các bài viết chuyên sâu

Phường Thượng Thanh thực hiện hiệu quả mô hình Cơ quan điện tử, mô hình hoạt động bộ phận TN&TKQ cấp phường năm 2016
Ngày đăng 24/01/2017 | 09:48  | Lượt xem: 780

Năm 2016, bám sát Chương trình 02-CTr/QU của Quận ủy Long Biên và Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 08/01/2016 của UBND quận Long Biên về triển khai thực hiện mô hình Cơ quan điện tử phường; mô hình hoạt động bộ phận TN&TKQ phường năm 2016; Đảng ủy, UBND phường đã cụ thể hóa, xây dựng Nghị quyết chuyên đề, Kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể, rõ người, rõ việc. Tổ chức quán triệt Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường.

Đổi mới trong phương thức điều hành chỉ đạo, các chương trình công tác năm, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng của Đảng ủy – UBND phường đều được cụ thể hóa thành các biểu tiến độ công việc, phân rõ trách nhiệm cán bộ thực hiện, cán bộ phối hợp, lãnh đạo phụ trách, có kiểm điểm tiến độ thực hiện hàng tháng để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc. Các nhiệm vụ trọng tâm và báo cáo kết quả hàng tháng đều được thông báo công khai trên Cổng TTĐT phường để nhân dân biết, kiểm tra và giám sát.

Thực hiện nghiêm túc việc đổi mới, nâng cao chất lượng báo cáo; tổ chức lồng ghép các cuộc họp, hội nghị có cùng thành phần; sử dụng tài liệu điện tử, máy chiếu tại các cuộc họp, hội nghị, giảm thiểu lượng lớn tài liệu giấy.

Duy trì thực hiện các phần mềm dùng chung do Quận triển khai như phần mềm quản lý văn bản đi đến và điều hành tác nghiệp, phần mềm quản lý hồ sơ một cửa, phần mềm quản lý tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cùng một số phần mềm chuyên ngành khác. Cổng TTĐT phường hoạt động hiệu quả, là một kênh trao đổi thông tin giữa Chính quyền và nhân dân, số lượng tin bài đã đăng tải trên Cổng là 452 tin bài, thu hút gần 200.000 lượt người truy cập. Qua một năm triển khai, việc thực hiện các phần mềm ứng dụng được đánh giá là hiệu quả: 100% văn bản đi đến được cập nhật và xử lý trên phần mềm, 100% hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền cấp phường được giải quyết đúng hạn, 100% đơn thư được cập nhật vào phần mềm và giải quyết đúng hạn. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường trao đổi văn bản, tài liệu điện tử thông qua hệ thống thư điện tử công vụ của Thành phố. Ngoài ra, Đảng ủy – UBND phường đã đăng ký cấp hộp thư điện tử cho 6 đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố để triển khai việc gửi nhận văn bản điện tử với các tổ dân phố; qua quá trình thực hiện được đánh giá hiệu quả, việc trao đổi văn bản, thông tin hai chiều giữa phường và tổ dân phố nhanh chóng, kịp thời.

Bên cạnh đẩy mạnh ứng dụng CNTT, UBND phường cũng tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND. 100% TTHC thuộc thẩm quyền cấp phường được xây dựng quy trình giải quyết rõ từng bước thực hiện, cán bộ chịu trách nhiệm và thời gian quy định. Ngoài ra, UBND phường cũng xây dựng và ban hành 06 quy trình công việc nội bộ phục vụ công tác điều hành chỉ đạo, giải quyết công việc như: quy trình khai thác, cập nhật văn bản trên trang điều hành tác nghiệp của Quận; quy trình xây dựng kế hoạch công tác tháng, lịch công tác tuần; quy trình tổng hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND phường; quy trình quản lý văn bản đi – đến; quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND-UBND phường; quy trình đánh giá cán bộ công chức hàng tháng. Nhờ đó, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường đã được nâng cao một cách rõ rệt, chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn.

Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa) được duy trì thực hiện nghiêm túc. UBND phường đã kịp thời kiện toàn lại bộ phận, hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến Bộ phận Một cửa theo quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố Hà Nội. 166 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của phường được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường, tại nhà văn hóa các tổ dân phố và trên cổng TTĐT phường. Người dân có thể khai thác thông tin, nắm bắt được trình tự giải quyết, thành phần hồ sơ phải nộp cũng như tải các biểu mẫu liên quan để kê khai trước khi đến bộ phận Một cửa phường nộp hồ sơ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, trong năm 2016, UBND phường đã ban hành 45 quy trình nội bộ rút ngắn thời gian giải quyết. Các hồ sơ TTHC được cập nhật, quản lý và theo dõi trên phần mềm quản lý hồ sơ hành chính một cửa để công khai, minh bạch, người dân có thể tra cứu kết quả, tiến độ giải quyết hồ sơ của mình. Thực hiện chỉ đạo của Thành phố và Quận, UBND phường cũng đã triển khai hiệu quả dịch vụ công mức độ 3 đối với một số thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch. Người dân có thể đăng ký hồ sơ tại nhà và chỉ phải đến bộ phận Một cửa phường duy nhất một lần để nhận kết quả. Năm 2016, phường Thượng Thanh đã tiếp nhận 14.400 hồ sơ, đã giải quyết 14.374 hồ sơ đúng hạn, 26 hồ sơ đang giải quyết trong hạn, không có hồ sơ chậm muộn.

Công dân khi đến giao dịch tại bộ phận Một cửa được hướng dẫn tận tình, chu đáo, được cung cấp các thông tin, biểu mẫu cần thiết liên quan đến hồ sơ. Việc tiếp nhận những ý kiến phản ánh, đánh giá của công dân liên quan đến TTHC, thái độ, trách nhiệm phục vụ của cán bộ công chức một cửa cũng được chú trọng. UBND phường tiếp nhận ý kiến của công dân qua nhiều kênh thông tin: qua hòm thư góp ý, sổ góp ý, qua hệ thống đánh giá tại bộ phận một cửa... 100% các ý kiến phản hồi của công dân đều đánh giá hài lòng về thái độ phục vụ và kết quả giải quyết TTHC.

Với những kết quả trên, qua đánh giá kiểm tra của Quận, phường Thượng Thanh rất vinh dự 02 năm liên tục (2015 và 2016) đạt cả hai mô hình Cơ quan điện tử, mô hình hoạt động bộ phận TN&TKQ cấp phường. Phát huy những kinh nghiệm, kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy – UBND phường Thượng Thanh sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, xây dựng phường Thượng Thanh ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và Chính quyền phường.