các bài viết chuyên sâu

74 năm tự hào thành tích vẻ vang Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2022)
Ngày đăng 11/10/2022 | 14:10  | Lượt xem: 561

Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã khẳng định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí vai trò quan trọng đối với việc bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trải qua chặng đường 74 năm xây dựng và phát triển (16/10/1948-16/10/2022), mặc dù có nhiều khó khăn về lực lượng, năng lực, đội ngũ cũng như điều kiện hoạt động nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành Kiểm tra đã từng bước trưởng thành. Trong mọi thời kỳ cách mạng, kể cả những thời điểm thử thách gay go, quyết liệt nhất, các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, liên tục, bền bỉ phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ được giao, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không ngừng vun đắp và tô thắm truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, ngành kiểm tra của Đảng tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng giao. Hệ thống văn bản quy định về công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được hoàn thiện, tạo cơ sở để cấp uỷ và UBKT các cấp  triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách thống nhất và đồng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành ở tất cả các lĩnh vực theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, coi trọng giám sát chuyên đề nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm. Kết quả hoạt động của uỷ ban kiểm tra các cấp đã đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng; xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên suy thoái, vi phạm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Nằm trong hệ thống ngành kiểm tra của Đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ quận Long Biên đã trải qua 19 năm hoạt động, phát triển và trưởng thành về mọi mặt. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, Quận ủy và uỷ ban kiểm tra từ Quận đến cơ sở đã kịp thời quán triệt, triển khai văn bản về công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên đổi mới phương pháp công tác, phong cách làm việc; đổi mới việc xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; tập trung thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã đề ra; phân loại, xử lý và giải quyết kịp thời các đơn tố cáo tổ chức đảng, đảng viên. Công tác thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, quy định, đảm bảo công tâm, khách quan, chính xác, kịp thời. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc. Đồng thời, Quận ủy Long Biên luôn quan tâm xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng. Hàng năm, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật Đảng; chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Quận ủy tổ chức các buổi tọa đàm chuyên đề nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra tại các chi, đảng bộ trực thuộc Quận.

Với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ kiểm tra, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành luật của Đảng bộ Quận có những bước phát triển vượt bậc, đã góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Uỷ ban Kiểm tra Quận ủy Long Biên vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2012; Huân chương lao động hạng Ba năm 2014; Huân chương lao động hạng Nhì năm 2020, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen đơn vị có thành tích  xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, 2021 và UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2011, 2013, 2014, 2015,2017.

Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2022), Uỷ ban kiểm tra Quận và cơ sở đã và đang tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, góp phần vun đắp và tô thắm truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quận./.