các bài viết chuyên sâu

Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về môi trường 8 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn phường Giang Biên
Ngày đăng 23/09/2016 | 10:12  | Lượt xem: 1187

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn phường, ngay từ đầu năm, trên cơ sở Kế hoạch số 348/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND quận Long Biên về kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND quận Long Biên về việc ban hành quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận, UBND phường đã xây dựng Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 13/01/2016 thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn phường

Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người. Môi trường tạo không gian sống, là nơi cung cấp nguồn tài nguyên cần thiết cho hoạt động sản xuất của con người, là nơi chứa đựng, hấp thụ và trung hòa các chất thải ra từ quá trình sống và sản xuất của con người. Khi xã hội càng phát triển thì vấn đề môi trường càng trở nên quan trọng. Tuy vậy, quá trình hoạt động của con người đã làm biến đổi, phá vỡ các yếu tố cân bằng của tự nhiên, tác động lớn đến môi trường. Đứng trước tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, đòi hỏi phải có sự chung tay vào cuộc của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn phường, ngay từ đầu năm, trên cơ sở Kế hoạch số 348/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND quận Long Biên về kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND quận Long Biên về việc ban hành quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận, UBND phường đã xây dựng Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 13/01/2016 thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn phường.

Qua 8 tháng triển khai thực hiện, công tác bảo vệ môi trường đã đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể như sau:

UBND phường đã tổ chức kiểm tra 10/10 cơ sở sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, 20 hộ gia đình chăn nuôi lợn về hồ sơ pháp lý, điều kiện thú y, điều kiện vật nuôi, công tác vệ sinh chuồng trại và việc thu gom xử lý chất thải phát sinh trong chăn nuôi. Tổ công tác đã yêu cầu bổ sung hồ sơ pháp lý về môi trường đối với 03 cơ sở sản xuất kinh doanh, lập biên bản nhắc nhở đối với 20 hộ gia đình chăn nuôi đề nghị đảm bảo vệ sinh chuồng trại thường xuyên, sửa chữa cải tạo hệ thống xử lý chất thải không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

UBND phường đã phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND quận, Công an quận kiểm tra cơ sở giết mổ lợn của ông Nguyễn Văn Soạn, tổ 3. Đoàn kiểm tra đã tham mưu UBND quận ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với gia đình ông Soạn số tiền 7.500.000đ vì lý do: Giết mổ lợn tập trung tại địa điểm không được cơ quan có thẩm quyền cho phép và hoạt động giết mổ lợn không có đăng ký kinh doanh theo quy định.

8 tháng đầu năm 2016, UBND phường đã tổ chức 04 buổi tổng vệ sinh môi trường trên các tuyến phố chính trên địa bàn phường, khu vực Ao ươm, nghĩa trang Đồng Công, khu tái định cư. Đây có thể xem như là một hình thức tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh khu dân cư, không vứt rác bừa bãi, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường sống. Bên cạnh đó, thông qua hệ thống đài phát thanh phường, các hội nghị, buổi họp, giao ban của tổ dân phố, UBND phường thường xuyên tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường như Luật Bảo vệ môi trường 2014, Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường... để nhân dân được biết và thực hiện.

Hiện nay, trên địa bàn phường còn tồn tại một số hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi lợn trong khu dân cư gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. UBND phường đã nhiều lần lập biên bản nhắc nhở, vận động, tuyên truyền các hộ không chăn nuôi trong khu dân cư nhưng một số hộ vẫn cố tình vi phạm. Trong thời gian tới, UBND phường sẽ phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ dân phố tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi tự giác tháo dỡ, di dời chuồng trại chăn nuôi ra khu vực xa khu dân cư, thời hạn xong trước ngày 31/12/2016. Sau thời hạn trên, nếu các hộ vẫn cố tình không thực hiện, UBND phường sẽ tổ chức cưỡng chế, giải tỏa theo quy định.

Để đạt được những kết quả nêu trên, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, phải kể đến sự vào cuộc tích cực của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, ban lãnh đạo tổ dân phố trong công tác tuyên truyền, vận động người dân cũng như các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chung tay bảo vệ môi trường.

Trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, tổ chức trong việc bảo vệ môi trường; kiểm tra việc khắc phục các tồn tại, vi phạm về bảo vệ môi trường của các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt quy chế phối hợp trong kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường.