2016,  Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban thường trực UBMTTQ phường và các tổ dân phố đã quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền 5 quy chế dân chủ trong các loại hình mới được quan tâm thực hiện. Hàng tháng, tuần, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử - Đài truyền thanh phường xây dựng định hướng tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường trên các lĩnh vực, công tác tuyên tuyền về thực hiện 5 quy chế dân chủ. Tập trung tuyên tuyền về thực hiện công khai các văn bản, nhất là các văn bản mới ban hành; các văn bản về trình tự cấp giấy phép xây dựng và trách nhiệm xử lý về công trình vi phạm. Phương án cơ giới hóa thu gom, vận chuyển rác và duy trì vệ sinh môi trường giai đoạn 2016-2020; đề án tổ chức lực lượng khoán quản trên địa bàn; Công tác giải phóng mặt bằng; Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hộ kinh doanh cá thể; Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,trât tự đô thị, trật tự xây dựng. Thực hiện niêm yết công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế khoán 2016, công khai danh mục các tài liệu bắt buộc về kê khai đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nhà văn hóa các tổ dân phố. Ngoài ra, phường còn tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách thuế đối với các hộ đang kinh doanh tại chợ Quán Tình. MTTQ và các đoàn thể của phường đã tổ chức 2 buổi tuyên truyền về nội dung quy chế dân chủ trong công tác quản lý TTĐT, GPMB và công tác thu thuế đến cán bộ Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, cán bộ ban ngành đoàn thể phường 412 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, MTTQ còn tổ chức 20 buổi tuyên truyền với 2400 lượt người dự tại các tổ dân phố, phát 85 bộ tài liệu tuyên truyền về thực hiện QCDC ở cơ sở.

Có thể nói, thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể của phường đã thực hiện tốt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. MTTQ và các đoàn thể đã tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Giám sát các loại quỹ đóng góp của nhân dân. Hỗ trợ các cấp đối với các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo...việc chấp hành của nhân dân. Giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34; 5 QCDC loại hình mới; Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện, góp ý xây dựng đảng chính quyền. MTTQ và các đoàn thể của phường đã tham gia giám sát 64 buổi, đề nghị phường công khai các nội dung chưa thực hiện đúng theo quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thông  qua việc học tập quán triệt, tuyên truyền thực hiện QCDC ở cơ sở, nhận thức của cán bộ đảng viên, chính quyền, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. Đại bộ phận công chức phường đã có những chuyển biến tích cực, giảm thiểu việc vi phạm quy chế dân chủ, quy ước đã ban hành. Phường đã bố trí phòng tiếp dân, phòng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan,tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm bớt phiền hà, nhũng nhiễu cho nhân dân. Vai trò của hệ thống chính trị tiếp tục được phát huy trong tuyên truyền, phổ biến quy chế dân chủ trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Đa số nhân dân tự ý thức được quyền làm chủ của mình và nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

"Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" luôn là tiêu chí hàng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Có thể khẳng định, QCDC đã từng bước đi vào cuộc sống. Cụm từ "Thực hiện đúng QCDC ở cơ sở" đã trở thành phương châm hành động của đội ngũ cán bộ. Điều đó đã góp phần tích cực tiếp tục thực hiện thắng lợi 3 chương trình của Quận ủy, các kế hoạch, nghị quyết chuyên đề do Ban Chấp hành Đảng bộ phường đề ra.

Có được những kết quả trên phải kể đến sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ phường đến các tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các tầng lớp nhân dân. Việc thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn phường Giang Biên đã đi vào nề nếp, có những chuyển biến tích cực. Ý thức của người dân được nâng nên rõ rệt trong việc chấp hành về trật tự xây dựng, nộp thuế xây dựng, chấp hành giải phóng mặt bằng, nộp thuế hộ kinh doanh.

 Thời gian tới, phường Giang Biên sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở phường. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với thực hiện 5 quy chế dân chủ của quận Long Biên ban hành trong quản lý Nhà nước của chính quyền phường về việc công khai minh bạch về tài chính, ngân sách, mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, trong công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở gắn liền với đất, công tác quản lý trật tư xây dựng, trật tự đô thị và các khoản vận động ủng hộ của nhân dân theo đúng quy định để nhân dân giám sát./.