các bài viết chuyên sâu

Kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”
Ngày đăng 24/06/2021 | 16:31  | Lượt xem: 1984

Sáu tháng đầu năm 2021, với sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của Chính quyền, sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, của các ban, ngành, việc thực hiện Kế hoạch số 18-KH/QU, ngày 30/12/2020 của Quận ủy về “Thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” trên địa bàn quận năm 2021” đã đạt những kết quả đáng ghi nhận.

* Kết quả thực hiện cấp quận:

- Phong trào thi đua Dân vận khéo được phát động đã thu hút 339 tập thể, 78 cá nhân đăng ký thực hiện (trong đó mô hình về lĩnh vực giải phóng mặt bằng chiếm tới 1/3 tổng số mô hình).

- Quận ủy chỉ đạo Ban Dân vận khảo sát một số mô hình Dân vận khéo tại các phường hướng dẫn, thống nhất các phường điều chỉnh nội dung đăng ký phù hợp tiêu chí…; Thẩm định, đánh giá các mô hình thi đua, đề xuất khen thưởng với những mô hình tiêu biểu, chuẩn bị tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện chủ đề Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng;

Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận với nội dung bồi dưỡng thông tin về định hướng phát triển của Quận trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, phục vụ công tác dân vận trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng tới 436 học viên là các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân vận và Tổ trưởng tổ dân phố;

Phối hợp với Đài truyền hình Hà Nội (chuyên mục góc nhìn), TTXVN xây dựng chuyên mục tuyên truyền về các tấm gương gương mẫu bàn giao mặt bằng, điển hình vận động nhân dân chấp hành chủ trương GPMB thực hiện dự án.

- MTTQ và các đoàn thể quận tích cực tuyên truyền thực hiện chủ đề năm 2021; gắn với tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng chống dịch; đăng ký thực hiện một số mô hình tiêu biểu như: Đoàn thanh niên quận với mô hình tủ dựng Pin cộng đồng; Mô hình Tuyên truyền trực quan qua tranh, con đường bích họa; Hội LHPN quận phối hợp vận động hội viên trong diện GPMB đồng thuận thực hiện dự án…

- UBND quận tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; chú trọng công tác đối thoại với người dân. Một số mô hình tiêu biểu do các phòng, ban, ngành thực hiện như: phòng Tài nguyên môi trường với mô hình “Dân vận khéo trong công tác giải phòng mặt bằng”; Trung tâm GDTX với mô hình “Khéo trong phong trào Xây dựng Cơ quan hạnh phúc”; “Khéo trong phong trào thi đua Hai tốt”; Tòa án nhân dân quận với mô hình “Thực hiện tốt Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án” …

- Đảng ủy khối doanh nghiệp triển khai Kế hoạch thực hiện chủ đề năm tới 63/63 chi bộ trực thuộc và 100% cán bộ, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp. Lựa chọn 03 đơn vị điểm trong thực hiện mô hình thi đua Dân vận khéo. Các mô hình được thực hiện hiệu quả như: Mô hình doanh nghiệp xanh- sạch- đẹp- văn minh; Mô hình thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước; Mô hình thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa chi bộ với Ban lãnh đạo doanh nghiệp;… Ngoài ra, các chi bộ doanh nghiệp cũng tích cực, chủ động trong thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện.

* Kết quả thực hiện cấp phường:

- Đảng ủy các phường chủ động quán triệt các văn bản chỉ đạo của Quận ủy; Hướng dẫn, đôn đốc các tập thể, cá nhân đăng ký các mô hình thi đua Dân vận khéo; Chủ động nắm tình hình tư tưởng nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tập trung vào công tác GPMB.

- Một số mô hình tiêu biểu:

+ Lĩnh vực giải phòng mặt bằng:

Khối vận các phường Ngọc Lâm, Việt Hưng, Phúc Đồng, Phúc Lợi, Thạch Bàn, Bồ Đề, Giang Biên, Ngọc Thụy, Đức Giang, Cự Khối, Thượng Thanh, Long Biên phối hợp với các Tổ dân vận ở tổ dân phố (Tổ dân vận Tổ dân phố số 14, 17- Ngọc Thụy, Tổ 12- Bồ Đề, Tổ 1,2- Phúc Đồng, Tổ 10, Tổ 18- Đức Giang; Tổ 11- Thượng Thanh...) tập trung tuyên truyền vận động các hộ trong diện GPMB thực hiện đảm bảo tiến độ.

 + Lĩnh vực kinh tế: Vận động nhân dân chấp hành nghiêm việc đóng thuế theo quy định (Hội CCB phường Long Biên vận động các hộ dân trên địa bàn phường nộp thuế nợ đọng ngoài quốc doanh); Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao…

+ Lĩnh vực xây dựng, quản lý trật tự đô thị: Vận động một dòng họ thực hiện việc di chuyển ngôi mộ nằm trên tuyến đường đi lại của nhân dân thuộc tổ dân phố số 6- phường Ngọc Lâm; duy trì tuyến phố văn minh của Đoàn thanh niên phường Gia Thụy..

+ Lĩnh vực bảo vệ môi trường: Xây dựng, chỉnh trang khu vực Ao Ươm – phường Giang Biên xanh - đẹp- văn minh; Tổ dân vận tổ dân phố số 1, 2, 3, 7 – phường Phúc Đồng đã vận động 09/09 hộ chấm dứt sử dụng bếp than tổ ong; Hội phụ nữ phường Phúc Đồng đã xoá bỏ 03 điểm chân rác để cải tạo thành bồn hoa, sân chơi; Tổ dân vận tổ dân phố số 35- phường Ngọc Thụy đã hoàn thành mô hình dân vận khéo với kết quả vận động 02 hộ gia đình thực hiện chấm dứt chăn nuôi lợn; vận động giảm 16/29 hộ gia đình chăn nuôi lợn tại phường Cự Khối; mô hình xóa điểm chân rác ở ngõ 85 phố Sài Đồng của chi hội Phụ nữ TDP 14- phường Sài Đồng; Phường Thạch Bàn vận động 54 hộ không sử dụng bếp than tổ ong; tuyến ngõ không rác, tuyến ngõ hoa của chi hội phụ nữ tổ 2, 3,15 phường Gia Thụy...  

Có thể nói, sáu tháng đầu năm 2021, việc thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm, tập trung thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Một số đơn vị chưa có đánh giá cụ thể đối với việc thực hiện chủ đề năm; Một số tổ dân vận chưa phát huy hết vai trò trong công tác vận động giải phóng mặt bằng; Việc vận động giảm đàn chăn nuôi trong khu dân cư, không sử dụng bếp than tổ ong còn gặp khó khăn, tiến độ còn chậm.

Từ những kết quả thực tế đó, nhằm thực hiện thắng lợi chủ đề Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB, Quận ủy đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Kế hoạch số 18-KH/QU ngày 30/12/2020 về “thực hiện chủ đề "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng" trên địa bàn quận Long Biên năm 2021”. Giám sát thường xuyên đối với việc thực hiện Kế hoạch.

2. Tổ chức tọa đàm việc thực hiện 6 QCDC do quận ban hành, nhân rộng các phương pháp, cách làm hay, sáng tạo, đồng thời chỉ rõ các việc còn tồn tại để khắc phục trong thời gian tới.

3. Tập huấn nghiệp vụ dân vận, nâng cao kĩ năng Dân vận khéo cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận.

4. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động, thực hiện giám sát chuyên đề theo kế hoạch và nhiệm vụ được giao. Thường xuyên nắm tình hình và tổng hơp các kiến nghị, đề xuất của nhân dân báo cáo Quận ủy kịp thời chỉ đạo giải quyết.

5. Tổ chức hội thảo “Dân vận khéo”, thảo luận các nội dung biên soạn cuốn Cẩm nang Dân vận khéo trên địa bàn quận Long Biên.

6. Tổ chức sơ kết phong trào thi đua thực hiện mô hình dân vận khéo 6 tháng đầu năm, tiến tới tổng kết phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2021. Biểu dương, khen thưởng những mô hình, điển hình tiêu biểu, nhân rộng trên toàn quận.

Một số hình ảnh Khối vận vận động nhân dân thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn Quận:

 Khối Dân vận phường Ngọc Lâm

 Khối Dân vận phường Việt Hưng

 Khối Dân vận phường Phúc Đồng

Một số mô hình “Dân vận khéo” đã đạt hiệu quả bước đầu:

 Chi hội phụ nữ TDP 14 - phường Sài Đồng thực hiện thành công mô hình

“ Kiểm soát và giải tỏa chân rác đầu phố Hoàng Thế Thiện”

Mô hình “con đường bích họa” của Hội LHPN và Đoàn TN phường Sài Đồng

Mô hình “con đường bích họa” của Đoàn TN phường Thượng Thanh

Chi bộ Công ty CP tập đoàn đầu tư nước sạch và Môi trường Hùng Thành vận động đảng viên, người lao động thực hiện tốt mô hình DN xanh - sạch - đẹp - văn minh, đã trồng 598 cây xanh tại trụ sở Tập đoàn và các công ty thành viên.

 Chi bộ TDP số 7 thực hiện mô hình vận động nhân dân duy trì VSMT, chăm sóc cây hoa tại khu vực Ao Ươm,

bước đầu đã đạt hiệu quả rõ rệt