các bài viết chuyên sâu

Kết quả thực hiện Chương trình 03 của BTV Quận ủy Long Biên trên địa bàn phường Cự Khối 6 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng 11/07/2022 | 03:05  | Lượt xem: 489

Kế hoạch số 108-KH/ĐU ngày 27/01/2022 của Đảng ủy phường Cự Khối về “Thực hiện Chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy “Đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan, môi trường trên địa bàn năm 2022.

Bám sát Chương trình số 03-CTr/QU của Quận ủy Long Biên ngày 15/10/2020 của Quận ủy về “Đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan, môi trường trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2020-2025” và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 gắn với chủ đề năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị. Đảng ủy phường Cự Khối đã chủ động tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Chương trình số 03-CTr/QU của Quận ủy và kế hoạch thực hiện chủ đề năm Dân vận khéo trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể phường, cấp ủy các chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ phường để thực hiện; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình số 03-CT/QU của Quận ủy với các nội dung thuộc thẩm quyền của phường và triển khai lấy ý kiến phản biện của Mặt trận tổ quốc phường và tổ chức hội nghị thảo luận trong cấp ủy, sau khi thảo luận, thống nhất trong Ban chấp hành Đảng bộ, Đảng ủy phường đã ban hành kế hoạch  số 108-KH/ĐU ngày 27/01/2022 của Đảng ủy phường Cự Khối vềThực hiện Chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy “Đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan, môi trường trên địa bàn năm 2022; Kế hoạch số 113 -KH/ĐU ngày 15/02/2022 của Đảng uỷ phường Cự Khối về thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị” năm 2022”. Trong quá trình thực hiện, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, đánh giá kết quả, hạn chế để có giải pháp khắc phục. Sau một thời gian triển khai thực hiện, kết quả cụ thể như sau:

Về triển khai thực hiện Quy hoạch, UBND phường đã Phối hợp rà soát, báo cáo quy hoạch theo địa giới giáp Đông dư và quy hoạch N10 đề xuất điều chỉnh 02 ô chức năng G7/CC05 và G7/NT4 để phù hợp với tình hình chính trị, kinh tế xã hội trên địa bàn phường.

Phối hợp các đơn vị liên quan nắm bắt thông tin, giám sát, đôn đốc các Chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn đúng theo các nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo dự án đưa vào sử dụng đúng tiến độ, chất lượng; đã phối hợp đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát 13 buổi; TTND giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 415 lượt đối với 08 dự án thi công trên địa bàn đảm bảo theo hồ sơ cấp phép xây dựng được duyệt (dự án Xây dựng tuyến đường từ ô QH G.7/CC5 đến đường 25m, dự án Xây dựng tuyến đường từ ngõ Hòa Bình đến phố Xuân Đỗ, dự án đường từ khu TĐC đến trường THCS; dự án vườn hoa G7/CX3, di tích Tổ 1, Tổ 10, hạ ngầm trạm điện tại tổ 1…). Phối hợp các đơn vị tổ chức thực hiện và tiếp nhận giám sát, chuẩn bị tiếp nhận 02 tuyến đường và 01 vườn hoa đầu tư theo quy hoạch được thiết kế chỉnh trang.

Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đầu tư xây dựng cơ bản: Toàn phường tổng số có 16 dự án; dự án xây dựng tuyên đường gồm 08 dự án, với 450 hộ = 457 thửa đất nằm trong phạm vi GPMB. Thực hiện mô hình dân vận khéo. Phối hợp Khối vận, MTTQ, các đoàn thể, các TDP, các Tổ vận động, thuyết phục các hộ gia đình cá nhân phối hợp kiểm đếm, nhận tiền và bàn giao mặt bằng ngay từ khi triển khai kế hoạch thực hiện dự án và phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo Đảng ủy, UBND, MTTQ, các NĐT, TDP tham gia, phụ trách và triển khai thực hiện công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Tăng cường công tác đối thoại, duy trì giao ban, kiểm tiến độ công tác GPMB, kịp thời báo cáo Quận những khó khăn, vướng mắc. Phối hợp với các phòng, ban chức năng, Tổ công tác GPMB quận tháo gỡ.

Phối hợp các đơn vị, nhà thầu tổ chức thi công, nhận bàn giao đưa vào sử dụng các tuyến đường với chiều dài 2.656m; tiếp nhận và phối hợp lập, hoàn thành trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án giai đoạn tiếp theo. Phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế, các phòng ban Quận rà soát, đánh giá hiện trạng 20 tuyến đường ngõ xuống cấp giai đoạn 6, tổng hợp đề nghị Quận có kế hoạch đầu tư, nâng cấp, cải tạo. Quận đã thống nhất chủ trương đầu tư 12 tuyến vùng bãi. Phối hợp hoàn thành GPMB, tổ chức thi công, đưa vào sử dụng 01 vườn hoa với diện tích 12.400m2. Tiếp nhận, quản lý, khai thác sử dụng hạ tầng kỹ thuật 03 bãi đỗ xe với diện tích trên 2,0ha; Tiếp nhận, đưa vào sử dụng 04 cụm di tích. Tiếp nhận, bàn giao đưa vào sử dụng 01 trường học tại ô quy hoạch G7/NT1 vào tháng 11 năm 2021.

Về công tác chỉnh trang, hiện đại hoá đô thị: UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị (Tuyến đường 25m sau khi hoàn thành); phối hợp và bàn giao cho Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên phường đảm nhận xây dựng tuyến phố hoa tại tổ dân phố số 1, 4, 5 huy động các nguồn lực với số tiến trên 50 triệu đồng từ nguồn xã hội hoá; phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện xong việc xây dựng vườn hoa tại tổ 12; đảm bảo 100% các vườn hoa, vỉa hè, lòng đường, cây xanh trên địa bàn phường được quản lý và duy trì theo phân cấp, đảm bảo mỹ quan đô thị. UBND phường đã phối hợp với Xí nghiệp thoát nước số 5 nạo vét các cống gang, hố ga tuyến phố Xuân Đỗ, đường Bát Khối, thay thế 15 tấm đan, duy trì đảm bảo không ách tắc dòng chảy. Đã phối hợp cắt tỉa 150 cây xanh, cây bóng mát đảm bảo an toàn mưa lũ và mỹ quan đô thị; phối hợp với Ban quản lý đường sắt phát quang cây cối khu vực hành lang đường sắt; xoá bỏ 04 điểm chân rác thành đường hoa, vườn hoa, bồn hoa và sân chơi cho trẻ em (Khu vực ao to, vỉa hè tuyến đường khu lăng, khu vực đường gom cầu Thanh Trì ..).

Chỉ đạo kiện toàn Ban điều hành, tổ tự quản về môi trường và duy trì tổng vệ sinh môi trường vào thứ 7 hàng tuần và thực hiện nghiêm kế hoạch 211-KH/QU. Đã tổ chức phát động 9 đợt giải tỏa đô thị gắn với tổng vệ sinh môi trường với 2.200 lượt người tham gia và đặt biệt chỉnh trang đô thị tại Tổ 1, 3, 4, 5, 12. Kiểm tra, vận động 05 hộ chăn nuôi ngoài khu dân cư giảm đàn và chấm dứt chăn nuôi. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt quy trình thu rom vận rác. Tuyên truyền, vận động 15/15 hộ không sử dụng bếp than tổ ong, hiện trên địa bàn phường không còn hộ sử dụng than tổ ong.

Về phát triển, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị: UBND phường đã rà soát bất cập trong quản lý, vận hành hệ thống giao thông trên địa bàn; Phối hợp với các phòng Ban quận rà soát lập danh mục đưa vào đầu tư 13 tuyến đường dân sinh xuống cấp vùng bãi, dự kiến thực hiện trong quý IV năm 2022; đề xuất công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị kiểm tra, thay thế 39 bóng đèn; lắp đặt 21 biển chỉ dẫn công cộng; 15 biển báo giao thông, sơn, kẻ vạch, gờ giảm tốc độ tại 11 vị trí thuộc các tuyến đường, phố trên địa bàn phường.

Công tác quản lý đô thị được thực hiện thường xuyên theo phương án khoán quản và đã tuyên truyền, ký cam kết đối với các hộ dân. Thực hiện nghiêm công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị; tâng cường công tác kiểm tra việc tuân thủ các quy định về trật tự xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng, tham mưu xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh. 100% công trình xây dựng đều có phép và thực hiện nghiêm việc niêm yết giấy phép tại công trình. Các sai phạm trong công tác xây dựng đều được kiểm tra, phát hiện và xử lý, khắc phục kịp thời.

Phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu; Rà soát, kiểm kê, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất; hệ thống thoát nước. Đề nghị phát quang, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước phục vụ sản xuất. Phối hợp kiểm tra, nhắc nhở, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm Luật đê điều. Đã xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch triển khai công tác PCTT tới cơ quan, đơn vị, các ngành, tổ dân phố trên địa bàn. Ban hành quyết định kiện toàn tổ cơ động PCCC&CNCH và hướng dẫn xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy (PCCC), trong đã kiểm tra, hướng dẫn về an toàn PCCC các cơ sở, các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Đề xuất xử phạt vi phạm hành chính 03 cơ sở chưa đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC. Phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất tiếp tục rà soát, đề nghị đầu tư 22 họng cứu hỏa trong khu dân cư Tổ dân phố; 01 bến nước mặt (kv đường giữa 02 hồ-Tổ 5), chưa nhận bàn giao. Tiếp nhận vận hành hệ thống cứu hỏa tại Đình Xuân Thượng; Chùa Thổ Khối.

Đảng uỷ phường đã kiểm tra hiện trường về công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường được 09 buổi; qua kiểm tra hiện trường đã đôn đốc, nhắc nhở UBND phường có giải pháp phối hợp với Thanh tra giao thông, phòng quản lý đô thị, Công an quận tổ chức ra quân xử phạt các trường bán hàng trên đường dẫn cầu Thanh Trì và chỉ đạo cấp uỷ chi bộ các tổ dân phố số tổ chức ra quân xử lý vi phạm TTĐT, tổng vệ sinh môi trường các điểm đăng ký “Xanh - Sạch - Đẹp” tại các tổ dân phố.

Uỷ Ban kiểm tra Đảng uỷ phường đã kiểm tra các chi bộ tổ dân phố năm 2022 gắn kiểm tra nội dung thực hiện công tác quản lý TTĐT, VSMT và công tác GPMB. Kết quả đã kiểm tra 01 cuộc, số lượng chi bộ được kiểm tra 01 và Giám sát 02 cuộc, số lượng chi bộ được giám sát 02 chi bộ và giám sát 01 cá nhân là Đảng uỷ viên cùng cấp trong việc thực hiện các Thông báo, kết luận của Đảng uỷ và nhiệm vụ được phân công.

Qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ phường đã yêu cầu các cấp uỷ chi bộ và cá nhân được giám sát phát huy ưu điểm, có giải pháp để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ còn tồn tại, hạn chế.  Đảng ủy phường đã hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và chú trọng kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện chương trình số 03 về thực hiện các tiêu chí xây dựng nếp sống văn minh đô thị và lãnh đạo tổ dân phố, các chi hội đoàn thể thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thực hiện, đến nay ý thức chấp hành của nhân dân cơ bản đã thực hiện tốt, hạn chế việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán; khi xây dựng nhà đều có giấy phép và niêm yết giấy phép ở chân công trình; thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Đã có 06 chi bộ tổ dân phố tiến hành kiểm tra, giám sát 09 cuộc đối với đảng viên trong việc thực hiện Chương trình số 03 (Chi bộ 1, 4, 5 ,6 mỗi chi bộ giám sát 01 cuộc; chi bộ 2 giám sát 02 cuộc, chi bộ 8 giám sát 03 cuộc).

Đảng uỷ phường đã chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể phối hợp giám sát, tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên về công tác TTĐT, VSMT. Hội Cựu chiến binh đã giám sát 05 buổi tại hiện trường về thực hiện tiêu chí Xanh - Sạch - Đẹp của các Nhà văn hoá tổ dân phố.

Có thể nói, để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Chương trình số 03-CTr/QU của Quận ủy Long Biên ngày 15/10/2020 của Quận ủy về “Đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan, môi trường trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2020-2025” và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 gắn với chủ đề năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường Cư Khối còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Đảng và Chính quyền gắn với tổ chức các mô hình dân vận là một nội dung hết sức quan trọng, góp phần tích cực hoàn thành tốt công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị, theo đúng kế hoạch đề ra, xây dựng bộ mặt phường Cự Khối ngày càng phát triển bền vững và giàu mạnh./.