các bài viết chuyên sâu

Sau một năm hoạt động của HĐND và các Ban của HĐND phường Cự Khối năm 2016
Ngày đăng 18/01/2017 | 09:52  | Lượt xem: 1347

Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, HĐND phường Cự Khối đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định, thực hiện tốt công tác điều hòa, phối hợp giữa UBND, UB MTTQ, các đoàn thể với hoạt động của các Ban của HĐND Phường đảm bảo nhịp nhàng, hiệu quả, thiết thực.

Năm 2016, Thường trực HĐND phường Cự Khối đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật như: Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp; các văn bản trình kỳ họp xây dựng theo trình tự thủ tục, đảm bảo chất lượng; công tác phối hợp thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn Phường được thực hiện đúng quy định; công tác điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của HĐND Phường đảm bảo nhịp nhàng, có hiệu quả;

Công tác phối, kết hợp với UBND, UB MTTQ, các đoàn thể, các đơn vị, tổ dân phố trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp, việc tiếp xúc cử tri và các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương luôn được chặt chẽ. Kết quả cụ thể:

Thường trực HĐND Phường đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương về số lượng ứng cử viên đại biểu HĐND, phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra công tác bầu cử tại các đơn vị bầu cử theo sự phân công của Ủy ban bầu cử Phường. Kết quả cuộc bầu cử ngày 22/5/2016 thành công tốt đẹp với số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND phường đã chủ trì phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban MTTQ phường tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh và kỳ họp thứ hai HĐND phường khóa III đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả kỳ họp và các Nghị quyết của HĐND đến cử tri theo Luật định. Phối hợp với UBND, UB MTTQ mời cử tri tham dự các cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, HĐND thành phố, quận đầy đủ và tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn và các cuộc họp giao ban do Thường trực HĐND quận tổ chức. Duy trì họp giao ban Thường trực HĐND, Trưởng phó các ban và lãnh đạo UBND phường trước ngày 27 hàng tháng theo quy định. Tổ chức thảo luận ban hành và triển khai Quyết định phân công nhiệm vụ của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, lịch tiếp công dân, Quy chế tiếp dân, Quy chế hoạt động của HĐND Phường và Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND-UBND-Ban thường trực UB MTTQ phường nhiệm kỳ mới, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016, chương trình hoạt động giám sát, chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND, các ban HĐND Phường nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp thứ nhất-HĐND phường khóa III đã tiến hành bầu Trưởng, Phó các ban của HĐND. Ngay sau khi có Quyết định thành lập các ban, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã xây dựng và ban hành chương trình hoạt động, phân công nhiệm vụ đảm bảo rõ người, rõ việc. Đồng thời, duy trì giao ban hàng Quý theo quy định và tham gia đầy đủ các cuộc họp do Thường trực HĐND phường tổ chức. Phối hợp tham gia cùng thường trực HĐND thực hiện công tác giám sát theo chương trình kế hoạch đề ra; xây dựng và thẩm tra nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai, kỳ họp thứ ba để trình tại kỳ họp HĐND khóa III theo đúng quy định.

Các đại biểu HĐND phường làm tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và ban lãnh đạo các tổ dân phố nơi mình ứng cử, kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề dân sinh bức xúc để phản ánh với thường trực HĐND phường, tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, kỳ họp của HĐND, thực hiện việc chất vấn tại kỳ họp theo quy định. Đại biểu HĐND được trang bị tài liệu, văn bản mới, may đồng phục và một số điều kiện cần thiết phục vụ đại biểu HĐND phường hoạt động. Bên cạnh đó, đại biểu HĐND phường cũng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, các nhiệm vụ của địa phương, kịp thời giải thích những vấn đề cử tri thắc mắc, góp phần hạn chế phát sinh các đơn thư, kiến nghị của nhân dân.

Công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND Quận, HĐND phường và công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Nghị quyết được quan tâm thực hiện. Sau kỳ họp HĐND Quận và HĐND Phường, Thường trực HĐND phường đã phối hợp với UBND-UB MTTQ phường tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri để báo cáo kết quả các kỳ họp theo quy định; tuyên truyền các Nghị quyết của HĐND quận và phường trên hệ thông đài truyền thanh, cổng TTĐT phường, niêm yết tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường và gửi Nghị quyết các kỳ họp tới đại biểu HĐND và các đoàn thể chính trị xã hội, tổ trưởng tổ dân phố để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên, trong năm đã viết 9 tin bài về hoạt động của HĐND Phường đăng trên cổng thông tin điện tử của Quận, Phường và trên đài truyền thanh. Đồng thời, HĐND phường đề nghị Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết, triển khai kịp thời các Nghị quyết đã được thông qua đến các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, ngành chuyên môn của Ủy ban nhân dân và các Tổ dân phố để thực hiện. Thường trực HĐND Phường thường xuyên dự giao ban với UBND phường để đóng góp ý kiến, đôn đốc giải quyết công việc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND đã đề ra.

Hoạt động giám sát của HĐND Phường được thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trên cơ sở chương trình giám sát năm 2016, Nghị quyết kỳ họp thứ 11 khóa II, Nghị quyết kỳ họp thứ II-HĐND phường khóa III và những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong năm, Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề 6 nội dung đối với UBND phường, trong đó từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã giám sát được 4 chuyên đề, cụ thể đã tổ chức giám sát công tác quản lý nhà nước về môi trường; công tác quản lý đất đai, quản lý đất công;  quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, mô hình khoán quản và thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện các phương án phát triển kinh tế nông nghiệp; công tác điều hành quản lý ngân sách, thu các loại quỹ trên địa bàn phường; kết quả thực hiện đề án "Nhà văn hóa tổ dân phố" năm 2016. Qua giám sát, đã gửi những kiến nghị đến UBND phường để khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. UBND phường đã tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND phường, giải quyết các kiến nghị của cử tri. Ngoài việc tổ chức giám sát chuyên đề, thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND phường còn tập trung giám sát thường xuyên qua các văn bản, báo cáo, qua dự các hội nghị giao ban với UBND hàng tháng, qua việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND phường tại buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 11 và kỳ họp thứ II của HĐND; giám sát lãnh đạo UBND phường thực hiện việc trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND tại kỳ họp.

Hoạt động giám sát của các ban của HĐND Phường cũng được đẩy mạnh, Hai ban của HĐND đã phối hợp với Thường trực HĐND phường thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết khiếu nại tố cáo, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND phường. Ban kinh tế - xã hội đã xây dựng kế hoạch, đề cương hướng dẫn và tổ chức giám sát chuyên đề việc triển thực hiện các phương án phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn và tổ chức 02 buổi kiểm tra, giám sát thường xuyên về thực hiện các chỉ tiêu: cấp giấy chứng nhận, kết quả bình xét gia đình văn hóa, kết quả thẩm định tổ dân phố văn hóa năm 2016. Ban pháp chế đã xây dựng kế hoạch, đề cương hướng dẫn và tổ chức giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện đề án "Nhà văn hóa tổ dân phố" năm 2016 và tổ chức 02 buổi kiểm tra, giám sát thực tế công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; qua đó đã trao đổi, đôn đốc, nhắc nhở, kiến nghị các đơn vị, cán bộ liên quan tập trung khắc phục ngay những điểm tồn tại, bất cập cần xử lý. Đồng thời, phối hợp với cán bộ chuyên môn Văn Phòng, Tư pháp thực hiện công tác tự kiểm tra việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, qua đó đã kịp thời tham mưu thường trực HĐND Phường chỉnh sửa một số nội dung trước khi ban hành.  

Thường xuyên quan tâm tới công tác tổng hợp đôn đốc, giải quyết, trả lời ý kiến cử tri. Trước và sau các kỳ họp HĐND phường, Thường trực HĐND phường đã tổng hợp và ban hành văn bản đề nghị UBND phường xem xét, giải quyết, trả lời theo thẩm quyền qui định. Qua các buổi tiếp xúc, Thường trực HĐND Phường đã tổng hợp 35 kiến nghị cử tri, 2 ý kiến chất vấn tại kỳ họp, đã phân loại theo tiến độ và thông báo bằng văn bản gửi UBND Phường đề nghị giải quyết, trả lời theo quy định. Để công tác giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri được đảm bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng, Thường trực HĐND Phường đã tổ chức họp giao ban Thường trực HĐND phường mở rộng tới các đồng chí lãnh đạo UBND phường, Trưởng phó các Ban HĐND để đôn đốc tiến độ và thống nhất chủ trương, cách làm trong việc giải quyết và trả lời khiếu nại tố cáo trước và sau kỳ họp. Kết quả, trong năm UBND phường đã cơ bản giải quyết và kiến nghị giải quyết các nội dung kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND Phường khóa III. Đến nay, một số nội dung kiến nghị của cử tri vẫn đang được các cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện theo tiến độ, thường trực HĐND và các đại biểu HĐND phường thường xuyên thông tin tới cử tri và tiếp tục đôn đốc, giám sát theo quy định.

Hoạt động tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri được duy trì thường xuyên. Thường trực HĐND phường đã ban hành kế hoạch tiếp công dân năm 2016, ban hành lịch tiếp công dân hàng quý, phân công thường trực HĐND và đại biểu HĐND phường thực hiện tiếp công dân tại phòng tiếp dân của phường và thực hiện nghiêm túc các buổi tiếp dân theo lịch. Trong năm, đã thực hiện 48 buổi tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân của Phường, thực hiện nghiêm việc mở sổ theo dõi, ghi chép theo yêu cầu. Qua các buổi tiếp dân đã tiếp nhận 01 đơn về đề nghị của công dân; HĐND phường đã phân loại và chuyển tới UBND phường phối hợp các ngành chức năng giải quyết theo thẩm quyền, hiện nay đã có thông báo trả lời công dân.

Từ những kết quả đã đạt được, năm 2016 các Ban của HĐND Phường được Hội đồng thi đua Quận đánh giá xếp ở tốp hai của 14 Phường. Để phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2017 HĐND Phường tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ giải pháp cụ thể trong chương trình hoạt động, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh./.