các bài viết chuyên sâu

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU của Quận ủy Long Biên 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn phường Thạch Bàn
Ngày đăng 16/07/2021 | 09:14  | Lượt xem: 643

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy – UBND phường Thạch Bàn đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa chương trình bằng các kế hoạch, phương án và các văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình.

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/QU ngày 01/12/2020 về thực hiện chương trình số 02-CTr/QU của quận ủy Long Biên về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025” năm 2021; Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy – UBND phường Thạch Bàn đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa chương trình bằng các kế hoạch, phương án và các văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình.

BTV Quận ủy làm việc với Đảng ủy - UBND phường về nhiệm vụ trong tâm năm 2021, trong đó có nội dung thực hiện Chương trình 02

Đảng ủy phường đã xây dựng và triển khai kế hoạch số 32-KH/QU ngày 21/01/2021 về thực hiện Chương trình 02-CTr/QU năm 2021. Chỉ đạo UBND phường xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2021, kế hoạch trọng tâm hàng tháng và các kế hoạch chuyên đề năm 2021 gắn với thực hiện 03 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy, trong đó có chương trình 02-CTr/QU. Tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung thực hiện lồng ghép qua hội nghị của phường, tổ dân phố, sinh hoạt chi bộ…Thông qua hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố và phường được tổ chức bằng hình thức lấy phiếu và công khai xin ý kiến nhân dân (đưa nội dung thực hiện chương trình 02 vào Chương trình hành động, Nghị quyết HNĐBND năm 2021).

UBND phường thực hiện ký cam kết với các ngành đoàn thểm tổ dân phố thực hiện Nghị quyết HNĐBND năm 2021

Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống ĐTT theo chuyên đề, chuyên mục; tuyên truyền trên cổng TTĐT phường với 36 tin, 10 bài tuyên truyền, 05 văn bản công khai. Niêm yết tại bảng tin nhà văn hóa tổ dân phố các nội dung Chương trình, các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị, tuyến đường tuyến phố VMĐT, tổ dân phố “Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh”, 6 quy chế dân chủ, bộ QTUX nơi công cộng…

Hàng tháng, hàng quý Đảng ủy thường xuyên, rà soát, định hướng, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện. Phát huy vai trò khảo sát giám sát của thường trực và các ban HĐND, vai trò giám sát phản biện của MTTQ và các đoàn thể.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 đã triển khai thực hiện 24 chỉ tiêu của chương trình. Kết quả cụ thể như sau:

Về nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị:

UBND phường đã thực hiện đăng ký xây dựng phường văn minh đô thị, tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị năm 2021. Xây dựng Kế hoạch và thành lập Tổ công tác triển khai xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; xây dựng tuyến đường Huỳnh Tấn Phát và đường Nguyễn Thời Trung đạt chuẩn tiêu chí “tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị”, duy trì tuyến đường Thạch Bàn, Cổ Linh đã được công nhận đạt chuẩn tuyến đường văn minh đô thị năm 2021.

Lễ gắn biển tên đường Nguyễn Thời Trung, sau khi gắn biển UBND phường đã thực hiện đăng ký tuyến đường "Văn minh đô thị" năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm UBND phường đã tổ chức đánh giá hiện trạng, nhận định những nội dung tồn tại, vướng mắc và triển khai các biên pháp khắc phục, đề xuất với những nội dung không thuộc thẩm quyền. Triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Tổ dân phố Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh” có 16/16 tổ dân phố đăng ký thi đua với các mô hình cụ thể, sáng tạo (đạt tỷ lệ 100%) như mô hình tranh bích họa, tuyến ngõ hoa, duy trì các điểm góc phố Xanh, điểm biến chân rác thành vườn hoa, tường hoa...

Ra mắt mô hình tuyến ngõ hoa tại TDP 11

Mô hình tranh bích họa tại ngõ 49 - TDP số 4

Về phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo:

UBND phường đã xây dựng và triển khai  Kế hoạch về Công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2021. Các trường học trên địa bàn phường đã xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Hành động vì nhà trường Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh – Hạnh phúc” năm 2021; Triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm duy trì Trường THCS Thạch Bàn có tỉ lệ thi đỗ vào lớp 10 THPT công lập đứng tốp đầu Quận.

Đ/c Chủ tịch UBND phường làm việc với các trường học trên địa bàn phường về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Công trình "Ghế đá mang thông điệp" tại Trường Mầm non Thạch Bàn

Về Quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; duy trì phường chuẩn quốc gia về y tế, chủ động phòng, chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm, nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, khám chữa bệnh BHYT tại Trạm y tế-Phòng khám đa khoa Sài Đồng theo nguyên lý y học gia đình, Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phối hợp triển khai ứng dụng CNTT trong lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân…

Khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn phường

UBND phường đã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn phường năm 2021. Hoàn thành việc rà soát, lập danh sách người cao tuổi trên địa bàn phường với số lượng gần 1000 người cao tuổi. Phối hợp với Hội Người cao tuổi (NCT) tổ chức 01 buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe NCT thu hút được 132 lượt người tham dự. Tổ chức 06 buổi khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn Phường đến ngày 02/6 đã đạt 80% chỉ tiêu. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chỉ tiêu phát triển BHYT hộ gia đình, BH xã hội tự nguyện năm 2021. Triển khai và tuyên truyền việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VSSID – bảo hiểm xã hội số, đến nay 100% cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường đã hoàn thành cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Phát triển văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân

Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021. Triển khai đăng ký gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, trong năm 2021 có 5209/5318 hộ đăng ký gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97,95%. Có 16/16 tổ dân phố đăng ký xây dựng tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 100%. Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao Chào mừng năm mới – Xuân Tân Sửu và các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước. Thành lập đội tuyển tham gia thi Liên hoan Đồng ca hợp xướng quận Long Biên năm 2021 đạt Giải Xuất sắc cụm 2 và đại diện Quận tham gia Liên hoan Thành phố. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT phường lần thứ V năm 2021.

Phường Thạch Bàn đạt Giải Xuất sắc Liên hoan Đồng ca hợp xướng quận Long Biên năm 2021

Phối hợp với Trung tâm phát triển Quỹ đất thực hiện khảo sát và đề xuất 05 điểm lắp đặt dụng cụ TDTT ngoài trời phục vụ nhu cầu rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe của nhân dân. Chủ động phối hợp với Phòng VHTT quận khảo sát, thống kê tài liệu Hán Nôm tại các cụm di tích trên địa bàn phường khi có chỉ đạo và tổ chức thành công Hội thảo khoa học Nghè Đằng Đông phục vụ định hướng phục hồi, quy hoạch di tích.

Tổ chức thành công Hội thảo khoa học Nghè Đằng Đông

Tập trung phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ

Thực hiện duy trì, khắc phục tồn tại theo tiêu chí “Chợ VMTM”, UBND phường đã tổ chức làm việc với Ban quản lý chợ Mới Thạch Bàn; chợ Đồng Dinh đề nghị đơn vị thực hiện hoàn thiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí Chợ Văn minh thương mại; Tổ chức kiểm tra các hộ kinh doanh tại chợ mới Thạch Bàn đợt trước và sau tết âm Lịch đảm đảm bảo thực phẩm rõ xuất xứ nguồn gốc và ATTP. Phối hợp với lực lượng Công an phường, lực lượng TTĐT tổ chức cắm chốt và thường xuyên ra quân xử lý nhắc nhở về công tác TTĐT tại khu vực phía ngoài cổng chợ.

Kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí Chợ văn minh thương mại tại chợ Đồng Dinh và Thạch Bàn

Thực hiện phương án 04/PA-UBND của UBND Quận với mục tiêu không còn hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn phường theo luật chăn nuôi và Nghị quyết của HĐND Thành phố, Tổ Dân vận Đảng ủy phường đã phối hợp với UBND, UB MTTQ và các đoàn thể thực hiện tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của các Tổ dân vận tổ dân phố với các mô hình “Dân vận khéo”. Đến nay trên địa bàn phường còn 01/20 hộ chăn nuôi lợn, gia cầm đang được tiếp tục tuyên truyền, vận động.

Tổ dân vận phường thực hiện vận động hộ dừng chăn nuôi lợn trong khu dân cư

Đảm bảo an sinh xã hội, lao động việc làm

Trong 6 tháng đầu năm 2021 đã thực hiện chi trả trợ cấp người có công, bảo trợ xã hội đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Đã tổ chức tặng quà Tết Tân Sửu 2021 trên địa bàn phường  có tổng số gần 1.800 lượt quà, trong đó có 270 xuất quà của Trung Ương, 299 xuất quà của Thành phố Hà Nội, 458 xuất quà của Quận, 288 xuất quà phường, trên 200 xuất quà Hội chữ thập đỏ, các ngành, đoàn thể của phường đến Người có công với cách mạng, các gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội với tổng trị giá trên 800 triệu đồng. Xây dựng và triển khai kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, nhân ngày 1/6/2021 tặng quà 29 cháu có hoàn cảnh đặc biệt với số tiền 8.700.000đ (trong đo nguồn quận là 6.000.000đ, nguồn quỹ VNN phường: 2.700.000đ). Trích từ ngân sách UBND phường 17 triệu hỗ trợ các tổ dân phố tổ chức tặng quà cho các cháu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Xây dựng và triển khai kế hoạch về trợ giúp người nghèo, cận nghèo và đối tượng BTXH, đã phân loại hộ cận nghèo có khả năng thoát cận nghèo trong năm 2021, phân công các hội, ngành, đoàn thể giúp đỡ, hỗ trợ từng hộ cận nghèo.

Các đồng chí lãnh đạo Quận, Phường thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tại TDP 13 nhân dịp Tết Nguyên đán

Phối hợp với UB MTTQ phường vận động các địa chỉ nhân đạo hỗ trợ 20 hộ cận nghèo. Thực hiện rà soát đối tượng hưởng trợ cấp theo NQ 04/NQ- HĐND thành phố Hà Nội  đề nghị UBND quận ra quyết định hỗ trợ 04 trường hợp đề nghị hỗ trợ hàng tháng, 09 trường hợp đề nghị hỗ trợ học phí, chi phí học tập. Thực hiện rà soát 01 nhà hộ cận nghèo có nhu cầu sửa chữa nhà năm 2021.

UB MTTQ phường tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2021

Đảm bảo tốt an ninh - an toàn xã hội

Công an phường đã phối hợp với Tổ dân phố tuyên truyền nhân dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm, thực hiện đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2021 đã triệt xoá 01 ổ nhóm cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa; bắt giữ 07 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 02 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc; xử lý 10 vụ vi phạm về môi trường tổng số tiền phạt 21.250.000đ. Kiểm tra 105 lượt cơ sở lưu trú, 75 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; 79 lượt hàng ăn đêm, qua kiểm tra chưa phát hiện sai phạm. Lập 04 hồ sơ  quản ý đối tượng theo Nghị định 111/NĐ-CP; bắt 01 đối tượng nghiện bắt buộc trong dân; vận động 04 đối tượng cai nghiện tự nguyện tại trung tâm; vận động 02 người  nghiện tại cộng đồng..

Lực lượng Công an phường xử lý vi phạm trên tuyến đường Cổ Linh

Đảm bảo an toàn, xây dựng môi trường sống cho người dân:

Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn về đảm bảo ATTP cho người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm 01 buổi với số lượng gần 200 người dự. Do tình hình dịch bệnh đã chuyển sang tư vấn tuyên truyền tại 62 cơ sở.

Thực hiện kiểm tra công tác AT VSTP và phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở kinh doanh

Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm đối với 62 lượt (cơ sở,) xử phạt vi phạm hành chính về ATTP đối với 08 cơ sở với số tiền 14.750.000đ. Phối hợp với các đơn vị chức năng, phòng Tài nguyên và Môi trường quận Long Biên xây dựng kế hoạch kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các nội dung của Chương trình 02 đã được triển khai thực hiện và cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiến độ. Tuy vẫn còn một số nội dung tồn tại, hạn chế về vi phạm trật tự đô thị, giảm đàn chăn nuôi và do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên chưa tổ chức được một số hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT theo kế hoạch đã đề ra, hoạt động của các CLB phường và TDP bị hạn chế…Trong 6 tháng cuối năm 2021 Đảng ủy – UBND phường đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể để khắc phục, đảm bảo thực hiện đúng nội dung, tiến độ kế hoạch đã đề ra./.