các bài viết chuyên sâu

Phường Thạch Bàn với công tác quản lý, khai thác, sử dụng Nhà văn hóa tổ dân phố
Ngày đăng 22/09/2016 | 19:51  | Lượt xem: 756

Nhà văn hóa là một trong những thiết chế văn hóa quan trọng để duy trì các hoạt động cộng đồng ở tổ dân phố như họp tổ dân phố; các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ... nhằm duy trì, phát huy giá trị văn hóa truyền thống văn xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân.

Triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nhà văn hóa tổ dân phố, Trung tâm Văn hóa thể thao phường trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020" của Ủy  ban nhân dân (UBND) quận. Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết chuyên đề số 32-NQ/ĐU trong việc thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nhà văn hóa tổ dân phố, Trung tâm Văn hóa thể thao phường giai đoạn 2016-2020". UBND phường đã cụ thể hóa thành kế hoạch, Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc (UBMTTQ), các đoàn thể phường tổ chức phản biện, góp ý kiến vào nội dung kế hoạch của UBND phường trước khi ban hành. UBND phường hoàn thiện văn bản triển khai tới các ngành, đoàn thể, bộ phận chuyên môn và Cấp ủy chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận 17 tổ dân phố trên địa bàn phường. 15/17 tổ dân phố đã kiện toàn Ban quản lý nhà văn hóa (tổ dân phố 6 chưa có nhà văn hóa), đăng ký hoạt động, trong đó có 4 nhà văn hóa xây dựng mô hình điểm cấp quận (tổ dân phố  4,9,10+11,14).  Kiện toàn, thành lập các Ban chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) văn hóa văn nghệ và thể thao của các tổ dân phố; ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện.

Bên cạnh việc kiện toàn cơ cấu, bộ máy quản lý hoạt động của các nhà văn hóa Tổ dân phố, phường Thạch Bàn chú trọng việc quan tâm đầu tư một số trang thiết yếu để phục vụ như bảng thông tin, sửa chữa những hư hỏng nhỏ. Đồng thời hướng dẫn, trao đổi về những vấn đề có liên quan đến hoạt động quản lý sử dụng nhà văn hóa tổ dân phố như thiết lập hồ sơ quản lý (sổ theo dõi tài sản, sổ đăng ký các hoạt động...) hướng dẫn xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động của Ban quản lý Nhà văn hóa, ban chủ nhiệm các câu lạc bộ, chế độ hội họp của tổ dân phố. Cử các thành viên thành viên Ban quản lý (BQL) nhà văn hóa, thành viên Ban chủ nhiệm (BCN) câu lạc bộ tổ dân phố về kỹ năng tổ chức, đạo diễn, xây dựng chương trình văn nghệ quần chúng; Kỹ năng dàn dựng, biên đạo, múa độc lập, múa minh họa trong hoạt động văn nghệ quần chúng; kỹ năng phát triển CLB thể dục thể thao do UBND quận tổ chức. Các nhà văn hóa tổ dân phố hoạt động theo mô hình cấp quận, phường đã thực hiện phân công người trực mở cửa để nhân dân đến tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, đọc sách, giao lưu, hội họp...

Kết quả sau 9 tháng hoạt động, mô hình nhà văn hóa tổ dân phố phường Thạch Bàn đã phát huy đúng giá trị là một trong những thiết chế văn hóa của tổ dân phố.

Công tác thông tin, tuyên truyền thông qua bảng niêm yết công khai (bảng tin) tổ dân phố về các văn bản pháp lý, các thủ tục hành chính, quy ước tổ dân phố, Quy chế dân chủ do UBND quận ban hành; các nội dung liên quan đến nhân dân theo quy định của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được các BQL nhà văn hóa thực hiện công khai đến người dân.

Bên cạnh đó việc thông tin tuyên truyền thông qua hoạt động phòng đọc, tủ sách pháp luật của tổ dân phố như tổ dân phố 11, 14; các hoạt động chuyên đề như phối hợp với Ban DS-KHHGĐ phường tổ chức truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số; truyền thông về sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho phụ nữ mang thai; truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, và đối tượng tiền hôn nhân thu hút được trên 600 lượt người tahm gia tại các nhà văn hóa dân phố 4, 7, 9, 11. Phối hợp với Hội Nông dân phường tuyên truyền kỹ thuật chăm sóc cây trồng cho trên 500 lượt hội viên tham gia ( nhà văn hóa tổ dân phố 9, 11). Ban quản lý nhà văn háo các tổ dân phố  3, 4, 5, 7, 10 đã phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân phường tổ chức tuyên truyền về xây dựng về thực hiện nếp sống minh đô thị cho nhân dân.

Ngoài những hoạt động thông tin tuyên tuyên, nội dung hội họp theo quy định tại Điều 8 Quyết định 494/QĐ-UBND của UBND quận Long Biên đã được các tổ dân phố triển khai thực hiện bước đầu đi vào nề nếp đạt kết quả. Các Ban quản lý nhà văn hóa tổ dân phố đã xây dựng lịch tổ chức các cuộc họp, sinh hoạt đảm bảo theo đúng nội dung và tiến độ quy định: Hàng tháng tổ chức sinh hoạt chi bộ; họp giao ban lãnh đạo chi hội, đoàn thể, họp giao ban BQL nhà văn hóa…Ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp như hội nghị Đại biểu nhân dân tổ dân phố, hội nghị tiếp xúc cử tri, họp triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; họp nhân dân bàn những vấn đề liên quan đến xây dựng văn hóa của tổ dân phố…(trung bình các nhà văn hóa tổ dân phố mỗi tháng tổ chức từ 8 đến 10 buổi).

Một trong những điểm nổi bật trong hoạt động nhà văn hóa tổ dân phố đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã duy trì thường xuyên. Được nâng cao cả về số lượng dần tiến tới chất lượng; 17/17 tổ dân phố đều có tổ văn nghệ, duy trì hoạt động luyện tập thường xuyên. Ngoài việc tham gia các hoạt động cấp Quận, các nhà văn hóa tổ dân phố 4, 9, 10+11 đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ giữa các tổ dân phố trên địa bàn phường (Tổ dân phố 4, 10+11), giữa địa bàn phường với các câu lạc bộ văn nghệ phường Phúc Lợi, xã Kim Lan chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.  Hoạt động thể dục thể thao đã được duy trì với như bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn đã thu hút hàng trăm lượt người tham gia. Tiêu biểu như tổ dân phố số 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10+11 đã tham gia lễ hội Đền Trấn Vũ; giải thể thao 30/4 và giải bóng chuyền hơi do quận tổ chức; Giao lưu môn bóng chuyên hơi  giữa các tổ dân phố...

Có thể khẳng định việc xây dựng, triển khai các văn bản của phường trong việc khai thác, sử dụng nhà văn hóa tổ dân phố, trung tâm văn hóa thể thao phường Thạch Bàn  trong 9 tháng qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Việc kiện toàn kịp thời các Ban quản lý, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao của 17 tổ dân phố. Trọng tâm là 4 nhà văn hóa làm điểm mô hình cấp Quận (nhà văn hóa tổ dân phố 4, 9, 10+11, 14) duy trì hoạt động đạt kết quả phục vụ các nhiệm vụ chính trị của phường, góp phần quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị trong nhân dân. Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Phường Thạch Bàn tiếp tục nhân rộng mô hình hoạt động các nhà văn hóa tổ dân phố với mục tiêu đến năm 2020, có 100 % nhà văn hóa tổ dân phố hoạt động có hiệu quả, đúng với ý nghĩa là nơi hoạt động cộng đồng của tổ dân phố nhằm duy trì, phát huy giá trị văn hóa truyền thống văn xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng làm cho đô thị của phường Thạch Bàn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Một số hình hảnh hoạt động của Nhà văn hóa tổ dân phố

Giao lưu văn nghệ tại nhà văn hóa Tổ dân phố 9

Giao lưu văn nghệ tại Nhà văn hóa Tổ dân phố 4

Giao hữ thê rthao tại Nhà văn hóa Tổ dân phố 9