các bài viết chuyên sâu

Thành tích nổi bật của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Thạch Bàn 6 tháng đầu năm 2021
Ngày đăng 14/07/2021 | 12:24  | Lượt xem: 381

Với sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Mặt trận, sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận phường Thạch Bàn diễn ra sôi nổi, thiết thực, góp phần quan trọng tạo sự ổn định và phát triển của địa phương.

Năm 2021, vai trò của MTTQ Việt Nam phường Thạch Bàn tiếp tục được khẳng định và nâng cao trong đời sống chính trị - xã hội. UBMTTQ Việt Nam phường   đã và đang kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Mối quan hệ gắn bó giữa mặt trận và các tầng lớp nhân dân được tăng cường. Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường đã cùng chung sức, chung lòng cùng Đảng, chính quyền vượt qua những khó khăn, thử thách, giữ vững sự ổn định chính trị- xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo niềm tin, sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong quý, chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Tân Sửu, các nội dung chủ đề “ Hành động vì một Long Biên Xanh- Sạch- Đẹp- Văn minh”. Tuyên truyền tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hóa năm 2021 với chủ đề  Bàn các biện pháp nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng Tổ dân phố xanh-sạch-đẹp-văn minh và thực hiện chủ đề năm “Dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng”,phường thực hiện VMĐT. Tập trung tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xác định công tác tuyên truyền là trọng tâm, UB MTTQ phường đã tổ chức tổng số 08 buổi tuyên truyền trong đó 05 buổi tại phường và 03 buổi đưa về tại các cụm của 16 tổ dân dân phố. Nội dung tuyên truyền về công tác bầu cử Đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và  tuyên truyền về 03 kế hoạch của Đảng ủy thực hiện 03 chương trình công tác toàn khóa của quận ủy giai đoạn 2020-2025.Tuyên truyền nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân phường, tuyên truyền người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam  có 1661 lượt người tham dự.

Hội nghị tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn đã tổ chức tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham,  các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia phòng chống các loại tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, các chính sách về tôn giáo và các nhiệm vụ của địa phương. UBMTTQ và các thành viên đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt năm chủ đề 2021 năm dân vận khéo trọng tâm công tác GPMB duy trì thực hiện vì một Long Biên “xanh- sạch - đẹp - văn minh”, Tập trung tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 , tuyên tuyền về phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ quỹ Biển Đảo số tiền 101.144.000đ , quỹ đền ơn Đáp nghĩa số tiền 125 triệu đồng ,Quỹ vì người nghèo  số tiền 125  triệu đồng đạt chỉ tiêu quận giao, Đặc biệt thực hiện KHLT của  UBND ủy  ban MTTQ phường tổ chức phát động toàn dân quyên góp ủng hộ  quỹ phòng chống COVID-19 và“ Quỹ vắc xin phòng chống dịch COVID-19” được sự hưởng ứng của các tập thể cá nhân và nhân dân trên địa bàn phường đã ủng hộ số tiền trên 800 triệu đồng.

MTTQ phường tiếp nhận ủng hộ Quỹ Biển đảo năm 2021

 MTTQ phường tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2021

Công tác thăm hỏi các hộ cận nghèo hộ HCKK đều được quan tâm tặng quà các ngày lễ,tết hỗ trợ đột xuất, hỗ trợ thường xuyên tới 36 lượt trường hợp  với số tiền 68.400.000đ, trong đó hỗ trợ sửa 01 nhà bà Miến hộ cận nghèo tổ 14 số tiền 35.000.000đ .Vận động  cộng đồng chung sức giúp các hộ cận nghèo, hộ HCKK. Có 33 địa chỉ của các tập thể cá nhân đăng ký nhận giúp đỡ 20 hộ cận nghèo và 06 hộ HCKK tổng số tiền cả năm 108.000.000đ kết quả phường có 03/20 hộ cận nghèo thoát nghèo trong 6 tháng đầu năm.

Đ/c Bùi Trí Đức - Đảng ủy viên - PCT UBND phường tặng quà hộ cận nghèo

UB MTTQ phường thăm hỏi tặng quà hộ cận nghèo tại TDP số 4

MTTQ đã phối hợp chặt chẽ với UBND phường chỉ đạo 16/16 tổ dân phố tổ chức thành công hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa tại 16 TDP gắn với việc thực hiện chủ đề “ Vì một Long Biên xanh- sạch - đẹp - văn minh”; tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân tại phường do tình hình dịch COVID-19 gửi phiếu xin ý kiến với hơn 200 đại biểu nhân dân cơ quan, trường học, công an và tổ chức hội nghị đại diện các đoàn thể,  TDP; các trường học và đơn vị công an phường ký cam kết với UBND và UBMTTQ phường thực hiện đăng ký có mô hình Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh tại  cơ quan phường, trường học, và tại 16 tổ dân phố trên địa bàn phường.   

Mô hình tranh bích họa tại nhà văn hóa TDP số 14

Mô hình tranh bích họa về Nghi lễ Kéo co Ngồi tại ngõ 49 đường Thạch Bàn - TDP số 4

UBMTTQ tuyên truyền thực hiện việc cưới, việc tang và lễ Hội văn minh trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn phường có 46 hộ gia đình tổ chức cưới cho con đều thực hiện tiết kiệm trang trọng. Về thực hiện tang văn minh tiến bộ phường có 32/33 người qua đời thực hiện hỏa táng đạt tỷ lệ 96,7%. Trong thời gian tháng 2, tháng 3 âm lịch các di tích trên địa bàn phường đều được thực hiện nghiêm túc theo sự hướng dẫn của Thành phố, quận, phường về dừng tổ chức lễ hội truyền thống, chỉ mở cửa cho nhân dân vào lễ. Tại các Đình, Đền, Chùa, Nghè bố trí nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, niêm yết mã QR, thông điệp 5k và vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 khi đến lễ.     

 Công tác phòng,chống dịch Covid-19 tại di tích Nghè Ngô

Ủy ban MTTQ phường  đã phối hơp UBND phường tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  được chuẩn bị chu đáo đảm bảo đúng luật, tình hình dư luận nhân dân cử tri trên địa bàn phường phấn khởi tham gia đi bỏ phiếu tại các điểm bầu cử  thực hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân tổng số cử tri trên địa bàn: 15896.  Số cử tri đi bầu:  15774/15896  tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,23%. Cuộc bầu cử đảm bảo an toàn an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

  Về thực hiện công tác phòng chống dịch Covid – 19:  Mặt trận tổ quốc từ phường tới ban công tác Mặt trận tổ dân phố đã tích cực tham gia tuyên truyền và thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid – 19: Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện khai báo y tế theo dõi giám sát cách ly đối với các trường hợp phải cách ly theo quy định, tuyên truyền nhăc nhở, giám sát các cơ sở kinh doanh, nhà hàng thực hiện việc đóng cửa theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ;

UB MTTQ phường tiếp nhận ủng hộ quỹ vắc xin phòng chống Covid-19

Công tác giám sát Hoạt động của Ban TTND  tham gia giám sát việc cấp phát các chế độ chính sách, người có công, các hộ nghèo, cận nghèo, người tàn tật, mắc bệnh hiểm nghèo, chất độc da cam nhân dịp tết Nguyên Đán Tân Sửu đúng đối tương, không nhầm lẫn, không có đơn thư. Giám sát các công trình xây dựng nhà ở của các hộ gia đình 6 tháng đầu năm Tổng số công trình xây dựng  119 công trình số công trình có GPXD: 119 công trình.thu thuế xây dựng 112/119 công trình số tiền 1.282.090.000đ.  Ban Giám sát ĐTCĐ thực hiện giám sát 07 dự án trên địa bàn phường  MTTQ phường xây dựng kế hoạch và ban hành quyết định các thành viên giám sát theo mục tiêu chất lượng SIO. Thực hiện giám sát 34 buổi tại dự án và đã ra 10 thông báo gửi đến chủ đầu tư xe chở vật liệu ra vào công trình chưa có cầu rửa xe , xe chở vật liệu ra vào đất cát rơi vãi ra đường mất VSMT, đào đường, chủ đầu tư đã khắc phục như cho nhân công quyét dọn đường và xây cầu rửa xe. Giám sát CCHC:  được thực hiện nghiêm túc thông qua việc phản ảnh của nhân dân từ các ban công tác MT tổ dân phố, thường trực MTTQ phân công thành viên giám sát đột xuất tại bộ phận một cửa bằng lấy phiếu xin ý kiến công dân đến giao dịch với 205 phiếu trong đó phục vụ rất tốt là 119/205 phiếu đạt tỷ lệ 58,1%; phục vụ tốt là 86/205 phiếu đạt tỷ lệ 41,9 %) trả hồ sơ đúng hẹn, không có hồ sơ chậm muộn không có đơn thư thắc mắc của công dân khi đến giao dich.Tống số thu lệ phế số tiền 78.823.000đ.

  Phát huy những kết quả đạt được, MTTQ Việt Nam phường Thạch Bàn  tiếp tục vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động xây dựng tổ dân phố “Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh” , xây dựng phường văn minh đô thị, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, MTTQ sẽ không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, xứng đáng là niềm tin của Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần xây dựng phường Thạch Bàn ngày càng giàu đẹp, văn minh./.