các bài viết chuyên sâu

Phường Sài Đồng khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Thông tri số 05-TT/QU ngày 30/9/2021 của Quận ủy Long Biên.
Ngày đăng 13/04/2022 | 14:32  | Lượt xem: 440

Từ tháng 10/2021 đến nay, mặc dầu phần lớn thời gian xã hội thực hiện giãn cách do dịch Covid 19 nhưng Đảng ủy, UBND phường vẫn chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và bộ phận chuyên môn rà soát các bất cập, tồn tại trong quản lý khu tập thể, nhà chung cư xây dựng kế hoạch quản lý nhà chung cư trên địa bàn phường Sài Đồng.

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND quận Long Biên về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2020-2025;

Căn cứ Thông tri số 05/TT-QU ngày 30/9/2021 của Quận ủy về việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở tổ dân phố có nhà chung cư trên địa bàn quận Long Biên; 

Đảng ủy phường Sài Đồng đã ban hành Nghị quyết số 67-NQ/ĐU ngày 07/3/2022 của Đảng ủy phường về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở tổ dân phố có khu chung cư trên địa bàn phường Sài Đồng. Việc ban hành Nghị quyết 67-NQ-ĐU đã định hướng đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, từ phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức, bộ máy và bố trí cán bộ, đảng viên liên quan đến công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn phường theo quy định.

Đồng chí Đặng Đức Cường - Bí thư Đảng ủy phường triển khai Thông tri 05-TT/QU của Quận ủy

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sài Đồng Vũ Tiến Hưng đã xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền trong công tác quản lý nhà nước về quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư, chủ động nắm bắt và kịp thời giải quyết các bất đồng, tranh chấp, khiếu kiện của cư dân, ban quản trị, chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; chú trọng giải quyết tốt những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về trật tự an toàn xã hội liên quan đến quản lý chung cư. Ngày 06/4/2022, Chủ tịch UBND phường đã lý ban hành kế hoạch số 71/KH-UBND về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn phường Sài Đồng giai đoạn 2022-2025.

 
 

Phường Sài Đồng triển khai kế hoạch số 71/KH-UBND của UBND phường

Kế hoạch 71/KH-UBND được ban hành với mục đích chính:

- Tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành, chủ sở hữu, cư dân với cơ quan chính quyền địa phương; Đồng thời phát huy vai trò tự quản của Ban quản trị, Tổ dân phố, ban công tác MTTQ, chi hội các đoàn thể chính trị cơ sở tại các khu chung cư;

- Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý nhà nước về nhà chung cư; kiểm tra đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư tổ chức Hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị theo Quy chế quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD; Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, xử lý, giải quyết kịp thời những tồn tại, hạn chế, phát sinh trong việc quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn phường Sài Đồng;

Để đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý nhà chung cư, Kế hoạch 71/KH-UBND cũng thể hiện rõ sự phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của từng cá nhân, từng ngành, từng bộ phận chuyên môn, với tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể.

Ngày 08/4/2022, UBND phường đã triển khai thực hiện Kế hoạch 71/KH-UBND tới các ngành, bộ phận chuyên môn và tổ dân phố liên quan. Đồng thời,  UBND phường tiến hành tạm bàn giao các chung cư, khu nhà ở về mặt hành chính cho các tổ dân phố liền kề để quản lý. Cụ thể:

1. Tạm bàn giao quản lý hành chính và dân cư cho Ban lãnh đạo tổ dân phố 14 tiếp nhận và quản lý: Khu gia đình FLC với 83 hộ dân; Khu A9 với 48 hộ dân; Khu B9 với 8/32 hộ dân; 6 hộ biệt thự liền kề tại ngõ 64 phố Sài Đồng tham gia sinh hoạt với cộng đồng nhân dân tổ dân phố số 14.

Ký kết tạm bàn giao khu chung cư A9, B9 và khu gia đình FLC cho TDP 14

   2. Tạm bàn giao quản lý hành chính và dân cư cho Ban lãnh đạo tổ dân phố 15 tiếp nhận và quản lý: Nhà chung cư D12 với 60 hộ dân; Khu nhà chung cư A13 với 84 hộ dân; Nhà chung cư B13 với 63 hộ dân; Nhà tập thể C5 với 26 hộ dân; Khu gia đình nhà thấp tầng ngõ 461 Nguyễn Văn Linh và phố Trần Danh Tuyên với 30 hộ dân tham gia sinh hoạt với cộng đồng nhân dân tổ dân phố số 15.

Ký kết tạm bàn giao khu chung cư D12, A13, B13, C5 và khu gia đình cho TDP 15

Đồng chí Đặng Đức Cường, Bí thư Đảng ủy phường giao nhiệm vụ cho UBND phường tiếp tục phân công các ngành, các bộ phận chuyên môn, Giao cấp ủy tổ dân phố phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội phường rà soát, báo cáo Đảng ủy, ủy ban nhân dân phường thành lập các chi hội đoàn thể, liên gia tại các khu chung cư, tạo mối liên hệ gắn kết giữa nhân dân và các cấp ủy đảng chính quyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tiếp thu ý kiến đóng góp ý kiến, phản ánh của nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế chính trị xã hội của địa phương.