các bài viết chuyên sâu

Hội Cựu chiến binh Quận chuẩn bị tốt công tác Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027
Ngày đăng 08/04/2022 | 07:55  | Lượt xem: 852

Năm 2022 là năm diễn ra Đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc toàn diện trong các tổ chức hội và hội viên, động viên cán bộ, hội viên đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm đó, ngay từ giữa năm 2021, Hội CCB quận đã tập trung chỉ đạo công tác tổ chức đại hội Hội CCB cấp quận và cơ sở theo tiến độ, kế hoạch đề ra. Công tác tổ chức đại hội có nhiều điểm mới, hướng đến mục tiêu thiết thực, hiệu quả. Quận Hội đã quán triệt Chỉ thị số 02-CT/TW, ngày 06/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 01-TT/TU, ngày 29/6/2021 của Thành ủy Hà Nội về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ngay sau khi Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội có Kế hoạch 274/KH-CCB, ngày 08/7/2021 và Hướng dẫn số 66/HD-CCB về công tác chuẩn bị, tiến hành Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh Quận đã tham mưu cho Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 04-TT/QU, ngày 19/7/2021 về việc "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp quận Long Biên nhiệm kỳ 2022 - 2027”.

Cùng với đó, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh quận đã xây dựng và triển khai kế hoạch số 16/KH-CCB ngày 17/9/2021; Hướng dẫn số 06, 07, 08/HD-CCB về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Cựu chiến binh cơ sở và quận Long Biên, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đến các Hội cơ sở. Đồng thời, chọn Hội cựu chiến binh phường Long Biên tổ chức Đại hội điểm, tiến hành làm trước để rút kinh nghiệm cho 14 cơ sở Hội còn lại. Chủ động tập huấn, triển khai các nội dung công tác đại hội, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, thời gian hoàn thành, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành theo dõi, hướng dẫn, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội CCB cấp cơ sở. Quận Hội cũng thành lập các tổ văn kiện, tổ nhân sự, tổ phục vụ giúp việc tổ chức đại hội. Bên cạnh đó, nhằm giúp cán bộ, hội viên CCB trong toàn quận nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, toàn diện, Hội CCB quận cũng yêu cầu các hội cơ sở hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Đại hội hội cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 do Thành hội phát động.

Văn kiện Đại hội Hội CCB quận và cơ sở đang được chỉ đạo chuẩn bị công phu, chu đáo, thể hiện tinh thần dân chủ, trí tuệ của tập thể, sát với đặc điểm tình hình của từng địa phương; lấy ý kiến đóng góp của BCH, chi hội, hội viên ít nhất 2 lần. Nội dung bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 của từng cấp; sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương và sự phối hợp của cơ quan, đơn vị cùng cấp để đánh giá đúng, đầy đủ tình hình và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, khẳng định những đóng góp của tổ chức hội và hội viên; nêu rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, căn cứ Nghị quyết đảng bộ cùng cấp, và của cấp trên trực tiếp bám sát mục đích và thực tiễn phong trào của hội đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khả thi để thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Công tác nhân sự cấp quận và 14 hội cơ sở được thực hiện đúng nguyên tắc của Trung ương Hội, Điều lệ Hội và của cấp ủy cùng cấp; đã chú trọng việc lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, nhất là các chức danh chủ chốt của các cấp hội khóa mới đúng tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, ưu tiên có sự kế thừa. Nhân sự được lựa chọn thực sự là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đủ uy tín, sức khỏe để tập hợp, đoàn kết hội viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác hội trong tình hình mới.

Song song đó, công tác tuyên truyền đại hội đang được Quận hội và hội cơ sở thực hiện thông qua các đợt sinh hoạt hội; tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh và tuyên truyền trực quan tại trụ sở các đơn vị… Qua đó, tạo không khí hân hoan, phấn khởi cũng như nâng cao nhận thức trong hội viên và cán bộ về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của tổ chức hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội CCB Quận đã chỉ đạo các các hội cơ sở linh hoạt trong việc tổ chức đại hội. Trong đó, Hội Cựu chiến binh phường Long Biên là đơn vị được Quận Hội chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội Hội CCB cơ sở. Hội đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp trong 2 ngày 24 và 25/2/2022. Đại hội bầu một lần đủ số lượng Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban kiểm tra, các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội; nhân sự tham gia ban chấp hành đảm bảo đúng sự lãnh đạo của cấp ủy, tạo sự đoàn kết, thống nhất, khí thế phấn khởi trong cán bộ, hội viên cựu chiến binh. Ngay sau đại hội điểm, Quận Hội đã tổ chức cho 13 hội cơ sở còn lại rút kinh nghiệm từ đại hội điểm để tổ chức tốt hơn đại hội cấp mình.

Đến ngày 8/4/2022 đã có 8 hội cơ sở tổ chức đại hội thành công.  6 hội cơ sở và 2 hội 487 sẽ tổ chức xong đại hội trước ngày 30/4/2022. Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh, các cơ sở hội sẽ điều chỉnh thành phần đại biểu dự đại hội cho phù hợp. Qua kiểm tra, theo dõi công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở các hội cơ sở, cho thấy việc tổ chức đại hội CCB cấp cơ sở nhiệm kỳ này được chuẩn bị khá chu đáo và có nhiều thuận lợi, trong đó các hội đều được cấp ủy cùng cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện thuận lợi như: hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội; sớm cho ý kiến vào công tác quy hoạch cán bộ Hội; nội dung, kịch bản đại hội; công tác tuyên truyền, hậu cần, phòng, chống dịch bệnh v.v...

Xác định công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, thời gian tới, Hội CCB quận sẽ tiếp tục chỉ đạo các hội cơ sở chủ động tổ chức đại hội đảm bảo đúng quy định, thời gian, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Theo kế hoạch, Đại hội Hội CCB quận nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được tổ chức vào tháng 7/2022. Với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác chuẩn bị, đến nay các nội dung chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội đã cơ bản hoàn thành. Toàn Hội ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng đại hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII và góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.