các bài viết chuyên sâu

Thạch Bàn - những Tấm lòng Vàng trong đại dịch Covid-19
Ngày đăng 02/09/2021 | 17:54  | Lượt xem: 583

Trong thời gian qua, với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái "Lá lành đùm lá rách', nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, các tổ dân phố, nhà hảo tâm đã hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, là nguồn động viên to lớn và góp phần tích cực vào cuộc chiến chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn phường Thạch Bàn.