các bài viết chuyên sâu

Lực lượng dân quân phường Thạch Bàn làm tốt công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn phường
Ngày đăng 07/10/2022 | 10:12  | Lượt xem: 591

Trong những năm qua, ban Chỉ huy quân sự phường Thạch Bàn luôn chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phường làm tốt công tác công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn; đưa nội dung PCCC thành nhiệm vụ trọng tâm trong công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân của phường hàng năm.

Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu hộ, cứu nạn (CHCN) có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn phường Thạch Bàn; nếu không may để việc cháy nổ xảy ra, nó để lại hậu quả to lớn đến đời sống của nhân dân. Nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng đó, trong những năm qua, ban Chỉ huy quân sự phường Thạch Bàn luôn chú trọng đến nhiệm vụ này, đã có nhiều tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phường làm tốt công tác công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn đưa nội dung PCCC thành nhiệm vụ trọng tâm trong công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân của phường hàng năm.

Hội nghị tập huấn công tác PCCC trên địa bàn phường

Từ thực tế trên địa bàn vẫn có nhiều người dân còn đơn giản, chủ quan, thậm trí còn coi thường việc phòng, chống cháy nổ trong khu dân cư và hộ gia đình mình; từ thực trạng đó, Ban CHQS phường chủ động tham mưu với Đảng ủy, UBND phường Thạch Bàn xây dựng được một đội PCCC tình nguyện với quân số 15 đồng chí. Về chuyên môn nghiệp vụ được của cơ quan Quân sự cấp trên và được tập huấn hàng năm do UBND phường tổ chức. Ban CHQS phường Thạch Bàn đã làm tốt việc phối hợp, hiệp đồng với công an phường, lực lượng bảo vệ dân phố, MTTQ các ngành đoàn thể tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay thực hiện tốt các quy định của công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn, tạo lên sự lan tỏa rộng rài trong cộng đồng dân cư góp phần tích cực vào kết quả xây dựng Phường ổn định về chính trị - xã hội, phát triển về kinh tế và đời sống, cụ thể:

Hàng năm Ban Chỉ huy quân sự kịp thời tham mưu với Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo sát sao đối với cấp ủy chi bộ, TDP, các ngành trong Phường xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hện tốt các quy định về PCCC, CHCN, nhất là đối với các khu vực có mật dân cư đông đúc, nơi có nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp, trường học.... trong đó hướng người dân chủ động thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy là cơ bản, với mục tiêu thực hiện hiệu quả “4 tại chỗ” Để phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ) lực lượng DQTV phải tổ chức huấn luyện nhuần nhuyễn kỹ năng, thao tác, sử dụng thành thạo một số phương tiện PCCC cơ bản, phối hợp hiệu quả với các lực lượng khác cùng tham gia. Hạn chế không để cháy, nổ nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, từ việc tham mưu đó Ban CHQS phường chỉ đạo lực lượng Dân quân phường phối hợp với các lực lượng là hạt nhân trong các hoạt động; tập huấn PCCN, CHCN với từng loại hình khu vực; gương mẫu đi đầu trong việc tổ chức thực hiện các quy định PCCC...... Định kỳ phối hợp với các bộ phận chuyên môn tổ chức các đoàn kiểm tra và lồng ghép tuyên truyền việc thực hiện của các đơn vị và khu dân cư, nhằm hướng dẫn luyện tập cho nhân dân thường xuyên nâng cao ý thức PCCC…. coi đó là nghĩa vụ và trách nhiệm; trước mắt là thực hiện tốt ở từng gia đình sau đó lan tỏa ra cả xã hội, chuyển thành ý thức hệ cho các tầng lớp nhân dân bảo đảm thực sự cho công tác PCCC... đồng thời định kỳ hoặc đột xuất đều thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong phối hợp, tổ chức đánh giá toàn diện các hoạt động, đúc kết những điểm mới, những mô hình hay, những kinh nghiệm tốt, tham với cấp ủy chính quyền chọn mô hình điểm để kịp thời nhân rộng, đồng thời tôn vinh, biểu dương những điển hình tiên tiến, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của địa phương.

Lực lượng Dân quân tham gia diễn tập PCCC

Bằng các biện pháp khác nhau, các lực lượng Dân quân - Tự vệ; Dân phòng đã vận động “Bà con” thuộc các TDP có chuyển biến tích cực về PCCC, CHCN, phần đông nhân dân ý thức được vị trí ý nghĩa của công tác PCCC... tự giác chấp nhành nghiêm các quy định; tính đến hết tháng 8 năm 2022 các hộ dân đã tự trang bị các bình phòng cháy chữa cháy, các gia đình đề có các lối thoát hiểm theo quy định (có gia đình sáng kiến tạo hai lối thoát hiểm khi có sự cố sảy ra...) các tuyến phố cơ bản thực hiện thông thoáng không có mái che, mái vẩy cản trở phương tiện làm nhiệm vụ PCCC.. khi có tình huống sảy ra; 100% các khu Chunh cư  và cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm túc bảo đảm các thiết bị, trang cụ PCCC, CHCN, định kỳ đều có tập huấn, diễn tập các tình huống cháy nổ, ứng phó, nhanh kịp thời. Đồng thời cũng là công tác tuyên truyền cho các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trong việc phòng, chống cháy nổ không may sảy ra (từ năm 2021 đến năm 2022 tại khu chung cư quân Đội có 03 vụ cháy sảy ra, nhưng lực lượng chuyên môn đã sử lý kịp thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người cùng tài sản); các Gia đình có nhà cao tầng, khu chung cư cũ người dân đã thực hiện tốt việc cắt bỏ toàn diện, hoạc cắt một phần các “chuồng Cọp”, tạo lối thoát hiểm quan trong khi tình huống sảy ra. Cùng với việc tuyên truyền mọi người dân tích cực thực hiện các quy định PCCC... lực lượng Dân Quân, Tự vệ, Dân phòng đã làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, phần đa ở các cơ quan, đơn vị, và từng nhà dân không còn hiện tượng thu góp các chất dễ cháy để gần  nơi cư trú, đây là yếu tố quan trọng để giảm thiểu tối đa tác hại khi có cháy nổ sảy ra; ngoài ra các lực lượng của Ban CHQS phường còn sáng kiến tham mưu cho các hộ dân, các trường học tăng cường công tác giáo dục trực quan về công tác PCCC... góp phần lớn việc xã hội hóa nhận thức về tầm quan trọng của công tác PCCC...

Hướng dẫn người dân xử lý tình huống cháy bình ga

Vận dụng tốt phương châm “mỗi người dân đều là chiến sỹ” từ đó thường xuyên làm tôt công tác tuyên truyền và vân động “bà con” thực hiện tốt dường lối chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước. Với phương pháp đi từng ngõ, gõ từng nhà, đi đôi tăng cường kiểm tra, giám sát để xem người dân thực hiện PCCC... thế nào, gặp gỡ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân đồng thời xem xét những khó khăn, vướng mắc trong dân để đề xuất với các cấp uỷ, chính quyền sở tại kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời  nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời những hiện tượng, những hộ gia đình vi phạm về PCCC; như thiếu các thiết bị phòng cháy, xây dựng không đúng quy định PCCC.

Với những cách làm và kết quả nêu trên trong công tác “Dân vận” Ban CHQS phường Thạch Bàn đã góp phần tích cực việc vận động nhân dân và các tầng lớp xã hội nâng cao một bước đối với công tác PCCC...; thực hiện tốt các mục tiêu thi đua của “năm dân vận khéo” do Ban Dân vận Trung ương phát động, đồng thời tập hợp đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo yếu tố thiết thực vào ổn định chính trị xã hội ở địa phương, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đồng thời phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Phường vững mạnh.

 Lực lượng dân quân được UBND phường khen thưởng tại buổi diễn tập PCCC ngõ nhỏ năm 2022

Để tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về việc làm “Dân vận khéo” trong đó có khéo vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về PCCC, CHCN trên địa bàn quận Long Biên nói chung, với phường Thạch Bàn nói riêng. Ban CHQS phường Thạch Bàn thực hiện tốt các biện pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất, Tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ về công tác dân vận của Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn từ đó làm tốt công tác dân vận của Đảng.

Thứ hai, Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả nội dung của phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là nội dung xây dựng, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Phong trào phải lấy hiệu quả làm thước đo chủ yếu; tránh hình thức, lãng phí, không thiết thực với đời sống của nhân dân và xa rời nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thứ ba, Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; gắn phong trào "Dân vận khéo" với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác, có biện pháp nâng cao kỹ năng về công tác vận động quần chúng, “khéo” tuyên truyền, nắm chắc thực tiễn tình hình ở từng vùng miền mà có những giải thích, phúc đáp để quần chúng hiểu rõ và thực hiện, tập trung vào những vấn đề cấp bách, sát thực với đời sồng của đại bộ phận nhân dân (như vấn đề PCCC, cứu hộ cứu nạn) trên địa bàn phường./.

Một số hình ảnh tuyên truyền về PCCC: